SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Technológie pomáhajú nevidiacim

3
Väčšinu informácií (70 – 90 %) získavame pomocou zraku. Vizuálna zložka tvorí aj podstatnú časť komplexných vnemov, ktoré tvoria obraz, zvuk či chuťové a hmatové podnety. Zrakovo postihnutí ľudia sú o tieto vi­zuálne informácie čiastočne alebo úplne ukrátení, takže ich musia získať inak.  Je logické,, že nevidiacemu človeku chýbajúcu vizuálnu zložku vnemov suplujú ostatné zmysly. Najskôr spresníme mýtus o tom, že nevidiaci majú ostatné zmysly lepšie vyvinuté. Možno v prenesenom význame, keďže viac využívajú sluch a hmat, majú viac tréningu a lepšie vyvinuté skúsenosti, ako tieto zmysly využívať, ale z fyziologického hľadiska sa ich zmyslové orgány nijako nelíšia. Suplovanie zraku ostatnými zmyslami vytvára nepodmienené reflexy, ktoré menia podstatu vnímania okolitého sveta. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa poškodenie zraku rozdeľuje na slepotu a slabozrakosť. Pri slepote je zraková ostrosť na lepšom oku s najlepšou možnou korekciou horšia ako 3/60 alebo oko má zorné p ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
technológie nevidiaci

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať