SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Telekom SD-WAN Services: jednoduché a efektívne riešenie vašej firemnej siete

Telekomunikácie
2
Špeciálny projekt Kľúčovým pilierom infraštruktúry každej modernej firmy je rýchla a bezpečná komunikácia, či už interná v rámci firmy medzi pobočkami a zamestnancami, alebo čoraz dôležitejšia externá komunikácia, napríklad pre zamestnancov na Home Office. Klasické hardvérovo založené sieťové riešenia nedokážu poskytovať požadovanú úroveň služieb v rámci dynamicky sa meniaceho biznisu. Maximálne využitie potenciálu vašej sieťovej infraštruktúry vám umožní koncept SDN (Software Defined Network), čiže softvérovo definovaných sietí. V praxi to znamená proces zlučovania hardvérových a softvérových prostriedkov a vytváranie  flexibilnej funkcionality sietí na báze softvéru. Výhodou je predovšetkým flexibilita, ktorá umožňuje ľubovoľne prekonfigurovať architektúru sietí, robiť zmeny na rôznej úrovni organizačnej štruktúry, či už vytvárať guest siete, alebo dokonca jednoduché pripájanie akvizovaných podnikov, prípadne ich častí, filiálok a podobne. V dobe nových, čoraz viac sofistikovaných ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
SDN Telekom SD-WAN softvérovo definované siete

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať