SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Strata súkromia odrádza ľudí od online nakupovania

Tlačové správy
0

Viac ako polovica z takmer 7000 spotrebiteľov vo svete sa rozhodla neuskutočniť online nákup pre obavy o stratu súkromia. Menej ako 10 % zároveň cíti, že má kontrolu nad tým, ako organizácie zaobchádzajú s ich osobnými údajmi. Napriek tomu, šesť z desiatich ľudí nečíta alebo si len zbežne prezrie zásady ochrany osobných údajov, keď vstupujú na webovú stránku. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumu KPMG International.

Respondenti prieskumu KPMG vo väčšine krajín sa zhodli, že kontrola súkromia je dôležitejšia ako možné výhody, ktoré by prinieslo zdieľanie osobných údajov. Zo štúdie vyplynulo, že osem z desiatich spotrebiteľov by nesúhlasilo s predajom osobných údajov tretím stranám výmenou za rýchlosť, pohodlie, širší sortiment produktov, dodávku do domácností a výhodnejšie ceny pri online nakupovaní.

Pochopenie výmennej hodnoty medzi prístupom k osobným informáciám a dôverou nebolo nikdy dôležitejšie ako dnes," povedal Peter Borák, partner zodpovedný za poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti, KPMG na Slovensku. „Naozaj som veril, že každý by si zobral zadarmo televízor bez ohľadu na okolnosti. Ale je zrejmé, že transparentnosť je najsilnejšou menou v akomkoľvek podnikaní, ˝ konštatuje Borák.

Viac ako polovica opýtaných uviedla, že sú ochotní zdieľať informácie o svojom pohlaví, vzdelaní alebo etnickom pôvode. Nepomerne menšia časť je však ochotná zdieľať citlivejšie dáta ako napríklad aktuálnu lokalitu (16 %), adresu (14 %) alebo lekárske záznamy (13 %). Podľa zistení KPMG sa viac ako dve tretiny ľudí necítia komfortne s tým, že ich osobné dáta využívajú aplikácie v smartfónoch a na tabletoch.

Spotrebitelia vo svete sa v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi najviac obávajú nevyžiadaného marketingu, predaja osobných údajov tretím stranám a nedostatočne zabezpečených systémov pri nakupovaní. Kvalitne zabezpečené počítačové systémy sú podľa tretiny respondentov najúčinnejšia vec, ktorú môže organizácia urobiť pre zákazníkov, aby im s dôverou zverili svoje osobné údaje.

Pre viac ako polovicu (55 %) respondentov je prekročením hranice súkromia fitnes zariadenie, ktoré sleduje zdravotný stav užívateľov a vytvára mesačnú správu pre nich a ich zamestnávateľa. Viac ako tri štvrtiny opýtaných však považujú za užitočné telematické zariadenia, ktoré umožňujú záchranným službám  monitorovať vozidlá svojich zákazníkov.

Spotrebitelia berú záležitosti ohľadne online bezpečnosti stále viac do vlastných rúk. Polovica respondentov sa v prieskume KPMG vyjadrila, že už vymazali v prehliadači svoje internetové súbory cookies alebo spravujú nastavenia svojich sociálnych sietí. Takmer jedna tretina dokonca využíva pri prezeraní internetu inkognito mód, štvrtina respondentov na ochranu súkromia šifruje svoje dáta.

Napriek tomu, že ľudia sú v prípade osobných dát čoraz obozretnejší, až 57 % respondentov prieskumu nečíta alebo si len zbežne prezrie zásady ochrany osobných údajov, keď vstupujú na webovú stránku. 

KPMG Slovensko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať