SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Tri hlavné dôvody, prečo malé a stredne veľké firmy potrebujú ku správe sietí umelú inteligenciu

Tlačové správy
0

Umelá inteligencia sa zdá byť všade, kam sa človek pozrie. Do sveta sietí prináša zásadné zmeny správy a zabezpečenia, ktoré malým a stredne veľkým firmám dokážu uľahčiť prevádzku aj ušetriť náklady.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Umelá inteligencia sa zdá byť všade, kam sa človek pozrie. Do sveta sietí prináša zásadné zmeny správy a zabezpečenia, ktoré malým a stredne veľkým firmám dokážu uľahčiť prevádzku aj ušetriť náklady.

1. Osvojte si nové systémy jednoducho a rýchle

Začneme od začiatku. Pokiaľ človek nie je zrovna IT odborník, môže pre neho oboznámenie sa s novým softvérom alebo riešenie sieťových problémov predstavovať časovo náročný a zložitý proces.

Našťastie dnes existujú nástroje pre správu sietí, ktoré na základe umelej inteligencie a prirodzeného jazyka ponúkajú radikálne jednoduchšiu cestu. Napríklad platforma Nebula pre správu sietí v cloude užívateľom život uľahčuje pomocou dvoch funkcií využívajúcich umelú inteligenciu: prvá z nich je funkcia Intent určená k pokročilému vyhľadávaniu a druhá chatbot Support. Funkcia Intent interpretuje otázky užívateľov ohľadom funkcií a nastavenia platformy Nebula a okamžite poskytuje odkazy na príslušné stránky. Užívateľ si tak prácu s platformou Nebula osvojí omnoho rýchlejšie a jednoduchšie, než by to bolo bez umelej inteligencie.

Chatbot Support predstavuje praktického pomocníka, ktorý užívateľom umožňuje otázky písať laickým jazykom, čím sa pre nich celý proces riešenia problémov stáva prístupnejším. Pokiaľ napríklad riešite, prečo klienti nemôžu vyhľadať SSID identifikátor rádia v 6 GHz pásme alebo sa pripojiť k podsieti LAN firewallu, nemusíte si nad otázkou vôbec lámať hlavu. Stačí problém jednoducho popísať, a platforma Nebula vám potom rýchle ponúkne možné riešenia a odkazy na užitočné online zdroje. 

2. Udržujte svoju sieť vo forme vďaka automatizácii

Medzi oblasti, v ktorých umelá inteligencia dokáže šetriť čas aj peniaze, patria tiež automatizácia rutinných úloh. Integrácia strojového učenia do cloudovej infraštruktúry umožňuje detailnú analýzu obrovského objemu dát, zefektívňuje automatizáciu odpovedí, podporuje prediktívnu údržbu a zlepšuje riešenie chýb.

Ako príklad je možné uviesť činnosti spojené s presnou diagnostikou príčin chýb, napríklad slabého bezdrôtového pripojenia. Tento problém sa niekedy podarí odstrániť ešte pred lokálnym zásahom IT odborníkov, zatiaľčo inokedy je takmer nemožné dopátrať sa jeho príčiny, ktorou môže byt chyba DHCP, kedy omylom užívatelia označujú výsledok chyby ako problém bezdrôtového signálu, problém s roamingom, rušenie kanálu alebo nespočet ďalších vecí.

Platforma Nebula od spoločnosti Zyxel disponuje funkciou Wireless Health, ktorá automatizuje inak náročnú diagnostiku a optimalizáciu kvality bezdrôtového pripojenia. Táto prevratná funkcia, ktorú ocenia nielen firmy s obmedzeným IT rozpočtom, ku špičkovému výkonu siete naviac prispieva preventívnym riešením problémov, ako sú rušenie signálu alebo poruchy hardvéru. Nesmieme zabudnúť ani na službu WiFi Aid, ktorá práve odhaľuje príčiny chýb, ktoré sa javia ako chyby bezdrôtovej siete.  Skutočnou príčinou chýb však bývajú problémy DNS prekladov, chyby DHCP pridelenia IP adries a ďalších sieťových chýb, ktoré AP riadené Nebulou vedia detekovať a ľahko označiť. Chyba sa javí na prvý pohľad v očiach pripojujúceho sa klienta skutočne ako chyba WiFi, ale je nutné ju hľadať úplne inde a s týmto funkcia WiFi Aid ľahko pomôže.

Ako ďalší príklad sa ponúka zavádzanie IPTV služieb v hoteloch. IPTV služby síce šetria náklady, ale často mávajú problémy s výkonom, ktoré sa prejavujú okrem iného pomalým spustením alebo zamŕzaním obrazu kvôli zložitému nastaveniu, napr. multicastingu. Našťastie existujú rôzne nástroje, napr. Network Analytic Alert, ktoré využívajú strojové učenie k monitoringu prevádzky a k upozorneniu na neštandardné aktivity. Tento proaktívny prístup minimalizuje výpadky prevádzky a urýchľuje riešenie problémov, čo v konečnom dôsledku zvyšuje spokojnosť užívateľov IPTV služieb.

3. Využívajte umelú inteligenciu k proaktívnej kybernetickej ochrane

Kľúčovou úlohou pri správe sietí je zaistenie kybernetickej bezpečnosti. Vezmite si napríklad rušnú maloobchodnú predajňu, pre ktorú je úplnou nevyhnutnosťou a zároveň náročnou úlohou zaistiť robustné zabezpečenie platobného systému. Ako ďalší príklad je možné uviesť výrobné prevádzky s veľkým počtom sieťových zariadení, kde je nutné včas odhaliť každé neobvyklé alebo podozrivé chovanie, ktoré by mohlo ohroziť kontinuitu prevádzky.

S tým, ako sa neustále objavujú nové hrozby, siete potrebujú automaticky a nepretržite aktualizované informácie o hrozbách. Vďaka cloudovým riešeniam využívajúcim silu umelej inteligencie majú teraz také informácie k dispozícii firmy všetkých veľkostí. Táto kľúčová výhoda v podobe strojového učenia firewallom umožňuje nepretržite upevňovať ochranu sietí pred novými a doposiaľ neznámymi hrozbami.

Za zmienku v tejto súvislosti stojí bezpečnostné riešenie od spoločnosti Zyxel, ktoré sa vďaka umelej inteligencii, cloudu a strojovému učeniu firewallov dokáže v reálnom čase prispôsobovať novým hrozbám. Posilnenie databáz o informácie o hrozbách získané strojovým učením poskytuje firewallom Zyxel lepší prehľad o malvéru, čím im umožňuje proaktívne čeliť všetkým možným kybernetickým útokom.

Cloudová databáza spoločnosti Zyxel pomocou umelej inteligencie zaisťuje nepretržitú a komplexnú analytiku hrozieb a pokročilé filtrovanie obsahu pre ochranu vašej siete v reálnom čase.

Tieto systémy nepretržitým učením, adaptáciou a individuálnymi riešeniami vnášajú do správy sietí proaktívny prístup a súčasne znižujú nutnosť ľudského zásahu. Neváhajte a začnite pri správe sietí naplno využívať prednosti umelej inteligencie. Je to cesta, ako si rýchlejšie osvojiť nové technológie, zautomatizovať rutinné činnosti a posunúť vašu kybernetickú bezpečnosť na vyššiu úroveň.

Viac informácií nájdete na stránkach spoločnosti Zyxel Networks: https://www.zyxel.com/sk/sk/products/next-gen-firewall

https://www.zyxel.com/sk/sk/solutions/use-case/nebula-cloud

O spoločnosti Zyxel Networks

Spoločnosť Zyxel Networks je predným poskytovateľom bezpečných sieťových riešení využívajúcich výhody umelej inteligencie a cloudu. Naše produkty sú určené zákazníkom z radov malých a stredne veľkých podnikov aj domácim užívateľom a zaisťujú spoľahlivú konektivitu, jednoduchú škálovateľnosť a robustné zabezpečenie. Naše služby sú k dispozícii formou širokej ponuky predplatného. Už od svojho založenia spoločnosť Zyxel Networks ľuďom aj organizáciám pomáha naplno využívať ich potenciál a adaptovať sa na zmeny v pracovnom prostredí. Na naše riešenie sa dnes spolieha viac než 1 milión firemných klientov v 150 krajinách celého sveta.

Petr Koudelka, Senior Sales Engineer Zyxel Networks

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať