SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

V Košiciach sa od septembra 2020 otvoria brány medzinárodnej základnej školy svetovej kvality s výučbou v angličtine

Tlačové správy
0

Do Košíc sa podarilo pritiahnuť svetovú značku kvality v medzinárodnom vzdelávaní žiakov vo veku od 5 až 11 rokov. Súkromná základná škola Košice International School je zaradená do siete škôl a školských zariadení SR a má oprávnenie vyučovať ako kandidátska škola International Baccalaureate® (IB) World School renomovaný Primary Years Programme, ktorý používa viac ako 1780 škôl v 109 krajinách sveta. Oficiálny termín začatia činnosti školy je 1. september 2020.

Do štruktúry vzdelávania na východe Slovenska prináša atraktívnu voľbu pre miestnu podnikateľskú komunitu, ktorá zamestnáva aj množstvo cudzincov. O založenie školy sa dlhodobo usilovala Americká obchodná komora v SR, ktorá sa aktívne snaží o podporu konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia na východe krajiny. Škola významným spôsobom dotvorí lokálny ekosystém služieb na podporu kozmopolitného života v meste.

V Košiciach pôsobí množstvo významných zahraničných zamestnávateľov, ktorí dlhodobo ponúkajú prácu s vyššou pridanou hodnotou. Kvalitné vzdelávanie s medzinárodnou certifikáciou pre prvý stupeň základnej školy prispieva k väčšej diverzite ponúkaných služieb aj pre rodiny súčasných zamestnancov, ale zároveň vytvára podmienky pre pritiahnutie ďalších potencionálnych investorov do regiónu východného Slovenska. V tejto súvislosti by som chcel oceniť rýchly postup súčasnej vlády pri zaradení študijného programu do siete škôl,“ hovorí prezident Americkej obchodnej komory v SR, Gabriel Galgóci.

Rodičia prihlasujú svoje deti do školy priebežne už počas tohto leta. Zriaďovateľom je Európska vzdelávacia agentúra, n.o. „Rodičia môžu prihlásiť budúcich žiakov cez online formulár na našej webovej stránke KEIS. V septembri otvárame triedy pre menšie aj väčšie deti. V ďalších rokoch plánujeme získať licenciu aj na vzdelávanie starších žiakov 12-16 rokov v tzv. Middle Years Programme. KEIS prináša na východné Slovensko moderné vzdelávanie svetovej kvality. Je to krok do budúcnosti pre celý región“, hovorí Michael Cresswell, riaditeľ školy Košice International School.

„Nielen v Košiciach, ale na celom východnom Slovensku chýba takýto druh medzinárodnej školy. To náš región znevýhodňuje pri rokovaniach s potenciálnymi investormi zo zahraničia, ktorí tu chcú podnikať a vytvárať pracovné miesta. Tí sa už viackrát zaujímali, ako sme na tom v meste so vzdelávaním a či tu existuje medzinárodná škola s triedami, v ktorých sa vyučuje výlučne v angličtine. Z tohto pohľadu ma teší, že Košice už nebudú bielym miestom na mape a od budúceho školského roka sa začne s výučbou,“ skonštatovala námestníčka primátora mesta Košice, Lucia Gurbáľová (KDH).
Škola bude sídliť v moderne upravených priestoroch bývalej základnej školy v Košickej Novej Vsi na Poľnej 1, ktorá je vo vlastníctve mesta. Ide už o jedenásty školský projekt zriaďovateľa ELBA Group na východe Slovenska, pričom na škole bude pôsobiť tím špičkových učiteľov z USA, Veľkej Británie a Austrálie. „Globálne prieskumy potvrdzujú, že viac ako 70 percent absolventov International Baccalaureate programu je prijatých na TOP 500 svetových univerzít, odteraz majú takúto perspektívu aj študenti z Košíc a okolia. Rodičov a potenciálnych záujemcov pozývame na informačný seminár, ktorý sa uskutoční 30. júla 2020 o 17:00 v priestoroch UVP Technicom, s možnosťou registrácie do 25. júla na office@keis.sk,“ dodáva Alexandra Blaasová, projektová manažérka školy.
 

Americká obchodná komora v SR

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať