Súhrnná správa o riešení projektu pre propagáciu výsledkov projektu pre širokú verejnosť.

Informatizácia
7

Názov projektu:

Pokročilé nástroje pre zber a spracovanie údajov pre predikciu spotreby elektrickej energie lokálneho distribučného systému- DATAPRED

Harmonogram projektu
 

Názov etapy

Začiatok

Koniec

Výskum informácií potrebných ku správnej predikcii spotreby priemyselného podniku

11.12.2018

30.06.2019

Výskum vhodných metód pre presnú predikciu spotreby priemyselného podniku

01.05.2019

31.12.2019

Priemyselný výskum SW riešenia pre autonómny a automatizovaný zber a spracovanie dát relevantných pre predikciu spotreby priemyselného podniku

01.01.2020

30.06.2020

Priemyselný výskum SW nástroja pre predikciu spotreby elektrickej energie priemyselného podniku

01.04.2020

27.02.2021

Priemyselný výskum SW riešenia, ktoré na základe predikcie spotreby elektrickej energie optimálne rozhodne o vhodnosti výroby elektrickej energie vlastnými zdrojmi alebo nákupe energie z burzy.

01.01.2021

10.12.2021

 

Očakávané výstupy riešenia
 

Kategória

Výstup

Nehmotný

Báza znalostí potrebných pre efektívny zber a spracovanie rôznych typov údajov za účelom správnej a dostatočnej presnej predikcie spotreby elektrickej energie pre priemyselné podniky – lokálne distribučné systémy ako základný prvok smart cities.

Hmotný

SW nástroj na zber a spracovanie dát relevantných pre predikcie spotreby priemyselného podniku - lokálne distribučné systémy.

Hmotný

SW nástroj pre predikciu spotreby elektrickej energie priemyselného podniku.

Hmotný

SW aplikácia, ktorá na základe predikovanej spotreby elektrickej energie bude vyhodnocovať efektívnosť použitia vlastných zdrojov na výrobu elektrickej energie vzhľadom na cenu takto získanej energie alebo nákup elektrickej energie zo zdrojov lokalizovaných mimo lokálneho distribučného systému.


Zhrnutie aktuálneho stavu projektu

Výskum a vývoj projektu ,,Pokročilé nástroje pre zber a spracovanie dát pre predikciu spotreby elektrickej energie lokálneho distribučného systému“ je zameraný na vývoj nástroja schopného na základe vyhodnocovania údajov vytvoriť dostatočne presnú predikciu spotreby energie u priemyselných podnikov- tzv. lokálnych distribučných systémov, a zároveň na vývoj nástroja, ktorý bude schopný vyhodnotiť efektívnosť výroby vlastnej energie s porovnaním s priamym nákupom na energetických burzách.

V prvej etape bol výskum zameraný na získanie komplexných analytických materiálov obsahujúcich potrebné informácie z oblasti hydrometeorológie a energetiky. Konkrétne išlo ako o informácie o poskytovateľoch týchto údajov a týmito poskytovateľmi ponúkaných komoditách, tak aj o informácie týkajúce sa priamo poskytovaných údajov, vrátane ich spoplatnenia, doby aktualizácie, archivácie, dostupnosti, štruktúry a podobne.

V rámci druhej etapy projektu prebiehal výskum, ktorý sa orientoval na skúmanie rozmanitých druhov údajov, s tým, že na základe ich štruktúry, aktuálnosti, formátu, obsahu, možnosti spracovania a relevancie bola zadefinovaná množina takých údajov, ktoré sú pre predikciu spotreby fundamentálne. Zároveň sa výskum orientoval na špecifikovanie takých predikčných metód, ktoré sú schopné s danou množinou údajov operovať. Výskum bol zameraný na vhodnosť predikčných metód vzhľadom ku podmienkam predikcie (rýchlosť predikovania, potreba vstupných údajov, výpočtová náročnosť) a k dostupným údajom, na základe ktorých budú predikcie realizované. Do úvahy bola braná aj komplexnosť softvérovej implementácie jednotlivých predikčných metód a ich nárokov na výpočtové zdroje, množstvo uchovávaných údajov spracovávaných v priebehu predikcie a frekvencia ich používania v procese predikcie. Na základe výskumu boli pre účely predikcie spotreby podniku zvolené predikčné metódy neurónová sieť a informačná geometria, ktoré budú používané samostatne na vypracovanie predikcie no aj v kombinácii podľa podmienok predikcie.

Vybudovaná báza poznatkov je dôležitou prerekvizitou pre ďalší postup projektu, teda výskum a  vývoj automatizovanej a autonómnej databázy, ktorá bude slúžiť na zber definovaných údajov od vybraných poskytovateľov. V aktuálnej projektovej etape slúži pre potreby výskumu a vývoja softvérového nástroja, ktorý bude schopný za použitia definovaných predikčných metód tieto údaje ďalej spracovať.

Je potrebné spomenúť, že i napriek rozsahu a komplexnosti bázy poznatkov je pre ďalší vývoj a výskum potrebné ju priebežne rozširovať a aktualizovať. Tento proces sa príslušnou etapou definitívne neuzavrel, iba sa v rámci danej etapy dosiahol jej rozsah potrebný pre realizáciu nasledujúcich etáp. Rozvoj a aktualizácia uvedenej bázy tak kontinuálne prebieha na pozadí ďalších výskumno-vývojových etáp, keďže je žiadúce aby sa v prípade výskytu nových poznatkov v danom období podarilo tieto do bázy poznatkov implementovať, prípadne aktualizovať už jestvujúce poznatky.

V súčasnosti sú v plnom prúde vývojové aktivity zamerané na vývoj SW riešenia pre autonómny a automatizovaný zber a spracovanie dát relevantných pre predikciu spotreby priemyselného podniku a to vybraných dát z energetických búrz a zdrojov hydrometeorologických údajov. Tento SW nástroj bude získavať automaticky zvolené údaje z definovaných zdrojov, bude validovať správnosť týchto dát, pripravovať pre ďalšie spracovanie v predikcii a archivovať dáta pre ďalšie použitie.

Taktiež boli rozbehnuté vývojové aktivity pre vývoj SW nástroja pre predikciu spotreby elektrickej energie lokálneho distribučného systému, ktorý na základe odporúčaní a analytických podkladov bude poskytovať predikciu spotreby realizovanú odporúčanými predikčnými metódami s použitím odporúčaných vstupných dát a ich formátov pre predikciu.

Dosiahnuté výsledky (publikácia, patent, ochrana priemyselného vlastníctva, iná aktivita) vznikli v rámci riešenia projektu „Pokročilé nástroje pre zber a spracovanie údajov pre predikciu spotreby elektrickej energie lokálneho distribučného systému“, ktorý je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj.

 

www.ipesoft.com

Všetky autorove články

7 komentárov

. reakcia na: Súhrnná správa o riešení projektu pre propagáciu výsledkov projektu pre širokú verejnosť.

14.1.2021 11:01
To co za odveci text o nicom, pisany bez logiky?
Reagovať

RE: . reakcia na: .

14.1.2021 18:01
ten si z teba robí dobrý deň, minule si mu písal ty v diskusii, že má iq smeráka :-D ;-D trochu si na tebe zatrolil a ty si mu to zhltla :-)
Reagovať

RE: . reakcia na: .

14.1.2021 14:01
máš IQ smeráka, zapni mozog
Reagovať

RE: RE: . reakcia na: RE: .

14.1.2021 18:01
skvele to píšete pc revue, nič si nerobte z týchto neprajníkov, treba im dat ban ako spravilo zive sk
Reagovať

RE: RE: . reakcia na: RE: .

14.1.2021 15:01
To mas ty. Ake si mal znamky v skole, ked tento na hanbu paskvil obhajujes?
Reagovať

RE: RE: RE: . reakcia na: RE: RE: .

14.1.2021 22:01
Clovek, ty si jediny, co tu mudruje a nic nenapisal. Ja som napisal vela a stale pisem a mam vacsiu citanost na zahranicnom webe ako pcrevue. Dovod kritiky clankov je, aby sa nerozsirovali ludia ako si ty, kvoli ktorym je skoro vsetko na Slovensku zaostale, a tak isto aj skoro cely internetovy obsah.

RE: RE: RE: . reakcia na: RE: RE: .

14.1.2021 18:01
čo teba do mojich známok v škole, mne sa článok páčil, je jasný a stručný, každý tu len mudruje, ale nenapísal čiarku žurnalistiky

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať