ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Užitočné SW nástroje

0

Crescendo v10.23

Určenie: nástroj na písanie notového záznamu

Vlastnosti:

 • tvorba notového zápisu pre klavír, gitaru, bicie a ďalšie hudobné nástroje pomocou grafického prostredia ponúkajúceho jednoduché vkladanie jednotlivých symbolov a textu presunom príslušného grafického symbolu na notovú osnovu
 • iná možnosť je vkladanie nôt pomocou virtuálnej klávesnice alebo pripojenej klávesnice MIDI
 • vstavaná funkcia transkripcie umožňuje identifikovať v zvukovom zázname dominantné tóny, ktoré sa následne dajú zapísať do notového zápisu
 • import súborov vo formáte MIDI a MusicXML
 • prehrávanie zápisu s podporou nástrojov VSTi
 • vytvorený notový zápis sa dá vytlačiť na pripojenej tlačiarni, uložiť do natívneho súboru .cdo umiestneného lokálne alebo na účte Dropbox a Google Drive
 • zápis takisto možno exportovať do formátu PDF a grafických formátov JPG, PNG, GIF, PSD a ďalších a aj ako hudobný súbor MIDI, WAV alebo MP3, prípadne animovaný videosúbor MP4, AVI, MOV, MKV alebo WMV
 • funkcionalita programu sa dá rozšíriť prepojením na ďalšie aplikácie od autorskej firmy, ako napr. MixPad, WavePad, PitchPerfect a TempoPerfect

Autor: NCH Software, Austrália
Štatút: shareware, skúšobná verzia zobrazuje výzvy na zakúpenie licencie
Cena registrácie: 80 USD + DPH za verziu Master a 60 USD + DPH za verziu Home
Dom. stránka: www.nch.com.au/notation
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 11

Machete v5.1

Určenie: nástroj na bezstratový strih video a audio súborov

Vlastnosti:

 • podpora video formátov AVI, WMV, FLV, MP4, MOV, MKV a audio súborov vo formáte MP3 (CBR aj VBR), WAV, WEBM, WMA a ďalších
 • pri formátoch MP4 a MKV je podporovaný kodek H264 (AVC) aj H.265 (HEVC)
 • po označení začiatku a konca úseku (resp. po určení najbližších kľúčových snímok) ho možno vystrihnúť, skopírovať, odstrániť alebo uložiť na disk
 • na vybrané miesto záznamu sa dá vložiť iný súbor v tom istom formáte
 • uloženie videa a zvukového záznamu do separátneho súboru, náhrada zvukovej stopy iným záznamom
 • úprava metaúdajov pre všetky podporované formáty
 • vybrané snímky vo videosúbore sa dajú uložiť ako bitmapový obrázok vo formáte BMP, PNG alebo JPG
 • funkcie programu možno ovládať cez grafické prostredie alebo pomocou editovateľných klávesových skratiek
 • všetky vykonané operácie sa dajú vrátiť naspäť

Autor: MacheteSoft, USA
Štatút: shareware, skúšobná doba 14 dní
Cena registrácie: 19,95 USD + DPH
Dom. stránka: www.machetesoft.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 11

VSO Downloader v6.0

Určenie: nástroj na automatické preberanie multimediálnych súborov z internetových stránok

Vlastnosti:

 • preberanie videozáznamov z desiatok serverov ako YouTube, Facebook, Vimeo, stránok pre dospelých, stránok rôznych televíznych spoločností a aj audiosúborov zo Shoutcast a rôznych internetových rádií s výnimkou médií šifrovaných ochranou DRM
 • program beží ako samostatná aplikácia na pozadí, pričom detekcia a prevzatie videosúboru sú nezávislé od použitého webového prehliadača; detekcia začiatku prenosu je založená na monitorovaní podporovaných multimediálnych formátov; alternatívne možno monitorovať aj pamäťovú schránku na URL adresu obsahujúcu multimediálny súbor určeného typu alebo spustiť prenos manuálne
 • preberanie videosúborov MP4, MKV, WebM a MOV vo vybranom rozlíšení vrátane prepojených titulkov vo zvolených jazykoch
 • preberanie audiozáznamu, resp. zvukovej stopy videozáznamu vo formáte MP3
 • funkcia konverzie preberaného videozáznamu z pôvodného do iného formátu
 • vysoká rýchlosť prenosu je založená na viacvláknovom algoritme umožňujúcom súčasný prenos súboru rozdeleného na viacero častí a ich následnom zložení do jedného celku
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny

Autor: VSO-Software SARL, Francúzsko
Dom. stránka: www.vso-software.fr
Štatút: shareware, skúšobná verzia oneskoruje preberanie, ktoré prebieha len v jednom vlákne
Cena registrácie 3,79 EUR + DPH za mesiac alebo 26,66 EUR + DPH za rok
Podporované OS: Microsoft Windows 8 – 11

Zobrazit Galériu

Peter Hubinský

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať