SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Uber zverejnil nové pravidlá pre vodičov i cestujúcich

Tlačové správy
0

Uber v týchto dňoch aktualizoval zásady správania používateľov aplikácie, ktoré by mali dodržiavať všetky zúčastnené strany - či už ide o vodičov, cestujúcich, objednávateľov jedla či kuriérov Uber Eats. Chce tak prispieť k tomu, aby sa všetci počas používania Uberu cítili bezpečne, boli rešpektovaní a mali čo najpozitívnejší zážitok.

Prioritou Uberu je sprostredkovať bezpečnú skúsenosť pre všetkých používateľov aplikácie a podporovať vzájomný rešpekt a úctu v rámci celej komunity tak, aby každá skúsenosť s Uberom bola pozitívna pre obe strany. 

Hodnotenie, ku ktorému aplikácia obe strany po ukončení jazdy vyzýva, je pre Uber dôležité, pretože signalizuje, či bola jazda príjemná a či sa k sebe všetci správali s rešpektom a na takej úrovni, aká sa v komunite používateľov očakáva. 

Cestujúci hodnotia vodičov a to na základe rôznych faktorov - napríklad či im bola poskytnutá potrebná pomoc a či sa cítili komfortne. Hodnotenie je však vždy vzájomné. Rovnako aj vodiči po každej jazde hodnotia cestujúcich. Na ich hodnotenie má vplyv napríklad to, ako sa k vodičovi a jeho vozidlu správali, či ho nenútili, aby porušil rýchlostné obmedzenia a či k nemu cestujúci neboli hrubí a nepríjemní. Cestujúci, ktorí sa nevedia správať totiž nie sú v komunite Uberu vítaní.

“V Uberi robíme správnu vec - naša nová politika je o spravodlivosti a je zlou správou pre zlé správanie, no dobrou správou pre našu komunitu. Každý si môže užiť päťhviezdičkovú jazdu, pokiaľ bude rešpektovať vzájomné rozdiely a bude sa k svojim spoločníkom na cestách správať tak, ako by si prial, aby sa oni správali k nemu,” znie stanovisko spoločnosti.  

Pre vodičov Uberu sú práve rešpekt a úcta najdôležitejšie a hoci drvivá väčšina interakcií s cestujúcimi je bezproblémová, vždy sa nájde pár jednotlivcov, ktorí vodičovi dokážu pokaziť deň. Preto Uber v súvislosti so spustením nových pravidiel zavádza nový systém hodnotenia kvality vodiča. Ten do praxe zavádza štandardy správania, ktoré Uber očakáva od všetkých, ktorí aplikáciu využívajú - cestujúcich i vodičov.

Keď Uber zaznamená, že niektorí cestujúci neustále získavajú zlé hodnotenie a slabú spätnú väzbu, upozorní ich a poskytne im odporúčania, ako to môžu zmeniť. Ak bude negatívna spätná väzba pretrvávať aj napriek upozorneniam, ďalším krokom bude dočasné pozastavenie účtu na jeden týždeň. Pokiaľ stále nedôjde k zlepšeniu, môže cestujúci čeliť úplnej deaktivácii. Pri vodičoch už tento systém edukácie prebieha.

Uber

Všetky autorove články
Uber taxi pravidla doprava

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať