SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 Advertisement

Užitočné SW nástroje

2

FinePrint ver.11

Určenie: tlačový ovládač poskytujúci funkciu náhľadu tlačených dokumentov a ich úpravu pred realizáciou tlače

Vlastnosti:

 • akumulácia viacerých tlačových úloh aj z rôznych aplikácií vo forme náhľadov na jednotlivé stránky s možnosťou odstránenia nadbytočných strán pred realizáciou tlače
 • v najnovšej verzii možno otvárať súbory PDF priamo bez použitia externého programu; v tomto zmysle sa dá aplikácia použiť ako jednoduchý prehliadač PDF
 • tlačovú úlohu možno uložiť do súboru v natívnom formáte .FP; tlačový výstup sa dá uložiť aj v bitmapových formátoch BMP, GIF, JPG, PNG a TIF, resp. jeho textový obsah aj ako obyčajný textový súbor
 • voliteľné zväčšenie malých dokumentov k okrajom papiera umožňuje lepšie využiť plochu papiera a zvýšiť tak čitateľnosť textu; opačná funkcia je možnosť zmenšenia stránky pôvodne presahujúcej formát použitého hárka papiera
 • pridávanie okrajov na dierovač, resp. hrebeňovú väzbu, tlač brožúr, tlač viacstranových dokumentov na tlačiarni bez podpory duplexnej tlače
 • tlač 2, 4 alebo 8 strán na 1 hárok papiera, vylúčenie grafických prvkov a funkcia konverzie farebného obsahu dokumentu do odtieňov sivej umožňuje zásadným spôsobom znížiť spotrebu papiera, tonera alebo atramentu
 • ďalšia možnosť úspory je aplikácia funkcie zosvetlenia tlačového výstupu, pričom v prípade potreby sa dá výstup aj stmaviť
 • tlač dokumentov s definovanou grafickou hlavičkou na čisté hárky papiera
 • k  tlačového výstupu možno pridávať voliteľnú hlavičku a pätu alebo vodotlač obsahujúcu definovaný text a rôzne premenné, ako napr. číslo strany, dátum a čas tlače, meno používateľa, počítača, resp. tlačiarne a pod.
 • dá sa takisto realizovať ručná úprava tlačového výstupu – zakrúžkovanie časti textu, pridanie textovej poznámky, začiernenie, vybielenie či zvýraznenie textu a pod.
 • priamo z grafického rozhrania programu sa dá upravený tlačový výstup presmerovať do aplikácie pdfFactory, ktorá realizuje jeho export do formátu PDF
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenského jazyka

Autor: FinePrint Software, LLC, USA

Štatút programu: shareware, skúšobná verzia pridáva do tlačového výstupu reklamný text

Cena registrácie: 50 USD + DPH

Dom. stránka: www.fineprint.com

Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10, Windows Server 2008 – 2019 a Citrix

 

jv16 PowerTools v7.0.0

Určenie: nástroj na čistenie počítača od nepotrebných prvkov a optimalizáciu jeho nastavení

Vlastnosti:

- používateľské prostredie poskytuje prístup k viacerým nástrojom, ktoré tvoria súčasť programu

- prehľadné grafické znázornenie vyťaženia procesora, zaplnenia pamäte RAM a jednotlivých diskových jednotiek s rozlíšením systémových súborov, aplikácií, multimediálnych súborov a dokumentov; časť prehľadu je k dispozícii aj vo forme miniaplikácie

- funkcia čistenia systému umožňuje v súborovom systéme a registroch Windows vyhľadávať dočasné a rôzne ďalšie zbytočné položky a voliteľne ich odstrániť

- ďalšia funkcia je odinštalovanie aplikácií vrátane takých, ktoré sa nedajú odstrániť štandardným spôsobom, napr. vstavaných aplikácií Windows; možno tiež odstrániť zvyšky aplikácií, ktoré po štandardnom odstránení v systéme zostali

- sekcia vyhľadávania poskytuje vyhľadávanie súborov, priečinkov, kľúčov a hodnôt registrov Windows na zvolených diskových jednotkách okrem vybraných priečinkov

- užitočná položka ponuky je aj vyhľadávanie duplicitných súborov na základe názvu súboru alebo jeho binárneho obsahu

- optimalizácia internetového pripojenia spočíva vo výbere najrýchlejšieho DNS servera na základe merania reálneho času reakcie vybraných serverov rôznych verejných poskytovateľov tejto služby

- vyhľadávanie aplikácií, ktoré sa dajú upgradovať na novšiu verziu

- ukončovanie prebiehajúcich aplikačných procesov a systémových úloh bežiacich na pozadí

- aplikácia vytvára zálohu systému po každej zmene, ktorá by mohla spôsobiť jeho znefunkčnenie; kedykoľvek sa preto možno vrátiť o jeden alebo viac krokov späť a obnoviť pôvodné nastavenia

 

Autor: Macecraft, Inc., Fínsko

Štatút: shareware, skúšobná doba 14 dní

Cena registrácie: 19 USD + DPH na 1 rok alebo 49 USD + DPH doživotne

Dom. stránka: https://jv16powertools.com

Podporované OS: Microsoft Windows Vista a vyššie

 

pdfFactory ver.8

Určenie: aplikácia na konverziu tlačových výstupov do dokumentov vo formáte PDF

Vlastnosti:

 • aplikácia sa do počítača inštaluje ako ovládač virtuálnej tlačiarne, do ktorej sa posielajú tlačové výstupy z rôznych aplikácií s možnosťou ich kombinácie pri tvorbe jedného dokumentu PDF
 • tlačový výstup sa pred konverziou do formátu PDF zobrazuje v grafickom rozhraní programu, pričom sa z neho dajú odstrániť zvolené stránky
 • v exportovanom dokumente možno definovať názov dokumentu, jeho autora, predmet a kľúčové slová, ako aj určiť rozloženie strany, zväčšenie, spôsob rolovania a ďalšie parametre ovládajúce proces jeho zobrazenia v prehliadači PDF
 • podobne ako v aplikácii FinePrint sa dá realizovať ručná úprava tlačového výstupu – zakrúžkovanie časti textu, pridanie textovej poznámky, začiernenie, vybielenie alebo zvýraznenie textu
 • podpora formátu PDF vo verzii 1.4 až 1.7, ako aj formátov PDF/A-1b, PDF/A-2b a PDF/A-3b; možnosť aplikácie bezpečnostných nastavení zabraňujúcich neoprávnenému kopírovaniu obsahu, tlači, resp. úprave dokumentu; prístup k dokumentu sa dá ochrániť zvoleným heslom
 • fonty použité v dokumente možno voliteľne pripájať k exportovanému súboru PDF
 • vytváraný dokument PDF sa dá uložiť do zvoleného priečinka alebo poslať ako príloha e-mailovej správy prostredníctvom aplikácie Outlook, cez rozhranie MAPI alebo cez príkazový riadok pomocou iných poštových klientov
 • tlačový výstup sa dá uložiť aj v natívnom formáte aplikácie FinePrint
 • program sa distribuuje vo verzii Standard, určenej na export kratších dokumentov, alebo vo verzii Professional, ktorá je určená na export rozsiahlych dokumentov, doplnených obsahom a systémom záložiek na ľahšiu orientáciu v texte; verzia Professional okrem toho umožňuje k exportovanému tlačovému výstupu automaticky pridávať hlavičku a vodotlač, tlačiť na papier so zvolenou podtlačou a pod.
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenského jazyka

 

Autor: FinePrint Software, LLC, USA

Štatút: shareware, skúšobná verzia pridáva do exportovaného dokumentu reklamný text

Cena registrácie: 50 USD + DPH za verziu Standard, 100 USD + DPH za verziu Professional

Dom. stránka: www.fineprint.com

Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10, Windows Server 2008 – 2019 a Citrix

 

Registrácia shareware programov za eurá na www.avir.sk

 

 

Zobrazit Galériu

PETER HUBINSKÝ

Všetky autorove články

2 komentáre

Ako domáci používateľ majoritnú časť vecí robím na Linuxe Mint. reakcia na: Užitočné SW nástroje

11.11.2021 14:11
V Linuxe mám sto tisíc balíčkov softwéru zdarma. Na domáce použitie využívam hlavne Linux Mint, i keď mám aj záložný počítač s windows10, no ten používam málo. Platené verzie softwérov mi nič nehovoria. Ako domáci používateľ si vystačím veselo s Linuxom Mint.
Reagovať

RE: Jéj, aj ty máš Linux? Ja som na Parrot OS s anon surfom :) reakcia na: Ako domáci používateľ majoritnú časť vecí robím na Linuxe Mint.

11.11.2021 15:11
RE: Jéj, aj ty máš Linux? Ja som na Parrot OS s anon surfom :)
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať