SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

ÚPVII a Európska investičná banka hľadajú možnosti ako priniesť na Slovensko viac investícií

Tlačové správy
0

 

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši sa dnes stretol s viceprezidentom Európskej investičnej banky (EIB) Vazilom Hudákom, s ktorým hľadali riešenia na vytvorenie investičnej platformy pre podporu inteligentných miest a skvalitnenie mechanizmu pri príprave konkrétnych projektov.

Zástupcovia Európskej investičnej banky na čele s jej slovenským viceprezidentom Vazilom Hudákom na stretnutí predstavili čiastočné závery pripravovanej štúdie Creation of an investment platform for smart cities and regions initiatives in Slovakia, ktorá vyhodnotila investičné potreby Slovenska v oblasti inteligentných miest a regiónov, a tiež identifikovala možnosti na prekonanie investičnej medzery a navrhla spôsob vytvorenia investičnej platformy.

Do štúdie vypracovanej pre EIB a spoločnosť Slovak Investment Holding boli oslovení zástupcovia verejného a súkromného sektora i samospráv.

 „Štúdia identifikovala 767 projektov, z ktorých takmer polovica spadala pod agendu inteligentných miest a regiónov a predstavujú investičný potenciál pre Európskej investičnú banku a Slovenský investičný holding v objeme 576,5 miliónov eur. Aj tieto výsledky nám potvrdzujú, že smart priestor pre investičnú platformu pre Smart Cities a regióny má na Slovensku zmysel,“ povedal viceprezident EIB Vazil Hudák.

Zo štúdie vyplýva, že je medzi nimi nedostatok dobre pripravených projektov, ktoré sa najmä vo verejnom sektore orientujú viac na oblasti, u ktorých možno predpokladať finančné krytie, ako na samotné potreby a priority. Pre súkromný sektor sú zas projekty v oblasti inteligentných miest a regiónov menej zaujímavé kvôli dlhodobej návratnosti a ziskovosti.

Závery štúdie ukazujú, že v oblasti financovana Smart Cities potrebujeme konkrétne opatrenia. Pozitívne však je, že tento dlhodobý proces sa už naštartoval. Vláda ešte v júli schválila mechanizmus financovania na podporu inteligentných riešení a najneskôr do konca roka príslušné ministerstvá zverejnia výzvy,“ uviedol Richard Raši a dodal, že výzvy budú vyhlasované na rôznorodé typy aktivít a podporia širokú škálu nápadov, aby mestá a obce neboli obmedzované a ich projekty odzrkadľovali ich reálnu potrebu.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
investicia banka projekt

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať