SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Súhrnná správa o riešení projektu pre propagáciu výsledkov projektu pre širokú verejnosť.

Informatizácia
7
Názov projektu: Pokročilé nástroje pre zber a spracovanie údajov pre predikciu spotreby elektrickej energie lokálneho distribučného systému- DATAPRED Harmonogram projektu   Názov etapy Začiatok Koniec Výskum informácií potrebných ku správnej predikcii spotreby priemyselného podniku 11.12.2018 30.06.2019 Výskum vhodných metód pre presnú predikciu spotreby priemyselného podniku 01.05.2019 31.12.2019 Priemyselný výskum SW riešenia pre autonómny a automatizovaný zber a spracovanie dát relevantných pre predikciu spotreby priemyselného podniku 01.01.2020 30.06.2020 Priemyselný výskum SW nástroja pre predikciu spotreby elektrickej energie priemyselného podniku 01.04.2020 27.02.2021 Priemyselný výskum SW riešenia, ktoré na základe predikcie spotreby elektrickej energie optimálne rozhodne o vhodnosti výroby elektrickej energie vla ...

www.ipesoft.com

Všetky autorove články