SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Unicorn Systems uspel vo výberovom konaní vo Fínsku, Nórsku a Švédsku

Tlačové správy
0

Unicorn Systems uspel vo výberovom konaní pre spoločnosť eSett Oy, ktorá je spoločnou servisnou organizáciou troch severských prenosových sústav - fínskeho Fingrid, nórskeho Statnett a švédskeho Svenska kraftnät. Unicorn Systems dodá IT riešenie pre zúčtovanie odchýlok, pre účtovníctvo, fakturáciu a komunikáciu, a bude sa tak rozhodujúcou mierou podieľať na vytvorení spoločného trhu s elektrinou pre koncových odberateľov v troch severských krajinách.

Pred začatím prevádzky zúčtovania odchýlok v roku 2015 sa spoločnosť eSett Oy zameria na budovanie procesov a technológií nevyhnutných pre prevádzku spoločného trhu. Preto uzavrela so spoločnosťou Unicorn Systems zmluvu na dodávku IT riešení pre zúčtovanie odchýlok, pre účtovníctvo, fakturáciu a komunikáciu.

Unicorn Systems dodá zúčtovací systém BSS (Balance Settlement Solution) postavený na platforme Damas Energy, webový portál pre obchodníkov a verejnosť a komunikačný komponent Messaging Service, ktorý bude vyvinutý na zákazku s využitím open-source technológií (Unicorn Open Platform) a bude prevádzkovaná ako služba (SaaS). Účtovný a fakturačný systém (Microsoft AX) bude dodaný prostredníctvom lokálneho subdodávateľa - fínskej spoločnosti Digia. Súčasťou zákazky je servis a podpora.

Založením spoločnej servisnej spoločnosti eSett Oy urobili prevádzkovatelia prenosových sústav Fingrid, Statnett a Svenska kraftnät veľký krok smerom k dokončeniu spoločného trhu s elektrinou. Táto nová spoločnosť má zaisťovať služby zúčtovania odchýlok dodávok silovej elektriny pre odberateľov vo Fínsku, Nórsku a Švédsku od druhej polovice roku 2015, keď budú dokončené zmeny príslušnej legislatívy a príprava účastníkov trhu. Cieľom tohto významného medzinárodného projektu je zníženie bariér pre vstup nových subjektov na fínsky, nórsky a švédsky trh pomocou rovnakých a harmonizovaných pravidiel zúčtovania odchýlok. Tým sa zvýši konkurencia na trhu s elektrinou v týchto krajinách, znížia sa dlhodobé náklady účastníkov trhu a bude dokončený proces vytvárania spoločného trhu s elektrinou pre koncových používateľov v severských krajinách.

Je nám potešením urobiť tento veľký a významný krok na ceste k dôležitému míľniku pri budovaní spoločného trhu pre koncových používateľov v severských krajinách," hovorí Ole Jacob Høyland, viceprezident spoločnosti eSett Oy. „Pevne veríme, že sa tento náš projekt stane v nasledujúcich rokoch vzorom aj pre zvyšok Európy."

Mám veľkú radosť, že Unicorn Systems uspel vo výberovom konaní na trhu v severských krajinách a dokázal tým svoju silnejúcu pozíciu na európskom IT trhu," dodáva Jan Konrád, International Services Director Unicorn Systems.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať