SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Ukladanie dát na pole RAID

0
Podnetom na vznik tohto článku boli rozhovory s ľuďmi, ktorým boli zachránené dáta vo firme zameranej na túto činnosť. Ak zlyhá pamäťové médium a hrozí strata dát, vznikne veľmi stresujúca situácia. Po takejto skúsenosti sa majiteľ dát začne dosť intenzívne zaujímať o to, ako sa podobnej situácii v budúcnosti vyhnúť. Skúsenosť potvrdzuje, že kým nedôjde k strate dát, tomuto problému sa venuje len okrajová pozornosť, hoci často na jednom serveri „visí“ cela firma. Stále možno stretnúť ľudí, ktorí sú presvedčení, že ak si nakopírujú svoje dáta na druhú partíciu toho istého disku, na ktorom je aj zdroj dát, urobili si zálohu. V texte sa zameriame na niektoré riziká pri používaní polí RAID. Pod dostupnosťou dát sa bude rozumieť možnosť čítať a zapisovať na pamäťové médium a pod diskom sa bude chápať klasický elektromechanický disk, ktorý sa zatiaľ najviac používa. Tento disk je veľmi citlivý na pracovné podmienky, zvlášť na otrasy a rázy. Doba životnosti by mala byť pri nepretržitej prevá ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať