SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Stereotypy v IT miesto nemajú, dievčatá áno! Girl’s Day otvára stredoškoláčkam dvere ku kariére v tomto sektore

Tlačové správy
0

V rámci osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT umožní organizácia Aj Ty v IT už po jedenásty raz slovenským dievčatám vo veku 15 – 19 rokov spoznať zaujímavé možnosti sebarealizácie a uplatnenia v IT.      

SAMSUNG 042024 Advertisement

Historicky, až na pár výnimiek, technické smery vždy viac priťahovali chlapcov, ako dievčatá. Tento trend sa však mení a dopyt firiem po kvalifikovaných odborníčkach v IT odvetviach neustále rastie.  Vďaka aktivitám Aj Ty v IT technické pozície na trhu práce začínajú čoraz viac zaujímať a baviť aj Slovenky. Žien v IT biznise je však stále málo. Jedným zo spôsobov, ako ich tam pritiahnuť, je zamerať sa už na stredoškoláčky. Podujatím, ktoré im pomáha odbúravať stereotypy o kariére a sebarealizácii v IT  je práve Girl´s Day.

Jedenásty ročník podujatia sa uskutoční 25. apríla 2024 a zúčastní sa ho viac ako 1300 dievčat z celého Slovenska, ktoré sa bezplatne zaregistrovali na stránke www.girlsday.sk. Počas posledného aprílového štvrtka dievčatá navštívia jednu z 56 firiem a organizácií a 86 interaktívnych programov, ktoré si pre nich partneri Aj Ty v IT pripravili. Spektrum spoločností popri technologických firmách pritom zahŕňa aj IT oddelenia bánk, retail entity a vzdelávacie inštitúcie v Bratislave, Žiline i Košiciach.

Pozitívnu skúsenosť s Girl’s Day potvrdzuje aj jedna z bývalých účastníčok, dnes 22 ročná Daniela Chovancová. K IT ju to ťahalo už od základnej školy – nezaujímalo ju len hranie hier, ale aj proces ich tvorby. Na svojich prvých projektoch začala pracovať už ako 15- ročná: „Girl’s Day a vzdelávacie programy spoločnosti Aj Ty v IT mi na mojej ceste pomohli a odporúčam každému dievčaťu, aby sa neustále vzdelávalo a hľadalo príležitosti, ako svoj skill posunúť na vyšší level,“ hovorí Daniela, ktorá už počas strednej školy pracovala pre menších a stredných podnikateľov. Táto jej skúsenosť dokonca vyústila do otvorenia vlastného digital studia a a aktuálne spája hneď dve svoje obľúbené aktivity – technológie a cestovanie - pri vývoji cestovateľskej AI aplikácie. Dnes je v IT úspešná a z viacerých akceleračných programov si odniesla hneď niekoľko ocenení (INNOVATION DAYS, VISA She's Next | TOP 25 Female Entrepreneurs). Svoju skúsenosť a znalosti tiež ďalej posúva ako lektorka.

Girl´s Day je formát, ktorý funguje. Je súčasťou celosvetových osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý v roku 2011 vyhlásila International Telecomunication Union (ITU) pôsobiaca pri Organizácii spojených národov. V roku 2023 sa k iniciatíve pridala aj Európska únia. Na Slovensko ho v roku 2014 prinieslo a spropagovalo práve Aj Ty v IT a odvtedy sa ho vždy vo štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci zúčastnilo viac ako 10 a pol tisíc stredoškoláčok.

„V oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku sme stále konfrontovaní s nedostatočným zastúpením žien. Náš podiel zaostáva za európskym priemerom, ktorý predstavuje 19 % oproti našim 15 %. Zvýšenie povedomia, vzdelávacie programy a podpora žien v budovaní kariéry v IT sú kľúčovými prvkami, ktoré môžu pomôcť odstrániť prekážky, s ktorými sa ženy a dievčatá pri vstupe do tohto odvetvia stretávajú. Je nevyhnutné, aby sme sa v kontexte tejto témy zamýšľali aj nad riešením rodových stereotypov, ktoré odrádzajú ženy od vstupu do sveta technológii. Preto sme hrdí na to, že môžeme podporovať takéto osvetové aktivity v rámci podujatia Girl´s Day.” potvrdzuje myšlienku štátny tajomník Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ivan Ivančin.

Motivácia je motor, ktorý brzdia stereotypy

A dalo by sa dodať, že jeho rozbehu by pomohlo aj skvalitnenie výučby informatiky na školách. Z kvalitatívneho prieskumu, ktorý Aj Ty v IT realizovalo na prelome rokov 2022/23 medzi stredoškolákmi vyplynulo, že dievčatá síce považujú informatiku za zaujímavú, no jej vyučovanie na školách vnímajú skôr ako provizórium a „povinnú jazdu“, počas ktorej nie je možné objaviť a rozvinúť ich potenciál. Tým sa stráca aj motivácia na uplatnenie sa v IT. Tie dievčatá, ktoré mali prirodzený záujem o technológie v sebe a rozhodli sa týmto smerom vybrať, si väčšinu poznatkov doplnili samo-vzdelávaním.

Aj Ty v IT pritom nemá ambíciu suplovať úlohu školstva, no ponúka široké spektrum kvalitných vzdelávacích aktivít a možností na rast a rozvoj talentov. Pomáha tým dievčatám a ženám pri hľadaní si uplatnenia v jednom z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich a najlepšie ohodnotených segmentoch.

Dlhodobo sa venuje najmä dievčatám v stredoškolskom veku, ktorý je kľúčový pre rozhodovanie sa o ďalšom kariérnom smerovaní. Jedným z cieľov Girl’s Day je aj odbúravanie zábran pochádzajúcich zo stereotypov, ktoré môžu dievčatá od kariéry v IT odrádzať.

Sme v dennodenom kontakte s dievčatami a preto vieme, aký tlak zažívajú už v 2. ročníku stredných škôl. Vtedy si vyberajú semináre, ktoré majú určiť smer ich kariéry. Preto chceme, aby mali v týchto chvíľach, ale aj počas celej strednej školy dostatok informácií ohľadom IT sektora, ktoré im môžu pri rozhodovaní pomôcť. Potrebujeme odstrániť všetky stereotypy, ktoré by ich od IT smerov mohli odkloniť”. vysvetľuje riaditeľka organizácie Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.

IT pozície v  bankách, firmách a ďalších inštitúciách, zastávajú ženy na Slovensku aj dnes. Hoci je ich v porovnaní s európskym priemerom stále viditeľne menej, možnosť stretnúť ich naživo pri práci a dozvedieť sa o ich kariérnej ceste priamo v prostredí firmy považuje Petra Kotuliaková za obrovskú pridanú hodnotu podujatia Girl’s Day.

K potrebe zaangažovať čoraz viac žien do tejto problematiky a nasmerovať ich sa vyjadril aj člen  AmCham Igor Tóth: „Podľa hodnotiacej analýzy Európskej komisie Women In Digital Scoreboard v začlenení žien v digitálnych pracovných pozíciách významne zaostávame v porovnaní s krajinami ako napríklad Fínsko, Holandsko, či Estónsko. Európska komisia dlhodobo upozorňuje na potrebu rozvoja IT zručností ako aj na väčšie zastúpenie žien v technických oblastiach. Zmiešané tímy sú v tomto prípade budúcnosťou, podobne, ako samotné digitálne technológie v živote každého z nás.”

Okrem podujatia Girl’s Day ponúka Aj Ty v IT dievčatám možnosť absolvovať workshopy na školách a pravidelné vzdelávacie kurzy, o ktorých sa dozviete viac na stránke www.ajtyvit.sk

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia, vyjadrenom mottom „Technology has no gender“, je dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnosti. Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. Spolupracuje tiež s IT fakultami vysokých škôl. Od jeho vzniku absolvovalo jeho vzdelávacie aktivity viac ako 44 tisíc žien a dievčat.

Zobrazit Galériu

ajtyvit.sk

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať