SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Umelá inteligencia prekonala ľudí už aj v teste kreativity

Výskum a vývoj
1

Zistilo sa, že umelá inteligencia (AI), konkrétne model GPT-4, sa v štandardnom teste kreativity vyrovná 1 % najlepších ľudských kreatívcov. Aplikácia AI ChatGPT vyvinutá s použitím GPT-4 vynikala v plynulosti a originalite v Torranceovom teste kreatívneho myslenia, ktorý vyvinul psychológ Ellis Paul Torrance. Ide o všeobecne uznávaný nástroj na hodnotenie kreativity. K týmto zisteniam dospel nový výskum Montanskej univerzity (MU), ktorý viedol Dr. Erik Guzik, odborný asistent na Obchodnej fakulte MU.

Výskumníkom predložili osem odpovedí vygenerovaných aplikáciou ChatGPT, ktorá je poháňaná modelom umelej inteligencie GPT-4. Predložili im aj odpovede kontrolnej skupiny 24 študentov MU, ktorí navštevujú Guzikove hodiny podnikania a osobných financií. Tieto výsledky boli porovnané s 2700 vysokoškolskými študentmi v celoštátnom rozsahu, ktorí v roku 2016 absolvovali Torranceov test. Všetky predložené odpovede hodnotila spoločnosť Scholastic Testing Service, ktorá nevedela, že ide o umelú inteligenciu.

Podľa výsledkov sa ChatGPT zaradilo do elitnej skupiny v oblasti kreativity. AI aplikácia sa umiestnila v hornom percentile za plynulosť (schopnosť generovať veľké množstvo nápadov) a za originalitu (schopnosť prichádzať s novými nápadmi). V oblasti flexibility čiže schopnosti generovať rôzne typy a kategórie nápadov sa AI dostala na 97. percentil. ChatGPT tak prekonal drvivú väčšinu vysokoškolákov v celoštátnom rozsahu. Torranceov test je patentovaný materiál, takže ChatGPT nemohol „podvádzať“ tým, že by získal prístup k informáciám o teste na internete alebo vo verejnej databáze.

VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE PREDPLATITEĽOV

Guzik povedal, že test používa podnety, ktoré napodobňujú skutočné tvorivé úlohy. Napríklad: Dokážete vymyslieť nové využitie výrobku alebo zlepšiť tento výrobok? Guzik mal určité očakávania, že ChatGPT bude dobrý vo vytváraní množstva nápadov (fluencie), pretože práve to generatívna AI robí. ChatGPT na výzvu reagoval množstvom nápadov, ktoré boli relevantné, užitočné a hodnotné v očiach hodnotiteľov. No prekvapilo ho, ako dobre si generatívna AI počínala aj pri generovaní originálnych nápadov, čo je charakteristický znak ľudskej predstavivosti.

V predchádzajúcom výskume GPT-3, ktorý sa uskutočnil pred rokom, umelá inteligencia nedosahovala také dobré výsledky ako ľudia pri úlohách, ktoré si vyžadovali originálne myslenie. Vzhľadom na zrýchľujúci sa pokrok v oblasti umelej inteligencie Guzik očakáva, že v budúcnosti sa AI stane kľúčovým nástrojom pre svet podnikania a novým významným hnacím motorom inovácií.

Zdroj: neurosciencenews.com.

Redakcia

Všetky autorove články

1 komentár

Test reakcia na: Umelá inteligencia prekonala ľudí už aj v teste kreativity

10.7.2023 20:07
Napriek skutočnosti, že chatbot sa k politike nevyjadruje, určite by stálo za to poznať názor AI na svetovú politiku. A samozrejme aj na tú našu - domácu.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať