CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Deti budú v rámci medzinárodnej súťaže FLL riešiť aj problémy s dostatkom pitnej vody

Tlačové správy
0

Pitná voda – artikel, ktorého nedostatok spôsobuje nielen chudobu, ale zapríčiňuje aj množstvo chorôb. Celosvetový problém s vodou sa premietol do hlavnej myšlienky tohtoročnej súťaže FIRST LEGO League (FLL). Jej témou je Hydro Dynamics – zlepšenie spôsobu, ako ľudia hľadajú, prevážajú, používajú alebo likvidujú vodu.

Ráno vstaneme, otočíme kohútikom a predpokladáme, že nám potečie čistá a pitná voda. No nie všade na svete je to samozrejmosť. Sú miesta, kde je problém s nedostatkom akejkoľvek vody, nie len pitnej. Častými problémami sú aj jej dostupnosť či kvalita.

 • Kde sa berie voda, ktorú používam?
 • Získavam vodu z jazera, rieky alebo zo studne?
 • Treba túto vodu čistiť, prevážať alebo uskladňovať? Ak áno, ako sa to robí?
 • Ako získavajú vodu ľudia v iných častiach sveta?

Aj tieto otázky si položia deti vo veku 9 - 16 rokov, ktoré sa na Slovensku zaregistrujú do 10. ročníka  medzinárodnej súťaže FIRST LEGO League. Registrácia je otvorená až do 13. októbra 2017, prebieha na stránke www.fll.sk. Tu nájdu tréneri a deti nielen podmienky registrácie, ale aj zadanie úlohy a výskumného projektu a všetky ostatné informácie.

Na  pravidelných stretnutiach deti pod vedením trénera stavajú a programujú robota a pracujú na svojom výskumnom projekte. Svoje riešenia a výsledky predvedú na regionálnom turnaji.

Turnaj je jednodňové podujatie, ktoré prebieha od rána do neskorých popoludňajších hodín. Jednotlivé tímy, ktoré tvorí 3 – 10 detí, sa postupne prezentujú v štyroch rovnocenne hodnotených častiach: v rámci tímovej práce predvedú, ako dokážu pri riešení úlohy spolu komunikovať a rešpektovať jeden druhého, pri Robot Designe im porota ohodnotí kvalitu konštrukčného návrhu a programu robota. Deti pred porotou odprezentujú svoj problém i riešenie výskumného projektu, okrem projektu si prinesú aj naprogramovaného robota, s ktorým sa budú snažiť v časovom limite 150 sekúnd splniť čo najviac misií a v Robot Game tak získať čo najviac bodov.

Pripravených je opäť 7 regionálnych turnajov (termíny regionálnych turnajov, organizátori):

 • 1. december 2017 – Žilina; Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
 • 9. december 2017 – Bratislava; Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • 14. december 2017 – Poprad; Súkromná stredná odborná škola
 • 10. január 2018 – Košice; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
 • 11. január 2018 – Bratislava-Petržalka; Paneurópska vysoká škola
 • 12. január 2018 – Banská Bystrica; Klub AMAVET 937 pri Spojenej škole
 • 16. január 2018 – Žiar nad Hronom; Centrum voľného času v Žiari nad Hronom

Najúspešnejšie tímy v regionálnych turnajoch postúpia do semifinále, ktoré bude prebiehať v poľskom meste Lodž v dňoch 10.-11.2.2018.

Súťaž sa každým rokom rozrastá. Rozšíriť túto aktivitu medzi mládež sa darí aj vďaka podpore úspešných spoločností. Nadácia ESET sa tento rok rozhodla podporiť program FLL vo väčšej miere a pridala sa k spoločnostiam ANASOFT a Profesia, medzi dlhoročných hlavných partnerov.

“Nadácia ESET si uvedomuje potrebu podporovať a rozvíjať schopnosti mladých talentov v oblasti technológií, robotiky a programovania, ale aj analytického myslenia a kreativity, ktoré sú nosnými témami jej podpory vzdelávania. Preto sa od tohto roku rozhodla stať sa hlavným partnerom súťaže FLL, ktorá všetky tieto atribúty vzdelávania zahŕňa, navyše zábavnou formou. Veríme, že táto podpora povzbudí aj novovznikajúce tímy na školách v myšlienke orientovať záujem detí a mládeže práve na robotiku a vytvárať im tak priestor pre aktívne a zmysluplné trávenie voľného času,“ hovorí Lucia Marková, členka správnej rady Nadácie ESET o rozšírení svojej podpory súťaže FLL na Slovensku.

Ďalšími partnermi sú SAP Slovensko, EDUXE Slovensko a Localization Guru. Mediálnymi partnermi sú PC REVUE, Quark a robime.it

Vstup na jednotlivé turnaje je pre verejnosť voľný, atraktívna je najmä popoludňajšia časť, na ktorú všetkých srdečne pozývame.

 

 

Anasoft

Všetky autorove články
FLL

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať