Telekom pomohol Trenčínu zlepšiť bezpečnosť v meste

0

V Trenčíne je rozmiestnených viac než 60 kamier. Využívajú sa nielen na monitorovanie bezpečnostnej situácie v meste, ale predovšetkým na získanie údajov na podporu rozhodovania jednotlivých útvarov mestského magistrátu. Pracovníci útvaru mobility trenčianskeho magistrátu si vytypovali niektoré z nich, ktoré sú umiestnené vo vhodných lokalitách, na realizáciu pravidelných monitoringov dopravnej situácie, pokiaľ ide o motorizované, ako aj nemotorizované zložky dopravy.

Na základe týchto monitoringov možno nielen prijímať rozhodnutia, ale aj vyhodnocovať ich účinnosť, čiže to, či (a ak áno, tak ako) prispeli k zlepšeniu dopravnej či bezpečnostnej situácie v meste. Takisto možno porovnávať návštevnosť turisticky atraktívnych lokalít v meste a aj takým­to spôsobom vyhodnocovať dosah rôznych propagačných aktivít cielených na pritiahnutie turistov či zvýšenie návštevnosti podujatí. Napríklad počas rôznych udalostí sa v meste ­pohybuje o 50 % viac ľudí ako týždeň predtým, keď sa žiadne podujatie nekonalo.

Kamerový systém je zároveň aj technologická príprava na zmenu systému zásobovania námestia, čo sa týka časov a oprávnení, kto a kedy bude či nebude mať povolený vjazd na účel zásobovania. Samozrejme, nové pravidlá si budú vyžadovať možnosť vynútenia ich dodržiavania a v tomto mestskej polícii významne pomôže monitorovací systém.

Možnosti „smart“ kamier

Kamerový systém umožňuje počítanie osôb aj vozidiel, čítanie evidenčných čísel prechádzajúcich vozidiel, ako aj detekciu smeru ich pohybu, čo umožňuje napríklad odhaliť jazdu vozidla v protismere či vjazd do pešej zóny. Po vyznačení oblastí, kde sa nesmie parkovať, ako virtuálnych perimetrov kamerový systém umožňuje zistiť, ak tam zaparkovalo vozidlo. Okrem toho kamerový systém umožňuje detegovať podozrivé správanie sa ľudí, napríklad potulovanie sa, založenie ohňa a podobne. Pri ochrane verejného majetku môže významne pomôcť funkcia upozornenia na chýbajúci objekt, ktorý bol pri konfigurácii označený, že ho treba strážiť. Samozrejmosť je upozornenie na neautorizovanú manipuláciu s kamerami. V Trenčíne zatiaľ nie sú implementované všetky funkcie, pretože časť kamier je zo staršieho riešenia na monitorovanie bezpečnosti verejných priestorov.

Analýza dopravnej situácie

Jedna z prioritných úloh a cieľov pri budovaní kamerového systému je možnosť vyhodnocovania udalostí súvisiacich s dopravou, a to nielen na uliciach, ale aj na vybraných dopravných uzloch. „Zaujíma nás počet prejazdov vozidiel, cyklistov či chodcov, takisto vieme identifikovať prekročenie rýchlosti, vjazd vozidiel do pešej zóny, prípadne státia na miestach s vyznačeným zákazom státia, predovšetkým na miestach, kde by zaparkované autá mohli znemožniť prístup záchranných zložiek k budovám a iným objektom. Systém, ktorý máme nasadený na analýzu kamerových záznamov, funguje v tomto ohľade veľmi dobre,“ pochvaľuje si zástupca primátora mesta Trenčína Patrik Žák. Na základe zozbieraných údajov a výsledkov analýz potom môže magistrát prijímať rozhodnutia na zlepšenie dopravnej a aj bezpečnostnej situácie v meste.

Plány do budúcnosti

 „Na základe dobrých skúseností a pozitívnych názorov obyvateľov mesta sa snažíme monitorovací systém v meste zlepšovať a doplniť o pokročilé analýzy, ktoré by dokázali sofistikovaným spôsobom identifikovať podozrivé správanie a iné situácie, ktoré by potom operatívne riešila mestská polícia,“ vysvetľuje plány do budúcnosti zástupca primátora Trenčína Patrik Žák. Budovanie smart infraštruktúry mesta je komplexná záležitosť a jednotlivé subsystémy sú navzájom prepojené. V Trenčíne využívajú aj systém inteligentného parkovania. Na všetkých parkovacích miestach na Palackého ulici sú snímače obsadenosti a na začiatku a konci ulice sú tabule, ktoré vodičov informujú o počte voľných parkovacích miest. Dôležité aktuálne údaje a aj niektoré zaujímavé výsledky analýz a porovnaní budú zverejňované na novej webovej stránke mesta trencin.sk. Súčasťou týchto stránok bude aj zob­razovanie údajov o počte voľných parkovacích miest. Pre vodičov je primárne určená aplikácia ParkDots, ktorú vyvinula spoločnosť PosAm, čo je dcérska spoločnosť Slovak Telekomu. V budúcnosti sa bude tento systém využívať nielen na sledovanie aktuálnej obsadenosti parkovísk, ale aj na platby za parkovanie.

Riadenie na základe výsledkov analýz

Najväčšia pridaná hodnota infraštruktúry IoT inteligentného mesta sú zozbierané údaje o dopravnej a bezpečnostnej situácii, o parkovaní, návštevnosti jednotlivých lokalít a podobne. Tieto údaje sú anonymné alebo anonymizované. Manažment súvisiaci s riadením infraštruktúry mesta sa čoraz viac posúva z takzvaného pocitového riadenia na riadenie na základe výsledkov analýz údajov. Implementácia infraštruktúry IoT v Trenčíne je stále vo fáze pilotného projektu a priebežne sa nachádzajú stále nové a nové možnosti využitia zozbieraných údajov, ktoré poskytujú pridanú hodnotu a zefektívňujú riadenie. Niektoré údaje a možnosti vedia obyvatelia alebo návštevníci mesta využiť okamžite, typické príklady sú informácie o voľných parkovacích miestach alebo možnosť pripojenia sa k internetu, či nové, moderné pouličné osvetlenie. Iné údaje využije vedenie mesta v prospech občanov s časovým odstupom, kým sa prejavia dôsledky rozhodnutí a opatrení prijatých na základe analýzy zozbieraných údajov. Niektoré údaje sa budú vo vhodnom formáte zverejňovať na stránkach mesta s cieľom, aby ich mohli využiť odborníci žijúci v meste na svoje projekty. Predpokladá sa, že takto vznikne niekoľko užitočných inovatívnych nápadov v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Telekom bezpečnosť

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať