SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Spoločné vyhlásenie skupiny Digital V4 k návrhu rozpočtu EÚ.

Tlačové správy
0

Ako predstavitelia združení zastupujúcich odvetvie digitálnych technológií v krajinách V4 veríme, že digitálna transformácia je kľúčom k rozvoju Európy. Preto sme spokojní, že v návrhu rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 sú zahrnuté výdavky súvisiace s digitalizáciou.

Zároveň by sme však chceli vyjadriť svoje sklamanie z navrhovaného podielu verejných zdrojov vyčlenených na tento účel. V porovnaní s rozpočtovými položkami určenými na iné ciele, navrhované 3 percentá na digitálnu transformáciu podľa nášho názoru rozhodne nepostačujú.

Apelujeme preto na vedúcich predstaviteľov našich krajín – Českej republiky, Poľska, Slovenska a Maďarska – aby podporili našu pozíciu a počas rokovaní o rozpočte EÚ prijali opatrenia, ktoré zvýšia podiel finančných prostriedkov na digitalizáciu až na 10 percent.

Množstvo zdrojov, ktoré budú investované do digitalizácie, je dôležité hlavne pre oblasti strednej a východnej Európy, ktoré ešte stále dobiehajú krajiny západnej Európy. Bude mať zásadný vplyv na rast inovácií v krajinách V4, digitalizáciu našich ekonomík v porovnaní s krajinami "starej EÚ", ako aj na hospodárstvo celej Únie.

Musíme mať na pamäti, že výskumno–vývojové centrá sú v súčasnosti prednostne otvárané v strednej a východnej Európe, vďaka čomu sa vytvárajú inovatívne riešenia a pracovné príležitosti. Nezabúdajme ani na to, že v celej Európe je potrebných približne 900 000 odborníkov v odvetví informačno–komunikačných technológií. Preto musíme vytvárať príležitosti pre kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá je pre rozvoj inovácií potrebná.

Podľa nás je nevyhnutné pokračovať v komplexnej digitalizácii podnikov pôsobiacich v strednej a východnej Európe – je totiž kľúčom k ich úspechu a konkurencieschopnosti na domácich a medzinárodných trhoch. Preto sme presvedčení, že zdroje z rozpočtu EÚ je potrebné premiestniť k oblastiam, ktoré urýchľujú proces digitalizácie a pripravia Európu, vrátane regiónu V4, na digitálnu transformáciu.

Spojené štáty len do umelej inteligencie investujú štyrikrát viac zdrojov ako EÚ, zatiaľ čo Čína do tejto technológie investuje dvakrát toľko ako my. To je dôvod, prečo si Európa ďalšie zaostávanie nemôže dovoliť. V skupine Digital V4 veríme, že výdavky vyčlenené na program „Digitálna Európa“, ktorý sa má začať v roku 2021, by sa mali zvýšiť na 25 miliárd eur a digitalizácia by mala byť súčasťou výskumného a inovačného programu "Horizont Európa“.

Zároveň sme presvedčení, že financovanie výskumu a vývoja by malo predstavovať 3 percentá HDP EÚ. Tieto finančné prostriedky by celej EÚ vrátane krajín strednej a východnej Európy pomohli rozvíjať elektronické služby, posilňovať digitálne kompetencie občanov a podporovať inovačné projekty začínajúcich podnikov v regióne V4.

Digital V4

Všetky autorove články
v4 Digital rozpocet europska unia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať