SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Spoločnosť JTI získala prestížny certifikát Equal-Salary. Je tak len tretia firma na Slovensku

Tlačové správy
0

Prestížny certifikát Equal-Salary, ktorý udeľuje švajčiarska organizácia Equal-Salary Foundation, získalo slovenské zastúpenie medzinárodnej tabakovej spoločnosti JTI. Firma sa tak zaradila medzi niečo vyše 200 spoločností vo svete a v rámci Slovenska je len treťou, ktorá oficiálne odmeňuje ženy a mužov rovnako. Rovnaké odmeňovanie je pritom kľúčovým predpokladom pozitívneho ekonomického a sociálneho rozvoja.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Certifikácia JTI bola výsledkom dôkladného auditu odmeňovania, ktorý realizovala poradenská spoločnosť PwC. Predchádzalo mu niekoľkoročné postupné zavádzanie opatrení na zlepšenie postavenia žien vo firme, zlepšenie riadenia talentov a zdokonalenie postupov pri nábore zamestnancov. „Nešlo nám pritom iba o jednoduché finančné vyrovnanie rozdielu medzi mzdami žien a mužov. Kľúčové bolo zabezpečiť také riadenie spoločnosti, ktoré zabráni vzniku rozdielov v odmeňovaní z dôvodu rozdielnych podmienok vo firemných procesoch,“ vysvetľuje Yelena Yugova, riaditeľka People & Culture JTI pre Slovensko, Česko a Maďarsko. „Audit preukázal, že naša snaha nebola zbytočná a že sme s našou politikou diverzity a inklúzie výrazne pokročili vo všetkých troch krajinách, pre ktoré sme certifikáciu získali,“ dodáva.

Slovensko patrí medzi krajiny s nadpriemerným rozdielom medzi odmeňovaním žien a mužov v krajinách OECD. Ženy na Slovensku podľa najnovšej štúdie PwC v práci v súčasnosti zarábajú až o 17,2 % menej ako muži, pričom priemer krajín OECD je 13,5 %. Podľa prieskumu Eurobarometer pritom na Slovensku prevláda vysoké percento rodových stereotypov. Až 75 % ľudí si napríklad myslí, že najdôležitejšou úlohou ženy je starať sa o domácnosť a o rodinu. Aj preto spoločnosť JTI svojimi opatreniami reaguje na viaceré diskriminačné ukazovatele na trhu práce, ktoré sa často týkajú najmä mladých žien.

Cieľom opatrení je zabezpečenie rovnosti medzi pohlaviami, ale aj eliminácia predsudkov počas náboru a riadenia talentov. Jedným z kľúčových opatrení je pravidlo plne platenej šesťmesačnej rodičovskej dovolenky pre oboch rodičov. „Pri pohovore s mladou ženou sa môže objaviť myšlienka možnosti odchodu na materskú a potreba hľadania náhrady, čo by mohlo viesť k preferovaniu mužského uchádzača. Toto pravidlo tak zabraňuje predsudkom a zároveň dáva možnosť strávenia kvalitného času s rodinou pre oboch rodičov a odstraňuje nevedomú diskrimináciu žien pri nábore a profesionálnom raste," uvádza Y. Yugova.

Certifikáciu získalo na svete po detailnom audite odmeňovania už viac ako 200 spoločností. Audit hodnotí celkové nastavenie odmeňovania mužov a žien. Certifikovaná spoločnosť musí preukázať, že má nižší ako päťpercentný rozdiel v odmeňovaní medzi pohlaviami. Do hodnotenia vstupuje aj náročnosť a komplexnosť danej práce, alebo dĺžka pracovného pomeru zamestnanca. „Firmy, ktoré získali certifikáciu EQUAL-SALARY, preukazujú svoj záväzok k sociálnej zodpovednosti. Sme preto radi, že sa ich rady postupne rozrastajú ešte
predtým, ako bude rovnosť v odmeňovaní vyžadovať aj úprava zákona na základe smernice EÚ o transparentnom odmeňovaní
,” hovorí manažérka PwC Slovenská republika Lucia Glasová, expertka na rovnosť v odmeňovaní.

O spoločnosti JTI

JTI je popredná medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa tabakovými výrobkami a vapovaním. Jej produkty sa distribuujú vo viac než 130 krajinách sveta. Je globálnym vlastníkom značky Winston, dvojky na svetovom trhu cigariet, a značky Camel mimo USA. S týmito dvoma značkami je prítomná aj na Slovensku, kde je dvojkou na tabakovom trhu. JTI patrí taktiež významná pozícia na medzinárodnom vapovacom trhu so značkou Logic a na trhu zahrievaného tabaku s produktmi Ploom. Spoločnosť JTI so sídlom vo švajčiarskej Ženeve zamestnáva vyše 46 000 ľudí a už desiaty rok po sebe získala ocenenie Global Top Employer. JTI je členom Japan Tobacco Group. Ďalšie informácie nájdete na www.jti.com.

O certifikácii Equal-Salary

Certifikáciu Equal-Salary udeľuje švajčiarska Equal-Salary Foundation na základe nezávislého auditu vykonaného spoločnosťou PwC. Metodika bola vyvinutá v spolupráci so Ženevskou univerzitou. Na Slovensku sú držiteľmi tejto certifikácie Lidl Slovenská republika, s.r.o., Philip Morris Slovakia, s.r.o. a teraz už aj JTI Slovak Republic, s.r.o. Viac informácií nájdete na www.pwc.com/sk/sk/poradenstvo-ludske-zdroje/equal-salary.html

JTI

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať