CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

Spoločnosť Schneider Electric vydáva Bielu knihu a nástroje zamerané na riadenie hybridného IT prostredia

Tlačové správy
0

Spoločnosť Schneider Electric, líder v oblasti digitálnej transformácie riadenia a automatizácie energetiky, prináša analýzu Ako moderný DCIM rieši výzvy v oblasti riadenia v distribuovaných, hybridných IT prostrediach a podporný monitorovací nástroj. Analýza sa zameriava na softvér správy infraštruktúry dátových centier (DCIM) a podrobne sa venuje rýchlo sa meniacej úlohe manažérov informačných technológií (CIO). Materiál upozorňuje, že pre úspech CIO je rozhodujúce vybudovať odolnú, bezpečnú a udržateľnú IT infraštruktúru. V prostredí vysoko distribuovaného hybridného IT sa tento cieľ dosahuje ťažšie.

 

„Situácia núti IT manažérov hybridizovať architektúru dátových centier a umiestňovať kapacity do kolokačných zariadení, často vo veľkom rozsahu,“ hovorí autor analýzy Patrick Donovan, analytik Schneider Electric. „Úlohou CIO bolo vždy riadiť a udržiavať odolnú a bezpečnú prevádzku, ale zameriavali sa ťažiskovo na vlastné dátové centrá. Dnes majú k dispozícii oveľa viac distribuovaných kapacít, pri ktorých potrebujú zabezpečiť rovnakú odolnosť a bezpečnosť, rovnako ako dáta o udržateľnosti prevádzky. Znamená to skutočnú zmenu v ich zodpovednostiach.“

V 16-stranovom dokumente autor, Patrick Donovan opisuje vývoj podnikovej IT infraštruktúry a skúma z toho vyplývajúce výzvy v oblasti riadenia. Vysvetľuje, ako sa vyvinul moderný DCIM softvér, ktorý je optimalizovaný na distribuované prostredie.

Schneider Electric predstavil tiež nový nástroj v podobe kalkulačky hodnoty monitorovania DCIM pre distribuované IT, ktorý používateľom umožní analyzovať viaceré scenáre a návratnosť investícií do monitorovacieho softvéru. Zohľadňuje faktory, ako sú prestoje, personálne zabezpečenie, bezpečnostné a environmentálne incidenty a peňažné toky.

„Verím, že sme vytvorili užitočnú pomôcku, ktorá zákazníkom dokáže kvantifikovať potenciálnu hodnotu DCIM v ich prevádzke. Nástroj je užívateľsky prívetivý a ľahko prispôsobiteľný konkrétnemu prostrediu a špecifikám zákazníka," hovorí autorka Wendy Torellová, senior analytička Schneider Electric."

O Schneider Electric

Schneider Electric je líder digitálnej transformácie v manažmente energií a v automatizácii domácností, budov, dátových centier, infraštruktúry a priemyslu. Pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta. Spoločnosť je globálnym lídrom vo vysoko a nízkonapäťových riešeniach, ako aj v oblasti bezpečnosti a automatizácie. Vytvárame integrované riešenia kombinujúce energie, automatizáciu a softvér.

Náš globálny ekosystém spája širokú skupinu partnerov, integrátorov a developerov s cieľom dosiahnuť kontrolu a riadenie efektivity v reálnom čase. Veríme, že tí správni ľudia a partneri pomáhajú našej spoločnosti napĺňať záväzok k inováciám, diverzite a udržateľnosti a zároveň napĺňajú víziu „Life Is On“ v každej situácii.
www.se.com/sk

 

Schneider Electric

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať