Telekom SD-WAN Services: jednoduché a efektívne riešenie vašej firemnej siete

Telekomunikácie
2

Špeciálny projekt

Kľúčovým pilierom infraštruktúry každej modernej firmy je rýchla a bezpečná komunikácia, či už interná v rámci firmy medzi pobočkami a zamestnancami, alebo čoraz dôležitejšia externá komunikácia, napríklad pre zamestnancov na Home Office.

Klasické hardvérovo založené sieťové riešenia nedokážu poskytovať požadovanú úroveň služieb v rámci dynamicky sa meniaceho biznisu. Maximálne využitie potenciálu vašej sieťovej infraštruktúry vám umožní koncept SDN (Software Defined Network), čiže softvérovo definovaných sietí. V praxi to znamená proces zlučovania hardvérových a softvérových prostriedkov a vytváranie  flexibilnej funkcionality sietí na báze softvéru. Výhodou je predovšetkým flexibilita, ktorá umožňuje ľubovoľne prekonfigurovať architektúru sietí, robiť zmeny na rôznej úrovni organizačnej štruktúry, či už vytvárať guest siete, alebo dokonca jednoduché pripájanie akvizovaných podnikov, prípadne ich častí, filiálok a podobne. V dobe nových, čoraz viac sofistikovaných bezpečnostných hrozieb je cennou devízou SDN možnosť definovania, spravovania a najmä vynucovanie dodržiavania firemných bezpečnostných politík.

Na maximálne využitie potenciálu vašich firemných sietí môžete využiť službu Telekom SD-WAN Services. SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) ponúka softvérovo definovaný prístup k WAN sieťam a umožňuje bezpečné a spoľahlivé prepájanie zákazníckych pobočiek a privátnych sietí. Koncepcia softvérovo definovaných sietí (SDN) je zárukou najefektívnejšieho smerovania prevádzky z a do pobočiek zákazníka a dátových centier Telekom. Súčasťou riešenia je aj centrálny portál (dashboard), cez ktorý sa celá SD-WAN jednoducho a prehľadne manažuje a monitoruje. Nakoľko firemné siete sú hlavne o komunikácii, v tejto oblasti má Telekom bohaté skúsenosti a to nielen ohľadne klasických telekomunikačných služieb, ale aj v oblasti implementácie ICT riešení.

Riešenie bolo vyvinuté v rámci strategického partnerstva skupiny Deutsche Telekom a americkej softvérovej spoločnosti Versa Networks.  Služba Telekom SD-WAN Services je založená na osvedčenej technológii Versa Secure SD-WAN, ktorá patrí medzi svetovú špičku. Výskumná agentúra Gartner službu zaradila v rámci magického kvadrantu WAN Edge Infrastructure 2020  medzi lídrov v oblasti a analytici Gartneru predpovedajú, že do roku 2024 bude využívať softvérovo definované siete až 60 percent firiem.

Kým tradičné WAN siete prepájali používateľov alebo pobočky s aplikáciami na serveroch v dátových centrách, tak cloudová SD-WAN architektúra distribuuje prevádzku naprieč rozsiahlymi privátnymi dátovými sieťami. Zákazník tak môže jednoducho prepojiť všetky svoje pobočky do jednej siete, ktorá je bezpečnejšia, jednoduchšia a zabezpečuje optimálny výkon. Pritom SD-WAN technológia vie zlúčiť do jedného logického celku rôzne typy konektivít a vďaka centrálnemu portálu sa dá celá sieť jednoducho manažovať a monitorovať.

Telekom SD-WAN Services je k dispozícii v dvoch balíkoch. Už v základom balíku Standard prináša zákazníkom komplexné riešenie, ktorého základom je kvalitná konektivita. Telekom pre zákazníka navrhne celé riešenie na mieru a zákazník následne dostane do prenájmu koncové zariadenie, ktoré zabezpečuje jednotlivé funkcionality ako napr. firewall, ochrana pred DDoS útokmi, či filtrácia webového obsahu. Zákazník získa prístup do centralizovanej platformy pre sledovanie aktuálneho stavu siete, konektivít a využitia jednotlivých aplikácii. Ak by sme išli viac do technických detailov, tak balík Standard ponúka návrh SD-WAN riešenia vrátane dizajnu siete a nastavenia aplikačných QoS, taktiež nastavenie lokálneho/miestneho prestupu do Internetu (Local Internet breakout). Súčasťou balíka je aj analýza používaných aplikácií a nastavenie ich smerovania/toku, základný L3/L4 Firewall + DOS ochrana SLA na dostupnosť platformy a zabezpečenie výmeny koncového zariadenia v prípade ich poruchy, počiatočná konfigurácia riešenia a optimalizáciu pripojenia Office 365.

Balík Advanced ponúka navyše možnosť triedenia a prispôsobenia premávky (Traffic conditioning), či hardvérovú zálohu, čiže pridanie ďalšieho zariadenia slúžiaceho ako back-up na zapojenie active-passive. V ponuke je aj široká paleta doplnkových služieb ako napríklad pokročilé zabezpečenie.

Výhodou služby je jednoduchosť a prehľadnosť. Zákazník dostane do prenájmu koncové zariadenie, ktoré zabezpečuje jednotlivé funkcionality služby, ako napr. firewall, intrusion prevention systém (IPS), či filtráciu webového obsahu. Zároveň zákazník získava prístup do centralizovanej platformy nasledovanie aktuálneho stavu siete, konektivít a využitia jednotlivých aplikácií. Telekom garantuje dostupnosť centralizovanej platformy na 99,999 %, a navyše celú prevádzku služby zabezpečuje vyškolený tím odborníkov. Taktiež zákazníci majú prostredníctvom SLA garantované odstraňovanie porúch (TTR) a dostupnosť služby (SA) priamo v pobočke.

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
SDN Telekom SD-WAN softvérovo definované siete

2 komentáre

Toto je vážne reklama na ssh tunel do firmy? To mám v linuxe zadara ;-) reakcia na: Telekom SD-WAN Services: jednoduché a efektívne riešenie vašej firemnej siete

18.6.2021 15:06
https://medium.com/gowombat/tutorial-how-to-use-ssh-tunnel-to-expose-a-local-server-to-the-internet-4e975e1965e5
Reagovať

oukej, takže si dáme do firmy na server open vpn a smerujeme do neho a na kontrolu máme wireshark reakcia na: Telekom SD-WAN Services: jednoduché a efektívne riešenie vašej firemnej siete

18.6.2021 14:06
Jój, to nám stačí do firmy open vpn a do neho smerujeme dátovú prevádzku firmy na server z notebookov a na kontrolu máme wireshark, všetko zdarma, netreba preplácať telekomu...
Reagovať

Pridať komentár