SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Spoločnosť HP Slovakia vyhlásila najlepších obchodných partnerov za rok 2011

0
Najlepšími partnermi HP Slovakia za rok 2011 sa stali spoločnosti DATALAN a NAY. Spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia vyhlásila svojich najlepších obchodných partnerov za rok 2011. Na výročnom stretnutí HP so svojimi partnerskými spoločnosťami získala ocenenie najlepšieho partnera v predaji komerčných HP produktov spoločnosť DATALAN, a.s. Najlepším partnerom v predaji spotrebiteľských HP produktov sa stala spoločnosť NAY, a.s., a ocenenie najlepšieho distribútora v predaji HP produktov získala spoločnosť eD´ system Slovakia, s.r.o.

„Kvalitnú sieť obchodných partnerov považujeme za jeden z kľúčových faktorov úspešného pôsobenia spoločnosti HP na slovenskom trhu, preto jej budovanie a následná podpora patrí k naším najväčším prioritám. Som presvedčený, že i v roku 2012 dokážu naši obchodní partneri nadviazať na svoje úspechy a potvrdiť silu vzájomnej spolupráce," uviedol pri oceňovaní partnerov Martin Kubala, generálny riaditeľ HP Slovakia.

Okrem ocenení naprieč všetkými divíziami spoločnosť HP ohodnotila svojich partnerov aj podľa výsledkov v jednotlivých produktových divíziách:

Ocenenia divízie osobných počítačov (Personal Systems Group):

 • Najlepší partner v predaji komerčných PSG produktov: versity, a.s.;
 • Najlepší partner v predaji spotrebiteľských PSG produktov: NAY, a.s.;
 • Najrýchlejšie rastúci partner v predaji PSG produktov: Gratex International, a.s.

Ocenenia divízie zobrazovania a tlače (Imaging and Printing Group):

 • Komerčný partner s najväčším obratom IPG hardvéru: AGEM COMPUTERS, spol. s r. o.;
 • Najväčší IPG retail partner: NAY, a.s.
 • Najväčší partner v predaji spotrebného materiálu: CLEAN TONERY, s.r.o.

Ocenenia divízie podnikovej IT infraštruktúry (Enterprise Servers, Storage and Networking):

 • Najlepší partner v predaji Enterprise Servers, Storage and Networking produktov: Atos IT Solutions and Services, s.r.o.;
 • Najrýchlejšie rastúci partner v predaji Enterprise Servers, Storage and Networking produktov: Gratex International, a.s.

Ocenenia divízie technologických služieb (Technology Services):

 • Najlepší partner v predaji služieb Technology Services: TEMPEST, a.s.;
 • Najrýchlejšie rastúci partner v predaji služieb Technology Services: SOITRON, a.s.

Ocenenie divízie korporátnych služieb (Enterprise Services):

 • Najlepší Enteprise Services partner: MIM, s.r.o.

Ocenenie softvérovej divízie (HP Software):

 • Najlepší partner v predaji HP Software: TEMPEST, a.s.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať