SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Titul či znalosti už nebudú tak podstatne. Kľúčové bude vedieť efektívne využívať umelú inteligenciu

Výskum a vývoj
0

Smerujeme k svetu, v ktorom už nebudú potrebné ani postačujúce tituly na vybudovanie profesionálnej kariéry. Namiesto toho sa všetci budeme musieť neustále vzdelávať a rozvíjať svoje zručnosti v závislosti od vývoja nových technológií. Podľa analýzy LinkedIn by mal rozmach umelej inteligencie výrazne zmeniť viac ako polovicu všetkých pracovných miest a zručnosti potrebné pre všetky pracovné pozície sa do roku 2030 zmenia až o 65 %. Táto transformácia sa prejaví v technológiách, ktoré používame pri každodenných úlohách, vo vedomostiach, ktoré potrebujeme na efektívne vykonávanie svojej práce, a v ľudských zručnostiach potrebných na to, aby sme boli v práci naďalej úspešní.

Bude to významná príležitosť pre odborníkov a podniky, ktoré sú ochotné investovať do rozvoja gramotnosti v oblasti umelej inteligencie, ako aj zručností ľudí. Zmeny na trhu práce za posledných päť rokov naznačujú, ako silne ovplyvní táto nová éra prácu. Už sme zaznamenali posun zo strany zamestnávateľov smerom k zamestnávaniu pracovníkov s dôrazom na zručnosti. Rozširuje sa tým okruh talentov, demokratizuje sa prístup k pracovným miestam a zvyšuje sa odolnosť trhu práce a pracovnej sily.

V skutočnosti už približne jedno z piatich pracovných miest v USA nevyžaduje vysokoškolský titul (v roku 2021 to bolo 15 %). V minulom roku zamestnávatelia hľadali predovšetkým zručnosti v oblasti umelej inteligencie a doplnkové zručnosti ľudí, pričom dopyt po nich prichádza prakticky z každého odvetvia a zahŕňa technické aj netechnické pozície. Zároveň rastie aj dopyt po ľudských zručnostiach, ktoré dopĺňajú AI. Väčšina (92 %) vedúcich pracovníkov v USA súhlasí s tým, že zručnosti ľudí sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

So zvyšujúcim sa počtom používateľov umelej inteligencie sa budú meniť aj znalosti a zručnosti potrebné na úspešné vykonávanie práce. V mnohých prípadoch bude menej dôležité mať hlboké znalosti alebo zázemie v danom odvetví a dôležitejšími sa stanú znalosti o tom, ako v rámci danej úlohy uplatňovať nástroje AI. To znamená, že zručnosti sa môžu stať viac nezávislými od odvetvia a že odborníci, ktorí sú znalí AI a vedia, ako efektívne využívať AI na dosahovanie výsledkov, budú môcť voľnejšie prechádzať medzi jednotlivými úlohami, odvetviami alebo spoločnosťami.

Gramotnosť v oblasti umelej inteligencie čiže znalosť nástrojov a technológií využívajúcich umelú inteligenciu takisto skráti čas strávený pri úlohách, ako je vyhľadávanie, sumarizácia dokumentov, manažovanie rozvrhu, a prispeje k oveľa väčšej efektívnosti našich každodenných úloh. Až 74 % vedúcich pracovníkov v USA vidí aspoň jeden spôsob, ako bude generatívna umelá inteligencia prínosom pre ich podniky a zamestnancov, a to vrátane zvýšenia produktivity a uvoľnenia ďalších možností rastu a príjmov.

Z tohto dôvodu budú musieť zamestnávatelia a vedúci predstavitelia podnikov uprednostniť vzdelávanie pracovnej sily a zabezpečiť, aby zamestnanci na všetkých úrovniach mali prístup k zdrojom potrebným na to, aby sa stali gramotnými v oblasti umelej inteligencie a mohli využiť túto nadchádzajúcu vlnu príležitostí poháňaných umelou inteligenciou. Je takisto dôležité, aby odborníci investovali do seba a do osvojenia si správneho súboru zručností súvisiacich s AI a doplnkových zručností.

Mnohí profesionáli to však v súčasnosti nerobia. Podľa prieskumu LinkedIn menej ako polovica ľudí tvrdí, že začala experimentovať s nástrojmi AI, a menej ako tretina absolvovala online kurz na pochopenie AI. Využívanie certifikačných programov alebo online kurzov, experimentovanie s populárnymi nástrojmi AI, čítanie článkov o AI, sledovanie myšlienkových lídrov v tejto oblasti a získanie dobrých znalostí o tom, ako používať AI v podnikaní, umožní profesionálom využiť túto vlnu príležitostí, ktorá sa ešte len začína.

Zdroj: fastcompany.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať