Užitočné SW nástroje

0

ExpertGPS 8.08

Určenie: nástroj na spracovanie a vizualizáciu údajov z prijímačov GPS

Vlastnosti:

 • podpora desiatok rôznych modelov prijímačov GPS Garmin, Magellan, Lowrance a ďalších, ktoré sa k počítaču v závislosti od typu zariadenia pripájajú sériovým káblom, káblom USB, cez pripojenie bluetooth, prípadne sa údaje prenášajú cez pamäťovú kartu
 • import údajov uložených vo formáte GPX, Google Earth KML/KMZ, Excel CSV alebo TXT a aj rôznych verzií formátu Shapefile
 • do mapy sa dajú pridávať trasy a významné body na nich, geometrické útvary, poznámky, fotografie a  záznamy geocache
 • mapu možno pri detailných úpravách priblížiť a následne oddialiť
 • doplnené a upravené podklady sa dajú preniesť do pripojeného prijímača GPS, uložiť do súboru v niektorom z podporovaných formátov alebo exportovať do bitmapového obrázka BMP, JPG, PNG, TIF a do vektorového formátu SVG
 • podporované formáty umožňujú obojsmernú výmenu dát s portálom strava.com
 • upravená mapa sa dá vytlačiť na pripojenej tlačiarni  
 • možnosť výpočtu vzdialeností, rozlohy, nadmorskej výšky a stúpania
 • program sa dodáva v edícii Home na privátne použitie a Professional na komerčné použitie, ktorá ponúka navyše viaceré funkcie, napr. podporu formátu GIS shapefile, nákresov CAD DXF, ESRI GDB a GeoJSON formátu a na území USA aj ďalšie funkcie spojené s lokalizáciou pozemkov

 

Autor: Dan Foster – TopoGrafix, USA

Štatút: shareware, skúšobná doba 5 dní

Cena registrácie: 33 USD za licenciu Home na 1 rok alebo 79 USD za licenciu PRO na 1 rok

Dom. stránka: www.expertgps.com

Podporované OS: Microsoft Windows 7 a vyššie

 

Fakturatik v2.00

Určenie: slovenský program na tvorbu a evidenciu faktúr, dodacích listov a ďalších typov obchodných dokumentov vhodný pre živnostníkov a podnikateľov, ktorým vedie účtovníctvo externá firma

Vlastnosti:

 • tvorba faktúr, zálohových faktúr, dodacích listov, ponukových listov a ďalších typov dokladov, ktoré si môže používateľ sám vytvoriť, resp. upraviť existujúce
 • kopírovanie existujúcich dokumentov na urýchlenú tvorbu nových s podobným obsahom
 • automatické číslovanie dokladov a kontrola duplicity v číslovaní
 • zobrazovanie dokumentov vyhovujúcich zvoleným filtračným podmienkam (interval dátumu vyhotovenia, resp. splatnosti, mena, odberateľ atď.)
 • zoraďovanie dokladov podľa stĺpcov (číslo dokladu, dátum vyhotovenia, obchodný partner, suma, dátum splatnosti atď.)
 • vytváranie dokladov aj v inom ako slovenskom jazyku (v recenzovanej verzii je podporovaná čeština, maďarčina, nemčina, angličtina a niektoré ďalšie jazyky), vyjadrenie cien v cudzích menách, možnosť práce s viacerými sadzbami DPH a rôznymi účtami v príslušnej mene
 • tlač QR kódov typu PayBySquare pre platbu (verzia Gold)
 • databáza obchodných partnerov a sortimentu
 • vedenie evidencie platieb s grafickým vyhodnotením príjmov a výdavkov a sledovaním zostatkov na účte
 • voliteľná tlač loga firmy a pečiatky s podpisom aktuálneho používateľa
 • tlač faktúry na pripojenej tlačiarni alebo jej export do súboru vo formáte PDF
 • konfigurovateľný export/import údajov z/do programu vo formáte .txt alebo .csv
 • automatické aj ručné zálohovanie databázy údajov

 

Autor: Rastislav Korytár, Slovensko

Štatút: shareware, skúšobná verzia umožňuje vkladať len obmedzený počet položiek

Cena registrácie: 70 EUR + DPH za základnú verziu

Dom. stránka: www.fakturatik.sk

Podporované OS: Microsoft Windows 8 – 11

 

PicPick v6.0.0

Určenie: nástroj na zachytávanie časti obrazovej plochy a jeho následnú úpravu

Vlastnosti:

- program integruje aplikáciu na zachytávanie zvolenej časti obrazovej plochy a plnohodnotný grafický editor; okrem toho poskytuje funkciu identifikácie farby zvoleného obrazového bodu (HTML, RGB, C++ alebo Delphi) a tvorby vlastnej farebnej palety (HSV, RGB a HTML); ďalšie funkcie sú zameriavací kríž, lupa, pravítko a uhlomer na identifikáciu súradníc zvoleného obrazového bodu a rozmerov vybraných objektov v obraze

- dá sa zachytávať celá pracovná plocha, aktívne, resp. iné zvolené okno (aj v prípade posuvného okna, ktorého dĺžka je väčšia ako veľkosť jeho rámu) alebo len obdĺžnikový, resp. voľnou rukou definovaný výrez pracovnej plochy; je podporovaná aj práca s viacerými monitormi

- nástroje na úpravu zachyteného obrázka zahŕňajú jeho orezanie, zmenu veľkosti a jeho pootočenie, resp. preklopenie, úpravu jasu, kontrastu a farebnosti, konverziu do odtieňov sivej, funkcie štetca, gumy, pečiatky, dokresľovania geometrických objektov, zalievania farbou a pridávania textového opisu, vodotlače a pod.; upraviť možno aj ľubovoľný iný obrázok načítaný zo súboru

- na výstupe sú podporované formáty PNG, BMP, JPG, GIF a na vstupe aj TIF, ICO, CUR, PSD a EMF/WMF; upravený obrázok sa dá uložiť aj vo formáte PDF

- vytvorený obrázok možno okrem exportu do súboru aj skopírovať do pamäťovej schránky, odoslať do aplikácie Microsoft Word, Excel, PowerPoint alebo iného zvoleného externého programu, vytlačiť na tlačiarni, poslať na webový server Imgur, Google Drive, Dropbox alebo OneDrive, preniesť na zvolený FTP server, exportovať do aplikácie Microsoft Word, Excel alebo PowerPoint a poslať ako prílohu e-mailovej správy cez program Outlook

- väčšina funkcií programu sa dá ovládať aj pomocou voliteľných klávesových skratiek

- viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny

 

Autor: NGWIN, Južná Kórea

Štatút: freeware na osobné použitie

Cena registrácie: 29,99 USD za komerčnú verziu

Dom. stránka: https://picpick.app

Podporované OS: Microsoft Windows XP a vyššie

 

Zobrazit Galériu

PETER HUBINSKÝ

Všetky autorove články

Pridať komentár