PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Užitočné SW nástroje

0

Image Tuner v7.0

Určenie: nástroj na hromadné spracovanie digitálnych fotografií

Vlastnosti:

 • podpora štandardných bitmapových formátov JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF a na vstupe aj množstva natívnych formátov podporovaných digitálnymi fotoaparátmi rôznych výrobcov (CRW, CR2, NEF, RAW, ORF, RAF, DCR a ďalších)
 • program poskytuje funkciu dávkovej úpravy rozmerov, premenovania súborov, konverzie formátu, pridania obrázkovej alebo textovej vodotlače
 • ďalšie funkcie, ktoré možno aplikovať v rámci spracovania fotografií, sú preklopenie a rotácia obrazu, funkcia výrezu, zmena jasu, kontrastu a saturácie a aj niekoľko bežných grafických filtrov; je k dispozícii aj zaoblenie rohov a vytvorenie tieňa za obrázkom
 • výsledný vzhľad jednotlivých upravených fotografií sa dá zobraziť v separátnom prehľadovom okne
 • z fotografií sa takisto dajú hromadne odstrániť informácie o dátume ich vytvorenia, názve zariadenia či aplikácie, ktorá ich vytvorila a pod.  
 • po realizácii zvolených úprav sa môže zachovať pôvodný dátum a čas vytvorenia fotografií
 • odladený reťazec operácií aj s príslušnými parametrami možno uložiť na jeho opakovanú aplikáciu v budúcnosti

Autor: Glorylogic, Španielsko
Štatút: freeware na nekomerčné použitie. Na komerčné použitie treba zakúpiť verziu Pro.
Cena registrácie: 19,95 USD za verziu Pro
Dom. stránka: www.glorylogic.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10 (32 aj 64-bit.)

Stellarium v0.20.0

Určenie: bezplatné virtuálne 3D planetárium

Vlastnosti:

 • okno programu s možnosťou celoobrazovkového režimu poskytuje vizuálne realistické zobrazenie oblohy pri pohľade zvoleným smerom vo zvolenom čase a zo zvoleného miesta na Zemi; voliteľne sa dá odstrániť vplyv dennej atmosféry a zobrazenie okolitého terénu
 • dostupný je aj nočný režim, keď sa vzhľad okna upravuje pomocou červeného filtra
 • v programe možno simulovať aj zobrazenie pomocou konkrétnych typov okulárov, ďalekohľadov a snímačov CCD
 • vzhľad oblohy sa dá doplniť okrem pomenovaní jasných objektov aj názvami súhvezdí, ich čiarami a obrázkami pre rôzne kultúrne spoločenstvá
 • voliteľné vyznačenie ekvatoriálnej, azimutálnej, ekliptickej alebo galaktickej súradnicovej mriežky
 • zvolený úsek oblohy možno zväčšiť a súčasne zobraziť aj menej jasné objekty
 • funkcie programu sa dajú ovládať pomocou myši alebo klávesových skratiek
 • vstavaný katalóg 600-tisíc hviezd a 90-tisíc ďalších objektov (hviezdokopy, hmloviny) s možnosťou doplnenia rozsiahlejších externých databáz
 • zobrazenie polohy Mesiaca, planét a ich satelitov, východu a západu Slnka, tvaru Mliečnej cesty a radiantov meteorických rojov
 • simulácia zatmení Slnka a Mesiaca, zobrazenie preletov umelých družíc Zeme a polohy aktuálne pozorovateľných komét
 • o jednotlivých zobrazených objektoch v závislosti od ich typu sú k dispozícii podrobné údaje
 • dostupné sú rôzne astronomické údaje, výpočty na určenie polohy a jasnosti vybraných astronomických objektov a času vzniku rôznych astronomických úkazov (priblížení, zákrytov a pod.)
 • cez sériovú linku sa dajú priamo ovládať vybrané typy ďalekohľadov (Celestron NexStar, Meade Autostar a ďalšie), resp. ľubovoľné ďalekohľady riadené vlastným serverom kompatibilným s recenzovaným programom (RTS2, INDI, ASCOM a pod.)
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny
 • program sa distribuuje vo forme 32 alebo 64-bitového inštalátora, na stránkach PortableApps.com je s istým oneskorením dostupná aj prenosná verzia

Autor: Fabien Chéreau a kolektív
Štatút: freeware
Dom. stránka: https://stellarium.org
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 10 (32 aj 64-bit.)

Sumatra PDF v3.2

Určenie: prehliadač elektronických kníh a dokumentov

Vlastnosti:

 • podpora formátov PDF, DjVu, ePub, MOBI, PDB, XPS, CHM, CBZ, CBR a ďalších; po inštalácii Ghostscript sú zobrazované aj PostScript formáty EPS a PS; zobrazuje aj obyčajný text a bitmapové obrázky JPG, PNG, GIF, WEBP a ďalšie
 • program sa dá používať ako samostatný prehliadač, z ktorého prostredia možno realizovať výber prehliadaného dokumentu alebo ho možno volať cez príkazový riadok s príslušnými prepínačmi z iných programov (napr. Total Commander alebo LaTeX editor)
 • pri otvorení viacerých dokumentov sa dá prepínať zobrazenie pomocou záložiek; program si pamätá naposledy zobrazenú pozíciu dokumentu pri jeho opätovnom otvorení
 • pri prehliadaní dokumentov sú k dispozícii funkcie plynulého rolovania, krokovania po stránkach, rýchly skok na zvolenú stranu, na začiatok alebo na koniec dokumentu, prispôsobenie zobrazenia veľkosti okna, zväčšenie a zmenšenie stránky, jej rotácia a pod.; k dispozícii je aj zobrazenie v celoobrazovkovom režime, resp. vo forme prezentácie
 • v zobrazenom texte sa dá vyhľadávať zadaný textový reťazec
 • v závislosti od formátu dokumentu program poskytuje základné údaje o zobrazenom dokumente (dátum vytvorenia, program, v ktorom bol vytvorený, pôvodné rozmery strany a pod.)
 • zobrazený dokument sa dá vytlačiť na pripojenej tlačiarni, vybraný úsek textu možno preniesť do pamäťovej schránky
 • funkcia uloženia textového obsahu celého dokumentu vo forme textového súboru na disk
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny
 • program sa distribuuje ako inštalátor alebo ako samostatný súbor EXE v 32 aj 64-bitovej verzii

Autor: Krzysztof Kowalczyk, USA
Štatút: freeware
Dom. stránka: www.sumatrapdfreader.org
Podporované OS: Microsoft Windows 7 a vyššie

 

Zobrazit Galériu

PETER HUBINSKÝ

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať