SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Superpočítač Aurel už otestovali vedci SAV

Technológie
0
SAV.jpeg Vďaka projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP) majú vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) a partnerské univerzity možnosť využívať superpočítač Aurel, ktorý patrí medzi 500 najvýkonnejších na svete (335. priečka). Meno mu vybrala verejnosť hlasovaním z piatich možností.

Slovenský projekt je rozsiahlym a porovnateľne výkonným v rámci Európy. „Spektrum využitia je skutočne široké. Pevne verím, že aj vďaka superpočítaču sa podmienky práce slovenských vedcov výrazne zlepšia," hovorí predseda SAV Jaromír Pastorek.

Špičkové zariadenie umiestnené vo Výpočtovom stredisku SAV, ktoré je zároveň hlavným partnerom projektu SIVVP, dokáže riešiť veľmi zložité numerické výpočty, efektívne simulácie pre vedu a vzdelávanie, predpovedá javy, ktoré vedci inak nezistia. Ako napríklad scenáre vývoja zemskej klímy alebo modelovanie histórie vesmíru. Superpočítač Aurel je určený prioritne na základný a aplikovaný výskum experimentálnymi metódami. Výsledky získajú vedci rýchlejšie a navyše s nižšími nákladmi.

Superpočítač Aurel môžu využívať nielen vedci SAV, ale bezodplatne aj akademická obec partnerských univerzít (STU Bratislava, Žilinská univerzita v Žiline, UMB v Banskej Bystrici, TU Košice). Bude prístupný priamo na každej z nich.

Superpočítač má okrem prínosu pre vedeckú komunitu veľký význam aj pre bežných ľudí. S výsledkami jeho výkonu sa stretnú všade naokolo. Prvé projekty, ktoré využijú unikátne schopnosti počítača, budú výpočty parametrov jadrovej magnetickej rezonancie alebo zobrazovanie techník v medicíne. Veľmi významný bude tiež pri modelovaní biochemických procesov pre chemoterapiu rakoviny. Aj kozmológovia môžu vďaka nemu bližšie interpretovať vývoj vesmíru.

Národný projekt SIVVP schválilo Ministerstvo školstva SR 1. decembra 2009 ako infraštruktúrny projekt v rámci Operačného programu Výskum a vývoj s celkovým rozpočtom 25 965 000 eur.

Dodávateľom SAV pre projekt SIVVP je spoločnosť DATALAN a.s., ktorá vyhrala verejnú súťaž. Realizácia je postavená na technologickom riešení od IBM a celý systém dosiahne teoretický výkon približne 136 TFLOPs.

Fakty o superpočítači

Kde je ho možné využiť:

Prírodovedné odbory, materiálny výskum, medicína, fyzika či molekulárna biológia nechýba fyzikálna chémia, biochémia, materiálové inžinierstvo, fyzika tuhých látok, kvantová fyzika, časticová fyzika, virológia, biomechanika, astrofyzika, fyzika nízkych teplôt. V superpočítači bude možné uskutočniť i modelovanie molekúl v medzihviezdnom priestore.

Aké má parametre:

- váži 3 100 kg a ďalšie potrebné technológie takmer 2 000 kg
- jeho veľkosť sa dá prirovnať k bežnej skrini (2 m vysoký, 80 cm široký, 1,8 m hlboký)
- má 3 072 procesorových jadier (bežné PC majú 2 až 8 jadier)
- na každé jadro CPU pripadá 8 GB RAM pamäte - spolu 24 TB RAM - 24 000 GB (bežné PC alebo notebooky majú 2-4 GB)
- má 3-tisíc krát väčší výpočtový výkon 94,4 TFLOP/s ako bežné PC (20-30 GFLOP/s)

Ako funguje:

- je chladený množstvom vody - viac ako 1 000 litrov a teplota chladiacej vody je medzi 11-13 °C
- teplo, ktoré generuje pri plnom výkone, dokáže zohriať toto množstvo vody každú minútu o 3 °C a teda za polhodiny uvarí 1 000 litrov vody. Napriek tomu nezohrieva miestnosť, ale naopak ochladzuje ju.
- elektrické káble, ktoré ho napájajú, by mohli napájať 20 rodinných domov naraz alebo celý veľký 8 poschodový panelový dom

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať