ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Tatra banka v spolupráci s organizátormi konferencie fin.techsummit zastrešila ďalší hackathon

Tlačové správy
0

Tatra banka chce svojím klientom prinášať s jedinečnými inováciami aj výnimočný užívateľský zážitok. Zadaním hackathonu bolo preto vytvorenie užívateľsky prívetivého rozhrania mobilnej aplikácie, ktorá klientov v jednoduchých krokoch prevedie celým procesom investovania od rýchleho získania informácií, intuitívneho jednoduchého flow procesu až po samotné prvé investovanie prostriedkov. Aplikácia má klientov zároveň edukovať v oblasti investovania, motivovať ich nielen k prvej investícii ale aj k pravidelnému sporeniu a investovaniu.

Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu v Tatra Asset Management, vysvetľuje prečo sa Tatra banka rozhodla pre tento typ výzvy: „V súčasnom prostredí nulových úrokových sadzieb je investovanie najlepší nástroj na zachovanie hodnoty majetku alebo zabezpečenie lepšej životnej úrovne do budúcnosti. V tomto kontexte hľadáme nové spôsoby ako sa dostať bližšie k ľudom a preto chceme v súlade s našou digitálnou stratégiou priniesť investovanie aj prostredníctvom mobilných zariadení.“

Hackathonu sa zúčastnilo päť slovenských a jeden tím z Maďarska. Po hodinách práce na vypracovaní riešenia nasledovala prezentácia prác pred porotou. Každý tím mal na prezentáciu 6 minút a ďalších 5 minút, počas ktorých odpovedal na otázky poroty.

Predložené riešenie posudzovala odborná porota v nasledovnom zložení:

  • Peter Matúš, člen predstavenstva zodpovedný za retail, Tatra banka, a. s
  • Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu, Tatra Asset Management, a.s.
  • Dominik Kozmály, produktový manažér, Tatra Asset Management, a.s.
  • Ján Buza, vedúci rozvoja podnikania, Hub Hub
  • Marek Lenner, segmentový manažér, Tatra banka, a. s
  • Walter Lima, vedúci UX dizajnér, LB*

Riešenie víťazného tímu spoločnosti Webscope najlepšie splnilo očakávanie a zadanie poroty.  

„Zaujala nás hlavne téma, ktorá sa priamo dotýkala nás ako cieľovej skupiny. Riešenie sme sa snažili preto poňať tak aby bolo nielen inovatívne, ale aby sme si ho hlavne my vedeli predstaviť používať,“ hovoria členovia víťazného tímu Marek Štepita a Andrej Marfiak z Webscope.

Odmenu pre víťaza, finančný príspevok vo výške 5 000 EUR, odovzdal Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky zodpovedný za retailové banko-vníctvo. „Bol som veľmi milo prekvapený aké dobré a kvalitné nápady nám dokážu ľudia mimo náš obor priniesť. Opäť sa potvrdilo, že podpora inovačnej kultúry a spolupráca s fintechmi je pre nás užitočná a prináša skvelé riešenia,“ dodáva Peter Matúš.

Riešenia boli hodnotené v štyroch oblastiach podľa nasledovných kritérií:

  • Biznis logika a idea: hodnotila sa samotná myšlienka, jej originalita a taktiež jej logické zapracovanie myšlienky do aplikácie. Váha tohto kritéria: 30 %
  • Design (UI / UX): hodnotila sa použiteľnosť aplikácie pre koncového používateľa a jednoduchosť prevedenia myšlienky. Váha tohto kritéria: 30 %
  • Gamifikácia: hodnotila sa technika zvyšovania záujmu používania aplikácie prostredníctvom herných princípov. Váha tohto kritéria: 20 %
  • Realizovateľnosť: hodnotila sa doba realizácie, ktorá by mala byť rádovo do 3 mesiacov. Váha tohto kritéria: 20 %

Tatra Banka

Všetky autorove články
Tatra banka fintechsummit heckathon konferencia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať