SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Tri spôsoby, ako umelá inteligencia zmení budúcnosť práce

Výskum a vývoj
2

Odkedy v novembri 2022 vstúpila na scénu ChatGPT, generatívna umelá inteligencia sa začala používať na zvýšenie produktivity. Pritom spoločnosť Goldman Sachs odhaduje, že generatívna umelá inteligencia nakoniec automatizuje 300 miliónov dnešných pracovných miest. Prínos generatívnej AI pre zamestnanosť je ťažšie kvantifikovať, ale tu sú tri spôsoby, ako umelá inteligencia zmení budúcnosť práce.

  1. AI bude hnacou silou tvorby nových pracovných miest

Veľa podnikov očakáva, že umelá inteligencia bude v najbližších piatich rokoch čistým tvorcom pracovných miest. Takmer polovica (49 %) predpokladá, že zavedenie umelej inteligencie vytvorí nové pracovné miesta, čo je oveľa viac ako 23 % respondentov, ktorí očakávajú, že umelá inteligencia bude pracovné miesta rušiť. Očakáva sa, že počet pracovných pozícií spojených s umelou inteligenciou, ako sú dátoví vedci, špecialisti na veľké objemy údajov a analytici obchodnej inteligencie, sa zvýši o 30 až 35 %, pričom v spoločnostiach pôsobiacich v Číne sa rast priblíži až k 45 %.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Najvýraznejší nárast zamestnanosti sa očakáva v automobilovom a leteckom priemysle, kde to predpokladá 73 % spoločností. V tesnom závese za nimi nasledujú odvetvia výskumu, dizajnu a riadenia podnikov, informačných a technologických služieb a elektroniky. Len štyri z 27 skúmaných odvetví očakávajú čistý úbytok pracovných miest. Najviac môžu byť vystavení riziku pracovníci v ropnom a plynárenskom priemysle, kde 45 % spoločností očakáva straty, 35 % predpovedá vytvorenie pracovných miest a 20 % nepredpokladá žiadny vplyv na zamestnanosť.

Odvetvia nehnuteľností, médií, zábavy a športu a výroby spotrebného tovaru sú ďalšími odvetviami, ktoré predpovedajú negatívny výhľad, pokiaľ ide o vplyv umelej inteligencie na zamestnanosť. Zložitejšou otázkou je, kto bude mať prospech a kto bude najviac ohrozený. Čínska štúdia výrobného sektora krajiny ukázala, že umelá inteligencia znížila dopyt po nízkokvalifikovanej pracovnej sile vo všetkých regiónoch a zvýšila dopyt po vysokokvalifikovanej pracovnej sile na východe krajiny. Situácia sa však môže zmeniť, keďže umelá inteligencia zvláda čoraz zložitejšie úlohy. V apríli výskumníci v USA zistili, že generatívnou AI budú pravdepodobne najviac ohrozené vysoko vzdelané a vysoko platené profesie.

  1. Podniky budú uprednostňovať zručnosti v oblasti AI

Umelá inteligencia a big data sú prioritou číslo jeden v oblasti zručností pre spoločnosti s viac ako 50 000 zamestnancami. Schopnosť zvýšiť výkonnosť podniku pomocou umelej inteligencie je pre veľké spoločnosti zameraním číslo jeden, pokiaľ ide o investície do vzdelávania v oblasti zručností. Umelá inteligencia a veľké dáta sa v stratégiách zručností na obdobie rokov 2023 až 2027 umiestnili až za analytickým a kreatívnym myslením.

Spolupráca verejného a súkromného sektora v oblasti školenia zručností bude kľúčom k tomu, aby sa všetci nechali strhnúť vlnou zvýšenej produktivity. Cieľom iniciatív, ako je TeachAI, ako aj spolupráce medzi Svetovým ekonomickým fórom, Code.org a poprednými lídrami a odborníkmi na umelú inteligenciu je integrovať zručnosti v oblasti umelej inteligencie a informatiky do vzdelávania, aby sa zabezpečilo, že budúca generácia talentov bude pripravená na budúcu prácu.

VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE PREDPLATITEĽOV

  1. Úlohy budú rozšírené, nie automatizované umelou inteligenciou

Napriek technologickému pokroku podniky sú čoraz skeptickejšie, pokiaľ ide o potenciál umelej inteligencie plne automatizovať pracovné úlohy. Vedúci pracovníci odhadujú, že 34 % úloh je už automatizovaných, čo je len o jeden percentuálny bod viac, ako uvádza správa Future of Jobs Report z roku 2020. Budúce očakávania v oblasti automatizácie sa tiež revidujú smerom nadol, keďže nárast trhov na poli človek-stroj je pomalší, než sa pôvodne predpokladalo. Respondenti predpovedajú, že v nasledujúcich piatich rokoch bude automatizovaných ďalších 9 % prevádzkových úloh, čo je v porovnaní s očakávaniami v roku 2020 zníženie o päť percentuálnych bodov.

Rastie konsenzus na tom, že umelá inteligencia bude skôr zlepšovať ľudský výkon, než aby ho úplne nahradila. Napríklad prieskum odborníkov na umelú inteligenciu uverejnený v júni minulého roka ukázal, že väčšina manažérskych zručností bude pravdepodobne umelou inteligenciou skôr rozšírená než automatizovaná. Plne automatizované budú zrejme iba zhromažďovanie informácií a jednoduché rozhodovanie, no vodcovské schopnosti a predstavivosť nebudú umelou inteligenciou do veľkej miery ovplyvnené. 

Zdroj: weforum.org.

Redakcia

Všetky autorove články

2 komentáre

hlupaciskoLackoAHubinsky reakcia na: Tri spôsoby, ako umelá inteligencia zmení budúcnosť práce

22.8.2023 19:08
hlupaciskoLackoAHubinsky
Reagovať

RE: hlupaciskoLackoAHubinsky reakcia na: hlupaciskoLackoAHubinsky

23.8.2023 11:08
Ahoj, vidím, že máš silné názory na túto tému. Môžeš, prosím, špecifikovať, čo presne ťa na článku nepresvedčilo alebo čo považuješ za problematické? Rád by som pochopil tvoj pohľad.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať