Užitočné SW nástroje

0

DiskMax v6.02

Určenie: program na čistenie diskov od rôznych dočasných a nepotrebných súborov

Vlastnosti:

 • program sa obsluhuje pomocou sprievodcu, ktorý postupne predkladá používateľovi jednotlivé voľby  a ten ich môže voliteľne deaktivovať alebo akceptovať a následne všetky zvolené akcie vykoná pri jednom prechode; kombinácia nastavení sa dá uložiť na ďalšie spúšťania programu
 • vyprázdnenie odpadkového koša, pozostatkov z procesov inštalácie a pod.
 • odstránenie dočasných súborov systému Windows a balíka Microsoft Office, výpisov chýb, rôznych protokolových súborov atď.
 • vymazanie histórie, cookies a obsahu pamäte cache internetových prehliadačov (podpora prehliadačov Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox a Opera)
 • voliteľne možno prechádzať zvolené diskové jednotky a hromadne odstraňovať súbory s rozšírením log, old, prv, chk, swp, bak, gid, wbk, tmp a dmp
 • v neposlednom rade sa dajú  voliteľne odstrániť aj aktualizačné inštalátory a ďalšie dočasné súbory súvisiace s aktualizáciou Windows, ako aj optimalizovať WinSxS
 • v prípade, že je použitý mechanický systémový disk, dá sa aplikovať aj jeho optimalizácia zabezpečujúca rýchlejšie vyvolanie systémových súborov

Autor: Koshy John, USA
Štatút: freeware s dobrovoľným príspevkom
Dom. stránka: www.koshyjohn.com
Podporované OS: Microsoft Windows Vista – 10

EMDB – Eric's Movie Database v3.02

Určenie: program na administráciu zbierky filmov a televíznych seriálov

Vlastnosti:

 • údaje o filmoch uložených na fyzických nosičoch (DVD, Blu-ray) alebo vo forme videosúborov možno vkladať ručne alebo importovať z internetovej databázy IMDb
 • informácie o filme obsahujú okrem názvu, roku vydania, krajiny pôvodu, mena režiséra, názvu filmového štúdia a minutáže aj herecké obsadenie (vrátane fotografií titulných postáv), krátky obsah deja, hodnotenie, žáner a titulný obrázok, resp. rôzne doplnkové informácie o médiu, na ktorom je film uložený
 • náhľad titulného obrázka sa dá získať nielen z databázy IMDb, ale aj databáz FreeCovers, TheMovieDb a ďalších
 • pokiaľ databáza IMDb obsahuje k danému filmu trailer, dá sa prehrať v predvolenom internetovom prehliadači; trailer sa dá prehrať aj z ľubovoľnej inej adresy určenej používateľom (YouTube a pod.)
 • v databáze filmov možno vyhľadávať na základe názvu filmu, mien hercov, mena režiséra, roku vydania a množstva ďalších kritérií
 • zoznam filmov sa dá zoraďovať a filtrovať podľa rôznych kritérií vrátane toho, či ide o vlastný film, či už bol prehraný a pod.
 • v prípade filmov uložených na pevnom disku možno priamo z prostredia programu spustiť jeho prehrávanie v predvolenom multimediálnom prehrávači
 • export zoznamu filmov do súboru vo formáte .csv,  .txt alebo HTML webovej stránky
 • tlač zoznamu filmov na základe zvolených filtračných kritérií
 • tvorba záznamov o požičaných filmoch
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny

Autor: Wicked & Wild Inc., Holandsko
Štatút: freeware s dobrovoľným príspevkom
Dom. stránka: www.emdb.eu
Podporované OS: Microsoft Windows Vista – 10

My Family Tree v7.4

Určenie: program na tvorbu a editáciu rodinných stromov

Vlastnosti:

 • program umožňuje vytváranie nových a editáciu, resp. spájanie existujúcich genealogických záznamov
 • rodinný strom sa ukladá v natívnom komprimovanom databázovom formáte, ktorý sa dá ochrániť heslom
 • podpora importu a exportu súborov vo formáte GEDCOM
 • možnosť zobrazenia rodinného stromu v rôznych formátoch vrátane interaktívnej časovej osi
 • dajú sa zobraziť aj rôzne štatistiky týkajúce sa dátumov narodení, veku v čase svadby, dožitého veku či počtu detí, frekvencie výskytu jednotlivých krstných mien a pod.
 • možnosť vkladať rôzne dokumenty a fotografie priamo do rodinného stromu
 • ďalšia funkcia je vkladanie geografických súradníc vzťahujúcich sa k miestu bydliska členov rodiny a pod.
 • medzi nástrojmi je dostupná dátumová kalkulačka s podporou rôznych kalendárov, určenie rodinného vzťahu medzi dvomai zvolenými osobami, vyhľadávanie v strome, gramatický korektor atď.

Autor: Andrew Hoyle - Chronoplex Software, Veľká Británia
Štatút: freeware
Dom. stránka: http://chronoplexsoftware.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10 s inštalovaným Microsoft .NET 4

 

Zobrazit Galériu

PETER HUBINSKÝ

Všetky autorove články
shareware

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať