SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Spoločnosť ESET podporuje boj proti nenávisti a dezinformáciám na sociálnych sieťach

Tlačové správy
0

Spoločnosť ESET vníma dezinformácie a šírenie nenávisti na sociálnych sieťach veľmi kriticky. Pri našej snahe vytvoriť z internetu bezpečnejšie miesto sa často stretávame so škodlivým obsahom, ktorého cieľom je manipulovať, okradnúť či poškodiť používateľov sociálnych sietí. Z tohto dôvodu dlhodobo podporujeme vzdelávanie v oblasti digitálnej bezpečnosti. Privítali sme preto živú verejnú diskusiu na túto tému, ktorú nedávno vyvolala kampaň Stop Hate for Profit, a podporujeme myšlienky smerujúce k zlepšeniu aktuálnej situácie.

Sme presvedčení, že Facebook má dostatočné zdroje, technológie aj znalosti na významné obmedzenie šírenia nenávisti a dezinformácií na svojich platformách. Obchodné záujmy nesmú brániť uskutočňovaniu krokov, ktoré by účinne takéto negatívne trendy zastavili. Spoločnosť ESET sa preto rozhodla pozastaviť platenú podporu na svoje produkty a služby na sociálnych sieťach Facebooku, a to predbežne do konca augusta. Naďalej však budeme využívať služby Facebooku na posilnenie našich vzdelávacích kampaní zameraných na boj proti škodlivému obsahu a dezinformáciám, či podporu vedeckých poznatkov, pretože práve tieto aktivity vytvárajú protiváhu neregulovanému prostrediu sociálnych sietí. Týmto krokom sa pripájame k ďalším inzerentom a vyzývame Facebook, aby podnikol potrebné kroky na výrazné obmedzenie šírenia nenávisti a dezinformácií na svojich platformách.

„Našu víziou je, aby všetci používatelia internetu mohli naplno využívať svoj potenciál a svoje technológie v bezpečnom digitálnom svete. Túto víziu sa snažíme dosiahnuť prácou s etickými a zanietenými ľuďmi, vzdelávaním a podporou vedy a výskumu. V slobodnej spoločnosti nie je možné úplne zastaviť dezinformácie, falošné vedecké poznatky či nenávistné prejavy. Máme však možnosť používať naše najlepšie schopnosti a najmodernejšie technológie na boj proti týmto nebezpečným trendom. Taktiež máme možnosť využiť náš hlas a žiadať gigantov ako Facebook, aby sa správali zodpovedne a viedli tento boj aj s použitím razantnejších opatrení a nástrojov. Sme pripravení ponúknuť naše odborné znalosti a skúsenosti, aby sme spoločne bojovali proti týmto výzvam,“ uzatvára generálny riaditeľ spoločnosti ESET, Richard Marko.

Spoločnosť ESET bude naďalej sledovať situáciu a prijaté opatrenia zo strany sociálnych sietí a bude tomu prispôsobovať svoje ďalšie aktivity.

ESET

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať