SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Synology Surveillance Station na pokročilé monitorovanie

0

Surveillance Station je profesionálny balíček systému na správu videa, ktorý je súčasťou systému DiskStation Manager (DSM). Jeho pokročilé funkcie umožňujú využívať sledovací systém komplexne, nielen na nahrávanie a sledovanie videa.

Video:

IP Camera

Surveillance Station podporuje širokú škálu kamier a ďalších zariadení vrátane integrácie pokročilých funkcií kamier ako je korekcia skreslenia širokouhlých objektívov, detekcia udalostí, či sledovanie objektov.

Podporuje pre všetky hlavné video a audio kodeky, ako aj viac ako 8 300 kamier a video serverov od viac ako 130 značiek. Podporované sú aj optimalizované video kodeky s vysokou mierou kompresie používané spoločnosťami AXIS (Zipstream), Hikvision (H.264+/H.265+) a ďalšími výrobcami. Okno IP Camera umožňuje pridávať a konfigurovať IP kamery. Systém dokáže väčšinu kamier automaticky detegovať, stačí zadať rozsah IP adries. Ak majú kamery slot na pamäťovú kartu funkcia Edge recording umožňuje kamerám pokračovať v nahrávaní, aj keď sa dočasne stratí sieťové pripojenie alebo keď je server mimo prevádzky. Po obnovení konektivity sa záznamy z pamäťovej karty skopírujú na NAS, alebo do cloudu.

Monitor Center

Centrum monitorovania umožňuje prispôsobiť rozloženie monitorovania obrazu z jednotlivých kamier vrátane efektívneho prehľadávania časovej osi nahrávok. Ak máte nastavené triggery (spúšťače) udalostí, môžete tieto udalosti rýchlo nájsť na časovej osi. Taktiež môžete porovnať archívne zábery so živým prenosom.

Môžete dostávať okamžité upozornenia na podozrivú aktivitu v prehľadnej forme, napríklad na pláne budovy, či areálu.

Obrazy z kamier môžete flexibilne presúvať myšou, meniť veľkosť okien a podobne. Z monitorovacieho centra môžete ovládať nielen kamery, ale aj ďalšie zariadenia ako sú sirény, reproduktory, zámky dverí, LED svetlá a podobne a takto operatívne reagovať na vzniknutú situáciu.

Prehľadajte minulosť a sledujte súčasnosť v rovnakom okne. Vyberte si dátum v kalendári a preskúmajte nahrávky efektívnejšie.

Systém deteguje pohyb vo vopred určenej oblasti. Počas živého prenosu môžete sledovať porušenie nastavených kritérií zabezpečenia a tiež prípadné podozrivé správanie. Taktiež akýkoľvek objekt, ktorý je odstránený z vopred definovanej oblasti, spustí alarm, rovnako aj akýkoľvek predmet, ktorý sa do takejto oblasti dostane a zostane v nej  sa považuje za cudzí predmet. Systém spustí výstrahu aj v prípade aj je objektív kamery niečím zakrytý, alebo kamera nemôže zaostriť na scénu pred sebou.

Pluginy ACAP umožňujú  pokročilejšie funkcie analýzy videa. Systém podporuje aj inteligentnú detekciu udalostí Hikvision, a Dahua IVS vrátane prekročenia čiary, detekcie narušenia a detekcie tváre.

Recording

Umožňuje nastavenie nahrávania a porovnávanie záberov rôznych kamier súčasne na časovej osi. Nahrávky môžete t spravovať pomocou funkcie importu alebo exportu alebo stiahnutím konkrétnych častí videa. Pomocou takzvaných štítkov môžete označiť  momenty v zábere, ktoré by ste si chceli bližšie pozrieť. Môžete tiež zlúčiť dôležité momenty do jedného klipu. Záznamy môžete označiť vodoznakom aby ste zabránili neoprávnenému použitiu. Funkcia Smart Time Lapse umožňuje vytvoriť inteligentné časozberné videá tak, že komprimuje dlhé video kanály do skrátených verzií.

Pre scenáre, kde sa vyžaduje zvýšené zabezpečenie môžete využiť duálne nahrávanie, kedy sa kópia záznamov z kamier uloží na určené sekundárne miesto, napríklad do iného NAS alebo do cloudového úložiska s C2 Surveillance. Takto budete mať prístup k záznamu, aj keď je váš NAS poškodený alebo nedostupný. Záznamy sú samozrejme šifrované.

Môžete nastaviť niekoľko režimov nahrávania. Nepretržitý záznam je zárukou že vám nič neunikne. Pri pokročilom nepretržitom nahrávaní sa zvýši rozlíšenie, keď dôjde k zisteniu nastavenej udalosti. V režime Alarm Trigger sa nahrávanie spustí, keď kamera alebo externé zariadenie zistí udalosť, ktorá zodpovedá vopred definovaným kritériám. Samozrejme nahrávanie môžete spustiť a zastaviť aj manuálne. Na archivovanie záznamov môžete použiť riešenie Archive Vault. Pri ochrane vašej budovy, alebo areálu môžete používať interaktívne mapy a plány.

Bezpečnosť

Synology Surveillance Station má implementované pokročilé bezpečnostné opatrenia chrániace video kanály s cieľom zabrániť neoprávnenému použitiu videa. Podporuje IP kamery s HTTPS a SRTP. Oprávneným používateľom môžete nastaviť rôzne úrovne prístupu s flexibilným nastavením privilégií, vrátane povolenia prihlásenia sa do Surveillance Station iba v určitých hodinách. Nahrávky môžete chrániť pomocou samostatného šifrovacieho kľúča, čím zabránite neoprávnenému prístupu v prípade ohrozenia NAS alebo správcovských poverení. Na šifrovanie sa využíva technológia AES-256.

Samozrejme všetky dôležité prevádzkové činnosti sa zaznamenávajú, vrátane prihlásenia, úpravy videa, prehrávania a exportu. Kritické záznamy je potrebné chrániť prostredníctvom duálneho nahrávania do služby Synology C2 Surveillance. Tak sa uchovajú aj keď bude lokálny NAS odcudzený alebo zničený. Všetky stiahnuté nahrávky budú vložené s digitálnym podpisom na overenie pomocou nástroja Synology Evidence Integrity Authenticator, ktorý overí, či nahrávky boli vytvorené priamo stanicou Synology Surveillance Station bez toho, aby došlo k manipulácii.

Vďaka a okamžitým e-mailovým alebo mobilným upozorneniam máte vždy a všade prehľad ak nastala nejaká udalosť, prípadne si živý prenos, alebo záznamy z kamier môžete pozrieť na mobilnom zariadení. Funkcie sledovania môžete prispôsobiť a automatizovať. Môžete vytvoriť pravidlá na automatické vykonanie nastavených akcií, keď nastane vopred definovaná udalosť.

Integráciou s riešeniami AXIS Network Door Controller vám Synology NAS a NVR umožňuje kontrolu fyzického prístupu do vašich kancelárií, laboratórií alebo skladov, čím predídete akémukoľvek riziku vlámania alebo krádeže zo strany zamestnancov. Pomocou používateľského rozhrania stanice Surveillance Station môžete jednoducho monitorovať prístupové body, zamykať a odomykať dvere.

Systém centralizovanej správy (CMS) umožňuje z centralizovaného portálu spravovať vzdialené servery, kamery aj záznamy. K dispozícií sú funkcie automatického prevzatia služieb v prípade zlyhania niektorej služby a tiež služby zálohovania.

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Synology Surveillance Station monitorovanie priestorov

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať