SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Boj o každé euro prináša výsledky, čerpanie sme zvýšili o 1,9 miliardy

Tlačové správy
0

Vicepremiérka Remišová o eurofondoch v roku 2020: Boj o každé euro prináša výsledky, čerpanie sme zvýšili o 1,9 miliardy

Riadenie eurofondov prešlo v minulom roku zmenami, ktoré prinášajú pre Slovensko pozitívne výsledky. Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová predstavila stav čerpania eurofondov k 31. decembru 2020. O výraznom pokroku, ktoré jej rezort v riadení eurofondov dosiahol, bude informovať vládu SR. 

„Pred voľbami som sľúbila, že zabojujem o každé jedno euro z eurofondov. A svoje sľuby plním,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová a upozornila, že v minulosti malo Slovensko s čerpaním eurofondov vážne problémy. 

„K 21. marcu 2020, keď nastúpila po voľbách nová vláda, bola vyčerpaná len necelá tretina z 15,3 miliardy eur, ktoré sme získali na programové obdobie 2014 – 2020,“ uviedla. „Kým za 6 rokov predchádzajúce vlády vyčerpali len necelú tretinu z 15 miliárd eur, po nástupe novej vlády sa za 9 mesiacov čerpanie zlepšilo o takmer 2 miliardy eur a vyčerpaných je už viac ako 44% z celkovej sumy.“ 

Navyše, podľa pravidiel daných Európskou komisiou je každý rok potrebné vyčerpať určitú sumu prostriedkov. „Ak by sme ich nevyčerpali, o tieto peniaze by Slovensko nenávratne prišlo. Od roku 2007 naša krajina takto stratila už vyše pol miliardy eur,“ upozornila vicepremiérka Remišová, ktorá si zlepšenie čerpania eurofondov vytýčila po nástupe do úradu za jednu zo svojich kľúčových priorít. 

„Vďaka tvrdej práci na mojom ministerstve, krízovému riadeniu operačných programov a veľkému nasadeniu na ostatných rezortoch sa podaril výrazný pokrok v riadení eurofondov, v decembri predstavuje nárast v čerpaní 12,9 percentuálneho bodu oproti marcu 2020,“ uviedla vicepremiérka. Do konca programového obdobia v roku 2023 zostáva Slovensku vyčerpať ešte 8,48 miliardy eur a ďalších 780 miliónov eur bude mať Slovensko z protikrízového balíka REACT-EU, kde vicepremiérka finišuje náročné rokovania s Európskou komisiou o rozdelení prostriedkov.

Výrazný pokrok v čerpaní eurofondov sa podarilo dosiahnuť tiež vďaka tomu, že jednou z hlavných priorít Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je redukcia administratívnej záťaže a komplikovanosť nastavených implementačných procesov. Problémové oblasti sa riešili priamo s Európskou komisiou, zrušili sa nadbytočné kontroly a výkazy, zefektívnil sa proces verejného obstarávania. „Výsledkom celého tohto snaženia je, že sme za rok 2020 vyčerpali do posledného eura prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu.“ Otvorenou otázkou ostáva Fond rybného hospodárstva pod ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, kde prebiehajú rokovania s Európskou komisiou.  

Podľa vicepremiérky Remišovej sa napriek koronakríze a veľmi zložitým podmienkam podarilo kompetentným a efektívnym riadením eurofondov zvrátiť zlý trend, ktorý bol dedičstvom predchádzajúcich vlád. 

Správu o implementácii eurofondov v roku 2020 vicepremiérka predloží na rokovaní vlády v stredu 13. januára. Spolu s ňou predloží tiež návrh novelizácie zákona o poskytovaní príspevkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ide už o tretí balík zjednodušení, ktorý povedie k efektívnemu a rýchlejšiemu čerpaniu a zlepší transparentnosť eurofondov v reakcii na mnohé kauzy, ktoré boli spojené s čerpaním v minulosti. 

„V uplynulých mesiacoch sme dokázali, že čerpanie a riadenie eurofondov sa dá nastaviť tak, aby eurofondy pomáhali ľuďom a nie špekulantom, aby sa čerpali efektívne a zmysluplne a na zlepšovanie života ľudí. Vďaka opatreniam, ktoré sme zaviedli, sme pre Slovensko zachránili stovky miliónov eur na budovanie lepších ciest, škôl, podporu zamestnanosti či zelených riešení. V nastúpenom trende budeme pokračovať aj v roku 2021,“ dodala vicepremiérka Remišová. 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať