SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Technická Myšlienka Roka 2024 na FEIT UNIZA: Odhalenie inovačného potenciálu stredoškolákov

Tlačové správy
0

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA (FEIT UNIZA) usporiadala 15. ročník súťaže Technická Myšlienka Roka (TMR) pre stredoškolských študentov. Do finálového kola postúpilo 12 najlepších projektov z celého Slovenska, ktoré súťažili v oblastiach mechatroniky, elektroniky, IT a mnohých ďalších. FEIT UNIZA ocenila ambiciózne projekty šikovných súťažiacich 16. apríla 2024. 

SAMSUNG 042024 Advertisement

Medzi top 3 víťazné projekty patria: Riadiaci pult rušňa pre modelovú železnicu, RC tank s efektmi, Elektronická výsledková tabuľa pre športové účely. Pre veľké množstvo kvalitne prezentovaných projektov udelila FEIT UNIZA Cenu FEITcity za projekt Rekonštrukcia a nadväznosť elektromechanického zabezpečovacieho zariadenia, študentom M. Matulíkovi a D. Bednarčíkovi zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach. 

Každý účastník mal 15 minút na predstavenie svojho projektu, po ktorom nasledovala diskusia s odbornou porotou. Táto porota pozostávala z pedagógov z FEIT UNIZA a zástupcov priemyselných partnerov súťaže.  Víťazný projekt Riadiaci pult rušňa pre modelovú železnicu  je zároveň unikátnou učebnou pomôckou, ktorá umožní študentom používať koľajisko na Strednej priemyselnej škole v Trnave, na ktorej študuje Tomáš Varga. „Veľmi ma bavia železnice, na súťaž ma nahovoril učiteľ, ktorý je odborníkom na zabezpečovaciu techniku a železnice. Som veľmi prekvapený a potešený výsledkom dnešnej súťaže. Prvé miesto som na tak odbornej súťaži získal prvý raz,“ doplnil T. Varga, ktorý získal niekoľko umiestnení na stredoškolských súťažiach v oblasti elektroniky.


1. miesto 

Na Technickej myšlienke roka získali súťažiaci cenné skúsenosti, nové perspektívy a výzvy, ktoré môžu rozvíjať ďalej, či už osobných, školských alebo aj podnikateľských plánov. RC tank s efektmi  so špeciálnymi efektmi, generátorom dymu a „blikačmi“, simuluje reálny historický tank v mierke 1 ku 18. Túto  „technologickú lego hračku“ pre dospelých aj deti vytvoril Lukáš Vastag zo Strednej priemyselní školy elektrotechnickej  v Košiciach.  „Spojil som záujem o vojenskú techniku so záujmom o tvorbu modelov áut a tankov,“ povedal L. Vastag, ktorý sa umiestnil na 2. mieste a jeho najbližším plánom je vojenské štúdium alebo štúdium elektrotechniky. 


2. miesto

Elektronická výsledková tabuľa pre športové účely je technické dielo, ktoré navrhol na požiadanie svojich učiteľov Samir Grble zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom. „Keď sa nám v škole pokazila  tabuľa, okamžite som to prijal ako výzvu. Zdokonalil som sa v programovaní a dátovej komunikácii, zapojil bezdrôtovú technológiu a vďaka môjmu mladému a šikovnému pánovi učiteľovi sa mi podarilo vytvoriť funkčné dielo, ktoré budeme v škole používať. S elektronickou tabuľou sa mi podarilo uspieť aj v ďalších súťažiach, do ktorých som prihlásil hlavne vďaka pomoci a praktickým pripomienkam môjho učiteľa,“ doplnil Samir Grble, ktorý je vo 4. ročníku SŠ a plánuje študovať na FEIT UNIZA. 

„15. ročník súťaže Technická Myšlienka Roka ukázal životaschopnosť tejto súťaže. Mnohí z tých, ktorí sem prišli, sa stali našimi kolegami a úspešne pokračujú na univerzite. Možno sa pridáte aj vy a pomôžete šíriť vzdelanie medzi mladou generáciou,“ poďakoval súťažiacim a odbornej porote Pavol Špánik, dekan FEIT UNIZA. 

FEIT UNIZA ponúkla súťažiacim stredoškolákom technická podporu a mentoring z akademického a priemyselného prostredia zároveň. Spolu s partnermi ZAIT (IT klaster Žilinského regiónu), Siemens Mobility - Inžinierske centrum Žilina, Deltech, GlobalLogic, EVPU, onsemi, Stredoslovesnká distribučná, GoodRequest, Schaeffler tak popularizuje atraktívne štúdium technických odborov. Odmenou pre súťažiacich študentov boli aj hodnotné ceny v sume 3000€ a študentov, ktorí sa umiestnili do 3. miesta, prijme FEIT UNIZA bez prijímacích skúšok. 


3. miesto

Žilinská univerzita v Žiline je moderná vysoká škola univerzitného typu s bohatou tradíciou. Na siedmich fakultách (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Stavebná fakulta, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta humanitných vied) aktuálne vzdeláva takmer 8 000 študentov spolu v 169 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Na Žilinskej univerzite v Žiline úspešne ukončilo štúdium viac než 90 000 absolventov, z toho takmer 2000 zahraničných. Na univerzite pôsobí 1 447 zamestnancov, z toho 556 vysokoškolských učiteľov. Svojou sedemdesiatročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore, a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznými výskumnými a medzinárodnými aktivitami.

 

Zobrazit Galériu

Žilinská univerzita v Žiline

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať