SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Top 10 strategických IoT technológií a trendov pre rok 2018 až 2023

0

Analytici zdôrazňujú, že popri sledovaní samotných kľúčových trendov a technológií by sa vedenie podnikov malo uistiť, že má zamestnancov s potrebnými zručnosťami a znalosťami a / alebo partnerov, ktorí ich zavádzanie dokážu podporiť. Do roku 2023 totiž budú IT riaditelia a CIO zodpovední za viac ako trojnásobok pripojených koncových bodov oproti dnešku. Lepšej orientácii v oblasti IoT pomôže najmä hype krivka so sprievodnou štúdiou a maticou priorít.

Analytici spoločnosti Gartner publikovali zoznam desiatich najdôležitejších strategických technológií a trendov, ktoré budú motorom digitálnych inovácií medzi rokmi 2018 a 2023. Otázky súvisiace s príležitosťami a úskaliami internetu vecí boli jedným z tém preberaných analytikmi na konferencii Gartner Symposium / ITxpo v Barcelone. "Internet vecí bude prinášať stále nové príležitosti pre digitálne inováciue aj obchod v celom nasledujúcom desaťročí. Mnohé z nich budú súvisieť s úplne novými či modernizovanými technológiami," hovorí viceprezident výskumu Nick Jones. "CIO a IT riaditelia, ktorí si osvoja inovatívne IoT trendy budú v ideálnej pozícii zavádzať vo svojich organizáciách digitálne inovácie."

Desať najvýznamnejších strategických IoT technológií a trendov, ktoré podporia nové zdroje pridanej hodnoty a obchodné modely, nové zážitky a vzťahy, v zozname zostavenom analytikmi Gartner:

Trend číslo 1: Umelá inteligencia (AI, artificial intelligence)
Podľa odhadu analytikov Gartner bude v roku 2019 používaná umelá inteligencia na 14,2 miliardy pripojených zariadení. Toto číslo narastie do roku 2021 na 25 miliárd, v dôsledku čoho dramaticky narastie objem zbieraných dát. "Dáta sú palivom, ktoré poháňa IoT, a schopnosť organizácie vytvárať z nich zmysluplné výstupy bude určujúca pre jej dlhodobý úspech," vysvetľuje Nick Jones. "AI bude využívaná v širokej škále informácií z IoT - vrátane videa, fotografií, reči, dát o sieťovej prevádzke a dát zo senzorov."  Súčasný trh technológií AI je neprehľadný a zostane takým až do roku 2023 - rad dodávateľov bude investovať do rozvoja AI, na trhu bude koexistovať mnoho variantov a podôb a začnú sa objavovať prvé nástroje a služby založené na AI. Aj napriek tejto neprehľadnosti bude AI nasadená v rôznych podoblastiach IoT dosahovať dobré výsledky. CIO preto musia počítať s obstaraním či vytvorením nástrojov a zručností pre praktické využitie AI v rámci internetu vecí.

Trend číslo 2: Sociálne, legálne a etické aspekty IoT
S tým, ako internet vecí dospieva a stáva sa bežne nasadzovaným, sa objavuje široká škála spoločenských, právnych a etických otázok, ktorých význam bude narastať. Patrí medzi ne najmä vlastníctvo dát a ich odvodenín, algoritmický bias, ochrana súkromia a súlad s predpismi ako je GDPR. "Úspešné IoT projekty by mali byť nielen technicky efektívne, ale aj spoločensky prijateľné," hovorí Jones. "Cestou môže byť napríklad vytvorenie etickej rady, ktorá dohliada nad podnikovou stratégiou vrátane internetu vecí. Kľúčové algoritmy a systémy AI by mali byť prekontrolované vzhľadom na možný bias - najlepšie niekým zvonku."

Trend číslo 3: Infonomika a dátový broking
Prieskum IoT projektov vykonaný analytikmi Gartneru v minulom roku ukázal, že celých 35% respondentov predáva alebo plánuje predávať dáta zbierané svojimi produktmi alebo službami. Teória infonomiky odporúča, aby táto monetizácia bola chápaná ako jedna zo strategických oblastí podnikania (aj u firiem, kde je iba doplnkom) a samostatne riadne vedená vo fiškálnom účtovníctve. Do roku 2023 sa nákup a predaj dát z IoT stane neoddeliteľnou súčasťou radu IoT systémov. CIO a IT riaditelia by preto seba aj svoje tímy mali vzdelať o rizikách a príležitostiach s tým súvisiacimi, nastaviť potrebné pravidlá a informovať o takýchto aktivitách ostatné oddelenia.

Trend číslo 4: Posun od inteligentného Edge (okraju) k inteligentnému pletivu (Mesh)
Posun od centralizovaných systémov a cloudu smerom k edge architektúram už vo svete IoT prebieha. Avšak nejde o cieľovú stanicu - usporiadaná sada vrstiev súvisiacich s edge architektúrou sa časom premení do menej štruktúrovanej architektúry zahŕňajúcej široké spektrum "vecí" a služieb prepojených do dynamického pletiva (či siete). Tieto mesh architektúry umožnia flexibilnejšie, inteligentnejšie a responzívnešie IoT systémy - hoci často za cenu rastúcej zložitosti. CIO by sa mali začať pripravovať na to, ako mesh architektúra ovplyvní IT infraštruktúru, potrebu vedomostí a sourcing.

Trend číslo 5: IoT Riadenie
S tým, ako internet vecí expanduje, rastie potreba pravidiel a spravovania rámcov, ktoré ošetria vhodné správanie pri tvorbe, ukladaní, používaní a odstraňovaní informácií súvisiacimi s IoT projektami. Riadenie zahŕňa jednak jednoduché technické úlohy ako audity zariadení a aktualizácia firmware, no aj zložitejšie záležitosti ako je dohľad nad zariadeniami a využívaním informácií, ktoré zbierajú či generujú. Bude úlohou CIO a IT riaditeľov, aby vysvetlili svojej organizácii a všetkým v podniku, ktorých sa to týka, čo IOT správa zahŕňa a prípadne presadili investície do súvisiacich technológií.

Trend číslo 6: Inovácia v oblasti senzorov
Trh senzorov sa do roku 2023 bude neustále vyvíjať. Nové senzory umožnia pokryť detekciu širšej škály situácií a udalostí, súčasné senzory sa zlacnia a vďaka tomu sa začnú objavovať nové spôsoby ich využitia. Vďaka novým algoritmom bude možné z existujúcich senzorových technológií získať viac informácií. Podniky a ich CIO by preto mali dôsledne monitorovať novinky na poli senzorov, aby včas odhalili tie, ktoré možno v rámci inovácií využiť.

Trend číslo 7: Dôveryhodný HW a OS
Prieskumy vykonané analytikmi Gartner jednoznačne ukazujú, že bezpečnosť je najproblematickejšou technickou oblasťou organizácií, ktoré používajú IoT systémy. Dôvodom je najmä fakt, že podniky väčšinou nemajú žiadnu kontrolu nad zdrojom a povahou softvéru a hardvéru pre IoT. "Očakávame, že do roku 2023 sa stane bežným nasadzovanie kombinácie hardvéru a softvéru, ktoré sú dôveryhodné a zabezpečené," hovorí Jones. "Odporúčame CIO, aby spolupracovali so šéfmi informačnej bezpečnosti a uistili sa, že sa pri posudzovaní nákupu IoT zariadení a operačných systémov v nich zostavených vyjadria aj odborníci na bezpečnosť."

Trend číslo 8: Nové typy IoT užívateľských zážitkov
Používateľské skúsenosti súvisiace s IoT predstavujú široké spektrum technológií dizajnov. V nadchádzajúcich rokoch budú v tejto oblasti zohrávať kľúčovú úlohu: nové senzory, nové algoritmy, nové zážitkové architektúry a kontext a tiež skúsenosti s aspektom spoločenského povedomia. Keďže sa stále viac interakcií bude konať s vecami, ktoré nemajú obrazovku a klávesnicu, bude na podnikových UX špecialistoch zavádzať nové technológie a postupy, pomocou ktorých je možné vytvoriť nové lepšie UX s hladkými prechodmi, ktoré budú zákazníci radi a opakovane používať.

Trend číslo 9: Inovácie na úrovni kremíku
"V súčasnosti používa väčšina koncových IoT zariadení konvenčné CPU, najmä úsporné čipy s architektúrou ARM. Tradičné inštrukčné sady a pamäťová architektúra však nie sú vhodné na prevádzku koncových bodov," vysvetľuje Jones. "Napríklad výkony hĺbkových neurónových sietí (DNN) sú často obmedzené priepustnosťou pamäte, skôr než výkonom CPU." Analytici očakávajú, že do roku 2023 znížia nové špecializované čipy spotrebu DNN a bude tak možné vybudovať nové edge architektúry s integrovanými DNN funkciami na koncových bodoch s veľmi nízkou spotrebou. To umožní integrovať funkcie ako je analýza dát priamo na senzory alebo funkcie ako rozpoznávanie reči v lacných zariadeniach na batériu. CIO a ich organizácie by sa tomuto trendu mali venovať, pretože nové čipy s funkciami ako integrovaná AI umožňujú vytvárať inovatívne produkty a služby.

Trend číslo 10: Nové bezdrôtové sieťové technológie pre IoT
Budovanie siete IoT dnes vyžaduje hľadanie rovnováhy medzi protichodnými požiadavkami ako je cena koncového bodu, spotreba, šírka prenosového pásma, latencia, spojka, prevádzkové náklady, kvalita služieb a dosah. Zatiaľ nie je žiadna sieťová technológia, ktorá by optimalizovala všetky tieto požiadavky, aj keď nastupujúce technológie IoT sietí budú ponúkať nové možnosti a flexibilitu. Sľubné je najmä 5G, pripravované nízko obíhajúce sateity a siete pracujúce na princípe odrazu.

Zobrazit Galériu

Gartner

Všetky autorove články
buducnost IoT biznis technológie obchod peniaze stroj umelá inteligencia AI internet web online

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať