SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Spojenie psychedelík s VR by mohlo spôsobiť revolúciu v terapii duševného zdravia

0
Psychológovia skúmajú spôsoby liečby duševných porúch kombináciou psychedelík a virtuálnej reality (VR). Jedna zo spoločností, ktorá sa tejto oblasti venuje, je Enosis Therapeutics. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Jej zostava AnchoringVR na prvý pohľad pripomína VR simuláciu v príjemnom a realistickom prostredí mesačnej pláže, ktorú vytvorila výskumníčka Agnieszka Sekula. Pláž je posiata plávajúcimi objektmi podobnými hviezdam, ktoré môžete (prostredníctvom príslušných ručných ovládačov) zdvihnúť a hovoriť do nich. Všetko, čo poviete, kým držíte hviezdu, sa zaznamená a uloží na neskoršie načítanie a prehrávanie. Prípadne možno tieto hviezdy a s nimi spojené zvukové záznamy hodiť do neustále horiaceho ohňa, ktorý je v scenári prítomný. Práve toto je jeden z príkladov zaujímavého nového prístupu k liečbe problémov duševného zdravia kombináciou psychedelík a virtuálnej reality. Je to zvláštne spojenie, pretože psychedeliká sú „stará škola“, najväčší vplyv na našu kultúru mali poča ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať