NICEBOY_072021 NICEBOY_072021 NICEBOY_072021

Tipy pre ZPS: Retušujte nedeštruktívne

0

Retušovanie je veľmi jednoduchá a účinná úprava, vďaka ktorej nenápadne vylepšíte nielen portréty. Okrem pleťových nedostatkov tak upravíte napríklad špinavú stenu alebo odstránite rušivé prvky na oblečení alebo v okolí fotografovaného objektu. Všetky tieto úpravy pritom urobíte i nedeštruktívne. 

Nedeštruktívne retušovanie snímkov vám umožnia retušovacie nástroje v module Vyvolať Zoner Photo Studia X. Akonáhle teda pri snímke upravíte expozíciu, farby a ďalšie potrebné prvky, môžete pokračovať retušou, bez toho, aby ste prepínali do Editoru. Všetko upravíte vo Vyvolať a potom fotku rovno exportujete.

Vyberte nástroj pre retuš

V paneli nástrojov modulu Vyvolať nájdete Retušovací štetec (J) úplne vpravo. V ňom si zvolíte jeden z dvoch režimov. Prvý z nich je priamo Retušovací štetec. Priemeruje okolie a vytvára tak plynulejší prechod. Využijete ho preto najmä pri úpravách na pleti a jemných textúr.

Klonovacím razítkom zase na vybrané miesto prenesiete oblasť z inej časti fotky. Hodí sa teda napríklad na výrazné textúry, ako je dlažba, alebo pre retušovanie hrán.

Upravte parametre retušovania

Pri retušovaní môžete využiť automatické hľadanie zdrojovej oblasti. Program potom sám vyberie oblasť, ktorá sa podobá retušovanému miestu, a určí ju ako zdroj. Pokiaľ sa vám vybraná zdrojová oblasť nepáči, jednoducho ju chytíte myšou a presuniete inam.

Keď chcete mať nad retušovaním úplnú kontrolu, môžete zdrojovú oblasť vybrať ručne. Stačí stlačiť Ctrl a kliknúť na vybrané zdrojové miesto. Až potom kliknutím zvolíte miesto pre retušovanie. Rovnaký postup platí, i pokiaľ v paneli s nastavením retuše zrušíte voľbu automatického hľadania zdrojovej oblasti.

Pri retušovaní je vždy vhodné pracovať s detailným priblížením, ideálne 1:1. Lepšie tak vidíte efekt jednotlivých úprav. Akonáhle si snímok zväčšíte, nastavte si priemer retušovacieho nástroja, aby odpovedal miestam, ktoré chcete upraviť. Stačí pridržať Shift a otáčať kolečkom myši alebo využiť posuvník v pravom paneli.

Ľahké retušovanie menších i väčších plôch

Samotné retušovanie je veľmi intuitívne. Bodové záležitosti ako vyrážky odstránite klikaním, plošné časti ako vrásky kliknutím a potiahnutím. Pomocou klávesy Shift a klikaním či potiahnutím myší k jednotlivým ťahom štetca pridáte ďalšie. Pokiaľ miesto klávesy Shift stlačíte Alt, ťahy naopak odoberiete alebo znížite ich efekt. U bodových úprav taktiež spätne znížite či zvýšite ich pole pôsobnosti. Stačí kliknúť na okraj a potiahnutím myši upraviť. Rovnako tak pretiahnutím myši kedykoľvek zmeníte i polohu zdroja či koncového bodu.

Dolaďte vlastnosti retušovacieho štetca

Pokiaľ sa vám správanie štetca nezdá, upravte prednastavené hodnoty. Sú to:

·      Krytie – určuje ako moc bude úprava vidieť a automaticky je nastavené na 100 %. Vďaka tomu spôsobí úplné odstránenie daného prvku, napríklad vyrážky. Pokiaľ ale chcete len zjemniť vrásky, krytie znížte.

·      Hustota – udáva mieru použitia efektu pri jednom prejazde myši a automaticky je nastavená taktiež na 100 %. Pri práci s myšou je dobré túto hodnotu nechať, pokiaľ ale používate tablet, znížte ju kľudne až na jednotky percent.

·      Rozmazanie – ovplyvňuje plynulosť prechodu medzi retušovaným miestom a okolím.

Zložitejšie retušovanie rozdeľte do masiek

Retuše môžete pridávať do rôznych masiek, ktoré si pomenujete podľa toho, čoho sa dané úpravy týkajú. Novú masku pridáte vždy tlačítkom Pridať masku. Jednotlivé masky potom môžete neskôr zvlášť upravovať. A ich vypínaním a zapínaním naviac kedykoľvek porovnáte efekt použitých retuší a lepšie tak určíte, aké úpravy sú pre daný obrázok najlepší.

Ako prvý fotoeditor na svete naviac Zoner Photo Studio X umožňuje upravovať spätne nielen masky, ale i jednotlivé retuše, ktoré ste v nich zadali. Vďaka tomu retuše pohodlne vyladíte presne podľa svojich predstáv.

S retušovaním pomôže i tablet

Program umožňuje aj retušovanie prostredníctvom grafického tabletu. Pomocou prítlaku ovplyvníte jednotlivé parametre retušovacieho štetca či razítka. Sami pritom určíte, či má prítlak určovať len jednu z hodnôt alebo ich ľubovoľnú kombináciu.

milujemefotografii.cz.

Zobrazit Galériu
kamera foto kvalita aplikácia soft pocitac tablet notebook

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať