ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement

TOP 5 TECHNOLOGICKÝCH TRENDOV VZDELÁVANIA

0

Jeden zo spoľahlivých ukazovateľov toho, aký veľký biznis je technické vzdelávanie, je počet miliardárov, ktorých daný sektor vytvoril. Podľa spoločnosti Deloitte by mal čínsky trh vzdelávania do roku 2025 dosiahnuť hodnotu 715 miliárd dolárov a mal by vytvoriť sedem nových miliardárov. Najbohatší je Li Yongxin, ktorý vedie Offcn Education Technology, spoločnosť poskytujúcu online a offline vzdelávanie pre jednotlivcov, ktorí sa chcú zúčastniť na štátnych skúškach. Pozrime sa na kľúčové technológie, ktoré sú základom revolúcie v technickom vzdelávaní, a na päť technologických trendov, ktoré majú najviac ovplyvniť vzdelávanie v roku 2020.

Dostupnejšie vzdelávanie

Ak hovoríme o dostupnosti vzdelávania, nemáme na mysli len finančnú stránku. Podľa odhadov OSN je na svete viac ako 263 miliónov detí, ktoré nemajú k dispozícii plnohodnotné denné vzdelávanie. Existuje na to veľa dôvodov, napríklad nedostupnosť kvalifikovaného vzdelávacieho zariadenia, problémy s učebnými materiálmi a pod. Online vzdelávanie sprístupňuje vzdelávanie aj v odľahlých oblastiach, uľahčuje cezhraničné zdieľanie učebných osnov a pomáha prekonať mnoho bežných prekážok kvalitného vzdelávania. Technológia môže zlepšiť prístup k vzdelaniu. Digitálne učebnice, ktoré máte k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni, si nevyžadujú dopravu, aby sa dostali do vzdelávacieho zariadenia alebo knižnice. Digitálne verzie učebníc sú menej nákladné ako ich fyzické verzie, ktorých tvorba je drahšia. Podobne preklad fyzických učebníc do iných jazykov je pre vydavateľov neúnosný, pri digitálnych verziách sú tieto preklady oveľa uskutočniteľnejšie.

Maximálne prispôsobenie vzdelávania rozdielom v triede sa nazýva diferencované učenie. To umožňuje študentom, aby sa učili podľa svojich osobných potrieb. Môžu teda študovať materiál takou rýchlosťou, akú potrebujú. Pomocou technológie je tento prístup oveľa ľahšie uskutočniteľný. Existujú aj technické riešenia pre študentov so zdravotným postihnutím alebo s poruchami učenia.

Prístup viac zameraný na údaje

Technológia môže pomôcť vzdelávacím inštitúciám a pedagógom stať sa efektívnejšími. Analýzou údajov o používaní digitálnych učebníc a vzdelávacích technológií možno získať cenné poznatky o tom, ako zlepšiť vzdelávanie a ktoré nástroje nie sú účinné. Technológie vrátane veľkých dát, strojového učenia a umelej inteligencie takisto umožnia dôkladnejšiu personalizáciu obsahu pre potreby učenia sa jednotlivca. Na univerzitách sa už údaje nezhromažďujú do tabuliek Excelu na jednotlivých oddeleniach, ale sú konsolidované na úrovni inštitúcie. Učitelia tak môžu získať lepší prehľad o týchto údajoch a zistiť, kde študenti potrebujú väčšiu podporu.

Viac prispôsobené vzdelávanie

Aj keď personalizované vzdelávanie nie je nový koncept, pomocou technológií sa dá oveľa ľahšie dosiahnuť. Študenti v triedach sú veľmi rôznorodí a prístup k technológiám pomáha lepšie uspokojiť potreby každého z nich. Technologické nástroje môžu učiteľov oslobodiť od administratívnych úloh, ako je klasifikácia a testovanie, a pomôcť im rozvíjať individuálne vzťahy so študentmi. Majú vďaka nim prístup k mnohým učebným nástrojom, aby mohli poskytnúť študentom diferencované vzdelávanie aj mimo zavedených učebných osnov.

Imerzívnejšie vzdelávanie

Extendovaná realita zahŕňajúca virtuálnu, rozšírenú a zmiešanú realitu prináša študentom pohlcujúce vzdelávacie skúsenosti bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Učebná látka o starom Egypte môže doslova ožiť, keď si študent založí náhlavnú súpravu VR. Študenti môžu prostredníctvom extendovanej reality získať lepšiu predstavu aj o ťažko uchopiteľných súčasných témach, napríklad prostredníctvom prechádzky táborom so sýrskymi utečencami. Táto technológia umožňuje učenie činnosťou. Vo vyučovaní môžu nájsť uplatnenie aj chatboty, ktoré dokážu študentov zapojiť do učebného procesu a znížiť pracovné zaťaženie pedagógov.

Viac automatizácie

Mnoho škôl sa už spolieha na online hodnotenia, ktoré sú flexibilné, in­teraktívne a efektívne. Automatizácia bude aj naďalej meniť školy začlenením inteligentnejších nástrojov vrátane technológie rozpoznávania tvárí na sledovanie dochádzky či autonómnej analýzy údajov, ktorá pomáha automatizovať administratívne úlohy. Keď študent vstupuje do interakcie s online technológiou, zanecháva digitálnu stopu, ktorá poskytuje údaje na učebné analýzy. Automatizácia však pomôže aj regulovať náklady na prevádzku vzdelávacieho zariadenia automatickou reguláciou osvetľovacích a vykurovacích/klimatizačných systémov a udržať študentov v bezpečí pomocou automatizovaných školských bezpečnostných systémov.

Forbes

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať