SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Štúdium na univerzite cez internet

0
Dištančná forma štúdia vyhovuje ľuďom, ktorí si chcú doplniť kvalifikáciu popri zamestnaní, dokážu sa vzdelávať samostatne a vyhovujú im konzultácie s vyučujúcim prostredníctvom internetu. Dôvodom na dištančné štúdium môže byť podnikanie, zdravotné dôvody, pobyt v zahraničí, časté cestovanie, napríklad v prípade športovcov, či nutnosť starostlivosti o člena rodiny. K objektívnym dôvodom patrí aj paralelné štúdium talentovaných študentov na viacerých vysokých školách, ak sú v rôznych mestách. Slovenský zákon o vysokých školách zatiaľ dištančné vzdelávanie ako samostatnú formu štúdia nepozná. V mnohých študijných odboroch, predovšetkým technicky zameraných, treba dištančné vzdelávanie kombinovať s prezenčným. Prezenčnou formou sa realizujú najmä laboratórne cvičenia. Dennú formu štúdia kombinovanou metódou charakterizuje denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach, ale chýba priamy kontakt s učiteľom a spolužiakmi, čiže nevyžaduje sa každodenná návšteva školy. Výhodné je, že štude ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať