Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Sú prevádzkovatelia webov zodpovední za diskusné príspevky?

3

Je držiteľ domény zodpovedný za obsah webových stránok, ktoré sa na jeho doméne zobrazujú? Odpoveď nie je jednoduchá a často je nejednoznačná aj z právneho hľadiska.

Zodpovednosť držiteľa domény je jasná v prípade, že práva iných subjektov porušuje sama doména. Ak jej názvom zasahuje držiteľ domény do práv tretích osôb, napríklad práv vyplývajúcich z registrovanej ochrannej známky, potom je jeho zodpovednosť za takéto konanie neoddiskutovateľná.

Ale čo, ak je doména v poriadku, no v rozpore so zákonom je obsah webovej stránky? Vtedy treba rozlišovať medzi jednotlivými druhmi webových stránok. Ak ide o weby, ktorých obsah spravuje jednostranne ich prevádzkovateľ, ako napríklad firemná stránka, blog, elektronický obchod a podobne, nesporne za obsah zverejnený na týchto internetových stránkach zodpovedá v plnej miere prevádzkovateľ webu, teda jeho majiteľ, nie držiteľ domény.

Častým zdrojom sporov bývajú internetové diskusie. Držiteľ domény by za ich obsah nemal niesť zodpovednosť len preto, že vlastní doménu, pod ktorou sa diskusia zobrazuje. Prevádzkovatelia čiže majitelia takýchto webov sa zasa s obľubou snažia vyhnúť zodpovednosti tým, že na svojej stránke zverejnia informáciu, podľa ktorej je za obsah diskusií zodpovedný autor príspevku. V tomto prípade sa však môžu mýliť, pretože ich zrieknutie sa zodpovednosti je právne irelevantné. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol, že majitelia webov sú zodpovední za obsah internetových diskusií. Nevhodné príspevky by mali zo svojich stránok odstraňovať dokonca aj bez toho, aby ich na ne musel najprv niekto upozorniť. Istý estónsky spravodajský portál dostal pokutu za to, že hanlivé príspevky neodstránil dostatočne rýchlo.

Na Slovensku doteraz platilo, že majitelia webu nenesú zodpovednosť za príspevky v diskusiách, kým neboli upozornení na možnosť ich protiprávnosti. No ak upozornenie dostali a napriek tomu problémové príspevky nezmazali, podiel zodpovednosti mohol byť aj na ich strane. Rozhodnutie štrasburského súdu však môže znamenať, že nesú zodpovednosť aj za obsah, o ktorom nevedia. Majitelia by teda mali nájsť dostatočné kapacity na to, aby všetky príspevky a komentáre skontrolovali, najlepšie ešte pred ich zverejnením na svojej stránke. V praxi je to však nereálne, hlavne na veľkých navštevovaných portáloch. I tak by však prevádzkovatelia mali vo vlastnom záujme preventívne limitovať akékoľvek informácie, ktorých zverejnenie by mohlo spĺňať skutkovú podstatu trestného činu, napríklad ohováranie, podnecovanie k národnostnej či rasovej neznášanlivosti, či príspevky, ktorými by mohli byť poškodené autorské práva.

Slovenské súdy netrestajú majiteľov webov ani poskytovateľov webhostingu, ak tí o protiprávnej povahe obsahu nevedeli.  Ak teda ide o sporné výroky, ktorých pravdivosť nemá majiteľ webu ako overiť, je majiteľ webu mimo obliga.  V prípade estónskeho portálu však išlo o mimoriadne nenávistné a vulgárne diskusné príspevky, ktoré odstránil až na žiadosť dotknutého subjektu šesť týždňov po zverejnení článku, pod ktorým sa nevhodné komentáre objavili. Napriek tomu je nesporné, že verdikt súdu v Štrasburgu otvoril Pandorinu skrinku, môže mať zásadný vplyv na slobodu slova v digitálnom svete a niet proti nemu odvolania.

Ešte zaujímavejší precedens sa nedávno odohral na slovenskom webhostingovom poli. Ako je známe, bežnou praxou poskytovateľov hostingu je registrácia domén vo svojom vlastnom mene, ak napríklad zahraničný zákazník nemôže byť držiteľom domény .sk. Poskytovatelia predpokladali, že všeobecne zaužívané pravidlá a zákony ich ochránia pred prípadným postihom za obsah, ktorý na takto zaregistrovaných doménach zverejnia ich zákazníci. Ministerstvo financií však proti viacerým z nich začalo správne konanie vo veci podozrenia z nedovolenej propagácie hazardných hier, ktorej sa mali dopustiť tým, že umožnili svojim zahraničným zákazníkom prevádzkovať na „svojich“ doménach hazardné hry, pričom na to nemali povolenie. Napriek mnohým právnym a odborným argumentom toto konanie vyústilo do rozhodnutí udeliť poskytovateľom hostingu vysoké pokuty – rádovo v desiatkach tisícov eur. V tomto prípade bol teda postihovaný držiteľ domény, hoci pravdepodobne o protiprávnosti obsahu nevedel, a aj napriek tomu, že zobrazovanie obsahu zrušil ihneď, ako sa o možnom protiprávnom obsahu dozvedel.

Samostatná kapitola je zobrazovanie reklamy na internetových stránkach. Zákon hovorí, že za obsah reklamy zodpovedá jej zadávateľ. Prevádzkovateľ webu je zodpovedný len za spôsob šírenia reklamy. Teda aby reklama bola napríklad oddelená od ostatného redakčného obsahu tak, aby ju bežný používateľ rozlíšil. Za prípadné neoprávnené použitie autorského diela alebo podobizne v reklame tretieho subjektu, zobrazenej na internetových stránkach, je primárne zodpovedný zadávateľ, pretože ide o jeho prejav.

Zaujímavá je otázka, akým právom sa bude prípadné posúdenie zodpovednosti za protiprávny obsah internetových stránok riadiť. Podľa našich zákonov je rozhodujúce miesto spáchania trestného činu s tým, že trestný čin sa považuje za spáchaný na území SR, ak sa tu dopustil páchateľ konania, aj keď porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného trestným zákonom nastalo alebo malo nastať úplne alebo sčasti v cudzine.

V praxi polícia stíha kriminalitu na internete v prípade, že je príslušný server fyzicky umiestnený v Slovenskej republike. V oblasti autorského práva platí, že sa uplatňuje vždy právo štátu, v ktorom dochádza k neoprávnenému použitiu diela. Na internete však nie je úplne jasné, kde vlastne k použitiu diela dochádza. Z pohľadu autorského práva dochádza k použitiu všade, kde možno toto dielo vnímať zrakom či sluchom. Súd vždy uplatňuje právo, ktoré pozná, a žaloba býva podaná tam, kde sa dá právo voči porušovateľovi najlepšie uplatniť, teda v štáte, kde daná osoba podniká alebo kde sa zdržiava.

To znamená, že v žiadnom prípade neplatí, že na doménu s koncovkou .com či .net slovenský autorský zákon nedosiahne, prípadne že presunutím nelegálneho obsahu zo slovenských serverov do zahraničia má prevádzkovateľ vyhrané. Aj v takom prípade bude, presnejšie môže byť, odvodená slovenským súdom zodpovednosť podľa slovenského autorského zákona.

Služby poskytované cez internet sú veľmi pestré. Ich technické okolnosti či spoločenské funkcie sa menia veľmi rýchlo. Aplikácia zodpovednosti na internete preto vyžaduje dávku pochopenia spoločenských súvislostí, ktoré ju ovládajú. Bez ich znalosti sa aplikácia práva môže stať len strieľaním na terč naslepo. Strieľaním, ktoré môže zraniť slobodu prejavu, budúcu inováciu alebo iné hodnoty.

Ing. Ivan Pekarovič
www.webhouse.sk

domeny diskusia

3 komentáre

Husák reakcia na: Sú prevádzkovatelia webových diskusií zodpovední za príspevky používateľov?

27.6.2016 08:06
A tak ma napadlo, na Husáka, Brežneva, Colotku a iných sa už dá nadávať? Je to ešte stále trestné? Ako sa volá teraz táto nová diktatúra, ktorá presadzuje autocenzúru horšiu ako ŠTB?
Reagovať

RE: Husák reakcia na: Husák

27.6.2016 15:06
Ja ju volám pseudodemokracia. Môžeš si otvoriť ústa, ale iba vtedy, ak sa to netýka NÁS. Pozn. autora ;) : Za NÁS si doplňte kohokoľvek, kto má peniaze a moc.
Reagovať

Prevádzkovateľ fóra reakcia na: Sú prevádzkovatelia webových diskusií zodpovední za príspevky používateľov?

26.6.2016 21:06
Ako môže byť prevádzkovateľ diskusného fóra zodpovedný za príspevok inej osoby, keď o protiprávnosti príspevku (zásahu práv niekoho iného) môže rozhodnúť iba súd? Prevádzkovateľ nie je osoba oprávnená vznášať závery, či príspevok porušuje niekoho práva, alebo nie (píšem samozrejme o možnosti bežného posúdenia). Ak prevádzkovateľ svojvoľne rediguje príspevky mimo kódex, ktorým, povedzme, obmedzil práva prispievateľov na vyjadrenie názoru, dopúšťa sa cenzúry v zmysle napr. obrany, na zverejnenú informáciu. Naviac, ešte jeden pohľad: Keď zavolám cez mobil prihlásený do siete operátora, že je niekde bomba a polícia autora nevypátra, bude stíhaný mobilný operátor?
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať