SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Toto je 7 zamestnaní budúcnosti, ktoré vzniknú s nástupom umelej inteliencie a robotizácie

0

V súvislosti s umelou inteligenciou, robotmi a automatizovanými procesmi sa často vynárajú obavy, že ľudia môžu prísť o svoju prácu. Podľa štúdie Oxfordskej univerzity by sa asi 47 % súčasných pracovných miest mohlo v nasledujúcich 15 rokoch automatizovať.

Je nepochybné, že istý počet pracovných miest zmizne v dôsledku automatizácie, ale je tu aj dobrá správa – nové technológie vytvoria aj veľa nových pracovných miest. Analytik údajov, vedec v oblasti strojového učenia, odborníci na automatizáciu procesov a odborníci v oblasti digitálneho marketingu, to všetko sú pracovné úlohy, s ktorými sa v nasledujúcich desaťročiach budeme stretávať oveľa častejšie. No vzniknú aj úplne nové pracovné miesta, ktoré dnes ešte vôbec neexistujú alebo sú veľmi zriedkavé. Náš zoznam obsahuje niektoré z nich.

Architekt rozšírenej reality

Projektovanie budov a miest sa v dobe automatizácie s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi významne zmení. Vďaka rozšírenej realite (augmented reality – AR) sa nájdu zaujímavé spôsoby, ako integrovať virtuálne prvky do reálnych prostredí. Už v súčasnosti dizajnéri používajú AR na zobrazenie kompletnej práce ešte pred dokončením stavby. Využíva sa na to návrhársky nástroj Morpholio AR Sketchwalk a inteligentná prilba DAQRI.

No postupne, ako bude AR napredovať, naše mestá, úrady a domácnosti sa stanú úžasnou kombináciou virtuálnych a skutočných prvkov, ktorá bude siahať od AR sôch až po funkčnejšiu integráciu, ktorá poskytne nové spôsoby interakcie s naším okolím. A kto bude tieto AR konštrukcie navrhovať? Budú to, samozrejme, AR architekti.

Analytik kybernetického mesta

Je jasné, že automatizácia bude znamenať inteligentnejšie mestá. A neustály tok údajov týkajúcich sa majetku miest, ich obyvateľov aj vonkajších faktorov, ako je napr. počasie, bude treba spravovať, analyzovať a udržiavať, aby sa dali čo najužitočnejšie využiť. A netreba zabúdať ani na neustále hroziace počítačové útoky, ktoré by mohli v okamihu všetko zabrzdiť. Preto analytici kybernetických miest budú hrať zásadnú úlohu pri zabezpečovaní bezproblémového fungovania našich budúcich miest. Táto pozícia existuje už dnes, ale len v obmedzenej miere. V inteligentných mestách bude jej dôležitosť rásť.

Mestské farmárčenie

Kým v roku 1820 viac ako polovica obyvateľov USA žila a pracovala na farmách, dnes je tento podiel menej ako 2 %, keďže veľa ľudí sa presťahovalo do miest. Dnes sa však farmárčenie dostáva aj sem v podobe mestského poľnohospodárstva. No pôdy vhodnej na obrábanie tu veľa nie je, a tak rastie záujem o miesta, ako sú strechy, sklady či podzemné bunkre. Hydroponická technológia umožňuje dokonale kontrolovať podmienky pestovania širokej škály rastlín. Ako príklad sa dá spomenúť spoločnosť Iron Ox, založená bývalými inžiniermi z Googlu. Hoci časť fyzickej práce sa im podarilo automatizovať, stále je to rastúce odvetvie.

Komunikátor

Je to trochu všeobecný pojem, preto si to treba trochu objasniť. Zoberme si napríklad bankovníctvo. Keďže v posledných rokoch narastá počet bankomatov, možno by ste predpokladali, že počet pracovníkov pri priehradkách v bankách sa znižuje. V skutočnosti sa však dopyt po nich zvýšil. Títo pracovníci sa totiž stali súčasťou niečoho, čo sa nazýva „vzťahové bankovníctvo“ (relationship banking). Ich úlohou je nadväzovať vzťahy so zákazníkmi a predstavovať im ďalšie bankové služby, ako sú kreditné karty, pôžičky a investičné produkty. Podobné je to aj v ostatných odvetviach.

Schopnosť komunikovať bola dôležitá vždy. No postupne ako čoraz viac bežných pracovných úloh preberajú stroje, význam tejto zručnosti bude stále narastať. Je to vynikajúca ukážka toho, ako stroje a ľudia môžu na pracovisku interagovať. Samozrejme, bude treba vedieť zaobchádzať s oboma – s ľuďmi aj so strojmi.

Životní tréneri zameraní na údaje

Stroje dnes môžu zaznamenávať všetko – počnúc od toho, ako rýchlo čítate knihy, cez srdcový rytmus až po fyzickú zdatnosť a cvičenia. A inteligentné zariadenia budú v nasledujúcich rokoch zhromažďovať aj ďalšie údaje. Tieto dáta možno analyzovať zaujímavým spôsobom. Mohli by sa objaviť napríklad súvislosti medzi stravou a náladou, na ktoré by bol používateľ upozornený vo forme pop-up správ.

Niekedy však zariadenia nestačia, potrebujete podporu od iných ľudí. To je jeden z dôvodov, prečo má veľa ľudí aj napriek možnosti sledovať svoju kondíciu pomocou fitnes technológií stále osobného trénera. Najmä ak sa snažíme niečo dosiahnuť (schudnúť, pribrať, naučiť sa určité zručnosti), sú dôležité ľudské „jemné zručnosti“  (soft skills), ktoré nás môžu tlačiť dopredu. Hoci takéto pracovné miesta už existujú, schopnosť kombinovať jemné zručnosti so schopnosťami analýzy údajov je trh, ktorý ponúkne možnosti podnikavým jednotlivcom, ktorí dokážu využiť túto príležitosť.

Dispečer robotov

Autá bez vodiča by mali byť stopercentne autonómne, čím zo slučky úplne vylúčia človeka. No neplatí to pre všetky roboty. Napríklad doručovacie roboty spoločnosti Starship Technologies sú schopné jazdiť samy, no napriek tomu na ne dohliadajú ľudia. Takáto osoba sa nemusí fyzicky nachádzať na rovnakom mieste (dokonca ani v rovnakej krajine) ako robot, na ktorý dohliada.

Operátori, ktorí sledujú každú dodávku (a môžu dohliadať na 100 robotov súčasne), môžu vzdialene prevziať velenie. Podobná bude situácia aj pri doručovacích dronoch. Tie budú spočiatku potrebovať ľudských pilotov a neskôr aspoň ľudských kopilotov. Až keď sa dosiahne určitá referenčná hodnota efektívnosti, je pravdepodobné, že roboty budú schopné plniť svoje misie úplne nezávisle.

Dispečer robotov však bude stále existovať. Jeho práca bude zahŕňať monitorovanie celej flotily dronov pri vykonávaní úloh. A keďže online dodávky sú čoraz významnejšie, je pravdepodobné, že táto práca bude vcelku bežná.

Asistent umelej inteligencie

Ako ukazuje príklad dispečera robotov, stále existuje veľa spôsobov, ako ľudia musia zasahovať do procesu tvorby strojov, ktoré konajú inteligentne. Na to, aby stroje získali viac inteligencie, je potrebná ľudská inteligencia. Napríklad Twitter využíva ľudí v úlohe tzv. sudcov. Títo sudcovia musia interpretovať význam rôznych hľadaných výrazov, ktoré sú v trende. Je to preto, že ľudia chápu nepriame referencie ľahšie ako stroje. Bude veľmi potrebné pomáhať zlepšovať tieto systémy zapájaním potrebných ľudských vlastností – či už neviditeľne, alebo explicitnejšie v podobe „ľudských kurátorov“. S postupným zdokonaľovaním inteligencie strojov tieto roly „mechanického Turka“ nepochybne zmenia formu. No čím lepšia bude umelá inteligencia, tým vyššie budú požiadavky na úlohu mechanického Turka (pomôcť počítaču naučiť sa to či ono).

Zdroj: digitaltrends.com.

Redakcia

Všetky autorove články
umelá inteligencia robot praca biznis technológie peniaze

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať