SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Súťaž inovatívnych riešení pre startupy: „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“

Tlačové správy
0

Ak máte nápad, ktorý chcete ďalej rozvíjať, alebo je váš projekt v štádiu, kedy je pripravený na rýchly rast a potrebujete na to vhodné podmienky, určite sa prihláste do súťaže  inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení, ktorú vyhlasuje rektor Technickej univerzity v Košiciach prostredníctvom Startup centra Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM pri Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Čo môžete získať?

  • umiestnenie Vášho startupu v Startup Centre TUKE,
  • možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE,
  • účasť startupu na tzv. akceleračnom programe pre startupy, vrátane pomoci pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity,
  • expertnú a mentorskú podporu

Ako sa prihlásiť do súťaže?

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke startupcentrum.sk. Pre prihlásenie sa do súťaže je potrebné vyplniť online formulár, ktorý nájdete v časti Ako sa zapojiť.

Prihlášky do 10. kola súťaže je možné zasielať do 30. novembra 2019.

Technická univerzita v Košiciach patrí k lídrom v oblasti inžiniersky orientovaného vzdelávania na Slovensku, s výraznými záujmom o inovatívne prístupy, o vybudovanie ekosystému inovatívneho podnikania a transferu technológií. Prelomovým sa pre TUKE stal rok 2014 – kedy boli naštartované aktivity v oblasti podpory startupov iniciované TUKE - bolo v apríli 2014 otvorené Startup centrum TUKE, ako súčasť ekosystému technologického transféru TUKE - Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM - UVP TECHNICOM.

Cieľom Startup centra TUKE je vytvoriť v motivačné prostredie -  „naštartovať“ proces, ktorý podporí nielen študentov TUKE, ale aj záujemcov z regiónu – pri realizácií ich inovatívnych myšlienok a pomôže premeniť myšlienku do komerčne využiteľného produktu alebo služby. Zámerom nie je úzka špecializácia na vybranú oblasť, ale predovšetkým spájať ľudí, myšlienky, názory a skúseností z rôznych vedných a podnikateľských oblastí, a tak zabezpečiť vytvorenie vhodného prostredia pre všeobecný rozvoj a úspech zapojených startupov.

{{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_1}

TUKE má ambíciu prostredníctvom takýchto aktivít výrazne podporiť inovatívne projekty kvalitným odborným poradenstvom, ako aj svojou špičkovou výskumnou infraštruktúrou. Výhodou Startup centra TUKE je spojenie kvalitnej infraštruktúry s expertnou podporou. Experti TUKE sú schopní naplno pomôcť rozvinúť potenciál danej myšlienky a pretransformovať výsledky pôsobenia v Startup centre TUKE   do hospodárskej praxe.

Za krátke obdobie svojej činnosti, získalo Startup centrum dobré meno organizáciou aktivít na podporu startupov a stalo sa významným elementom inovačného potenciálu regiónu. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, organizovanej TUKE s periodicitou 6 mesiacov. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo viac ako 110 inovatívnych projektov a celkovo viac ako 40 perspektívnych startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt. Viacerým z nich sa počas pôsobenia v Startup centre TUKE podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh viacero úspešných produktov v oblasti softérových, aj hardvérových riešení.

Sme veľmi radi, že naša súťaž má široký záber a oslovuje ľudí od študentov stredných škôl, až po odborníkov pôsobiacich na akademickej pôde. Je našou snahou, aby Startup centrum TUKE bolo vnímané ako otvorený priestor pre rozvoj inovatívnych myšlienok bez ohľadu na vek, profesijnú prax alebo zameranie“, povedal  riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, doc. Ing. František Jakab, PhD.

TUKE

Všetky autorove články
súťaž startup prezentacia napad

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať