SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Systém finančných služieb čaká zmena

Tlačové správy
0

Nová správa Svetového ekonomického fóra a spoločnosti Deloitte Consulting LLP poukazuje na evolúciu odvetvia finančných služieb nad rámec finančných technológií.

Platformy, ktoré ponúkajú možnosť aktívne obchodovať s rôznymi finančnými inštitúciami z jedného kanála, sa môžu stať dominantným modelom poskytovania finančných služieb. FinTech spoločnosti, ktoré ponúkajú finančné služby najmä prostredníctvom sociálnych sietí, smartfónov a internetu, zmenili rýchlosť inovácie a kvalitu služieb poskytovaných klientom v rámci celého ekosystému finančných služieb a položili tak základ budúcej revolúcie v odvetví.

Uvádza sa to v správe, ktorú zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF) s podporou spoločnosti Deloitte Consulting LLP. Správa s názvom „Beyond Fintech: A pragmatic assessment of disruptive potential in financial services“ („Za hranicami finančných technológií: pragmatické posúdenie revolučného potenciálu vo finančných službách“) je zavŕšením trojročného prieskumu zameraného na meniacu sa úlohu finančných technológií.

„To, že sa FinTech spoločnostiam podarilo zmeniť základ konkurencie, ako aj čoraz väčšia rýchlosť technologických zmien, znamená, že súčasné finančné inštitúcie majú potenciál veľmi rýchlo sa zlepšiť, zároveň sa však budú musieť vedieť vysporiadať s náhlymi zmenami na svojej ceste vpred,“ povedal Peter Longauer, ktorý sa v spoločnosti Deloitte na Slovensku špecializuje na poskytovanie uisťovacích a poradenských služieb finančným inštitúciám.

Zmeny čakajú aj samotné FinTech spoločnosti
Súčasné finančné inštitúcie sa medzičasom dokázali prispôsobiť rýchlejšie, než mnohí očakávali, lebo šírenie finančných technológií poňali ako supermarket príležitostí, ktoré im umožnia využiť akvizície a partnerstvá na rýchly rozvoj nových ponúk.“ povedal R. Jesse McWaters, líder pre finančné inovácie Svetového ekonomického fóra. Mnoho FinTech spoločností, ktoré sa zameriavajú na spotrebiteľa, má preto problém dosiahnuť rast. Dôvodom sú vysoké náklady potrebné na inovačné zmeny.

Analýza ďalej konštatuje, že dáta sa môžu stať ešte dôležitejšie, ale statické súbory dát pravdepodobne nahradia zmiešané dátové toky z viacerých zdrojov. Práve dáta tak budú zdrojom finančných príjmov. „Technológie pravdepodobne umožnia organizáciám obísť tradičné hodnotové reťazce, ktoré im umožnia nové prerozdelenie zdrojov generujúcich výnosy. Hlavnú úlohu tu zohrajú vlastníci zákazníckeho rozhrania,“ dodal k správe senior manažér spoločnosti Deloitte Tomáš Vršanský.

Správa Svetového ekonomické fóra a spoločnosti Deloitte ďalej identifikuje hlavné hnacie sily, ktoré majú potenciál zmeniť prostredie finančných služieb.

Nárast platforiem
Nárast možností výberu zo strany zákazníka bude mať výrazný vplyv na dizajn a distribúciu produktov, čo pravdepodobne prinúti spoločnosti zmeniť ich úlohy. Platformy, ktoré ponúkajú možnosť aktívne obchodovať s rôznymi finančnými inštitúciami z jedného kanála, sa môžu stať dominantným modelom poskytovania finančných služieb. Vzostup takýchto platforiem, ako napr. otvorené bankovníctvo, sa pravdepodobne podpíše pod reštrukturalizáciu subjektov poskytujúcich finančných služby z jednoznačne definovaných organizácií na zameniteľné subjekty. To môže od vlastníkov platforiem vyžadovať, aby sa stali schopnými manažérmi ekosystému zabezpečujúcimi rovnováhu medzi potrebami tvorcov produktov a požiadavkami zákazníkov.

Finančná regionalizácia
Rozdielne priority regulátorov, technologické možnosti a potreby zákazníkov narúšajú rastúcu finančnú globalizáciu a otvárajú cestu regionálnym modelom finančných služieb, ktoré sa prispôsobujú lokálnym podmienkam. Dokonca aj globálne firmy budú musieť mať jasné stratégie rozvoja ich regionálnej konkurenčnej výhody a integrovania sa do lokálnych ekosystémov. Medzitým budú FinTech spoločnosti pravdepodobne čeliť vážnym prekážkam pri ich etablovaní sa vo viacerých jurisdikciách, a to aj napriek tomu, že technológie odstraňujú prekážky pri vstupe. Existujúce finančné inštitúcie sa môžu stať zaujímavými partnermi FinTech spoločností, ktoré sa snažia vstupovať na nové trhy, kde hľadajú príležitosti na rýchly rast.

Systematicky dôležité technológie
Snahy súčasných finančných inštitúcií konkurovať základným schopnostiam veľkých technologických firiem budú pravdepodobne viesť k tomu, že sa budú čoraz viac spoliehať na tie isté veľké technologické firmy. Ako príklad môže slúžiť to, že sa finančné inštitúcie snažia zlepšiť digitálnu zákaznícku skúsenosť a získať údaje a výnosy zo zákazníckych platforiem. Stávajú sa tak však čoraz viac závislé od infraštruktúry veľkých technologických firiem, aby získali úspory z rozsahu procesov a ich využitia a ovládli umelú inteligenciu ako službu. Keďže finančné inštitúcie hľadajú nové výhody na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti, budú musieť pristúpiť k ťažkým rozhodnutiam: stať sa závislými od veľkých technologických spoločností alebo riskovať, že zaostanú za technologickými ponukami, ak budú minimalizovať svoje vzájomné prepojenie v súvislosti s ochranou nezávislosti.

Deloitte Audit s.r.o.

Všetky autorove články
FinTech

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať