SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Súťaž Networking Academy Games 2024 opäť hľadala mladé talenty! Aj pre kyberbezpečnosť

Tlačové správy
0

Študenti študujúci oblasti informačných technológií sa stretli dňa 9.4.2024 na už 19. ročníku prestížnej súťaže študentov slovenských stredných a vysokých škôl Networking Academy Games (NAG2024) v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Do národného finále 19. ročníka „sieťovej olympiády“ postúpilo 122 študentov z 23 stredných a vysokých škôl. Vedomosti a zručnosti súťažiacich z oblasti počítačových sieti preveril test teoretických znalostí, ale aj praktická časť súťaže. Pri riešení úloh museli účastníci preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA. Študenti sa museli popasovať s náročnými zadaniami a ukázať, že dokážu riešiť aj pomerne zložité problémy, ktoré sa vyskytnú pri reálnej prevádzke počítačových sieti.  Tento rok bola pilotne zaradená nová kategória zameraná na kybernetickú bezpečnosť, v ktorej súťažiaci riešili test, ktorý preveril ich teoretické aj praktické zručnosti na úrovni NetAcad kurzov zameraných na kybernetickú bezpečnosť.

Súťaž bola organizovaná v štyroch kategóriách:

V oblasti sieťových technológií v kategórii „UNI SS“ – študentov stredných škôl, v kategórii „UNI – VS“ – študentov vysokých škôl a v kategórii „HS3“ - trojčlenné družstvá študentov stredných škôl a v oblasti kybernetickej bezpečnosti v kategórii „Kyberbezpečnosť SŠ” – študentov stredných škôl. Nad transparentnosťou a hodnotením súťaže dohliadala odborná porota zložená zo zástupcov akademickej sféry a expertov z firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií.

Výsledky 19.ročníka súťaže NAG 2024:

Kategória UNI-SS – študenti stredných škôl

 1. David Illéš, Spojená škola, Nové Zámky
 2. Denis Schreiner, Spojená škola, Nové Zámky
 3. Adam Krokavec, SPŠ elektrotechnická, Košice
 4. Matúš Rajniak, Súkromná SOŠ TA, Poprad
 5. Oliver Lichvár, SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok

Kategória UNI-VS – študenti vysokých škôl:

 1. Sebastián Petro, Technická univerzita v Košiciach
 2. Tibor Korcsok, Žilinská univerzita v Žiline
 3. Dominik Gurnik, Technická univerzita v Košiciach
 4. Jakub Varga, Žilinská univerzita v Žiline
 5. Lukáš Berko, Technická univerzita v Košiciach

Kategória HS3 – trojčlenné tímy študentov stredných škôl

 1. SPŠ elektrotechnická, Košice              (Dávid Poľa, Michal Hudák, Samuel Gallik)
 2. SPŠ elektrotechnická, Košice (Adam Krokavec, Marek Horňák, Rudolf Zambory)
 3. SPŠ technická, Spišská Nová Ves (Boris Ledecký, Filip Geletka, Jakub Jendrál)
 4. Spojená škola, Nové Zámky (Alex Paulík, David Illéš, Denis Schreiner)
 5. SPŠ technická, Spišská Nová Ves (Damián Martin Maro, Florián Žifčák, Zdenko Sokolovský)

Kategória Kybernetická bezpečnosť – študenti stredných škôl

 1. Adam Krokavec, SPŠ elektrotechnická, Košice
 2. Patrik Viktor, SPŠ elektrotechnická, Prešov
 3. Oliver Lichvár, SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok
 4. Jana Majorová, SOŠ IT Banská Bystrica
 5. Marek Horňák, SPŠ elektrotechnická, Košice

Študentská súťaž NAG 2024 bola organizovaná spoločnosťou Cisco Systems Slovakia v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, Žilinskou univerzitou, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, a spoločnosťou CEELABS, s.r.o. Súťaž sa uskutočnila aj vďaka partnerskej podpore:  ALEF Distribution SK,  AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o., DT-IT Solutions Slovakia s.r.o., NTT Slovakia s.r.o., Košice IT Valley, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Americká obchodná komora v Slovenskej republike, Digitálna koalícia, Združenie Košice IT Valley  a mediálnemu partnerovi NEXTECH.

Súťaž je registrovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako súťaž v oblasti odborných zručností v kategórií C.

Cieľom Sieťového akademického programu Cisco, ktorý je na Slovenských školách už od roku 1999,  je hľadať a rozvíjať talenty v oblasti sieťových technológií. Na Slovensku je do programu aktuálne zapojených päť univerzitných pracovísk a takmer 80 stredných škôl. Ročne tieto školy pripravia viac ako 400 expertov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA a CCNP. Od roku 1999 bolo do programu zapojených viac ako 60 000 študentov.

Vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí dnes požadujú nielen veľké, ale čoraz častejšie aj menšie spoločnosti. Preto je o týchto odborníkov veľký záujem. Už samotný priebeh súťaže sledujú mnohé významné firmy, ktoré môžu medzi študentmi identifikovať nové talenty a osloviť ich s ponukou na spoluprácu. Práve sieťové akadémie učia budúcich IT profesionálov navrhovať, konfigurovať a prevádzkovať počítačové siete. Mladí ľudia s týmito znalosťami majú v dnešnej dobe výbornú perspektívu na uplatnenie sa na trhu práce.

„Úloha sieťových špecialistov sa postupne mení a praxi sa musí prispôsobovať aj ich vzdelávanie. Z toho vychádza aj vzdelávací program  Sieťových akadémií. Študenti v rámci vzdelávacieho programu riešia simulované úlohy, s akými by sa mohli stretnúť aj v skutočnom živote. Rutinné konfigurácie budú totiž čoraz viac zvládať aj automatické siete a od IT špecialistov sa bude očakávať viac kreatívnej činnosti, porozumenie celkovej stratégii firiem a prepájanie technológií s biznisom“ povedal Peter Feciľak, predseda poroty NAG 2024.

Viac informácií o súťaži, ako aj celkové výsledky je možné nájsť na www.netacad.sk.

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať