SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

V Žiline sa otvára Zážitkové centrum na popularizáciu vedy a techniky - Motio

Tlačové správy
0

Vo štvrtok 18. apríla 2024 sa v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline s podporou Nadácie Kia Slovakia otvára Zážitkové centrum na popularizáciu vedy a techniky – Motio. Motio poskytne priestor pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a umožní získavanie technických zručností a pochopenie vedeckých princípov v niektorých technických oblastiach so zameraním na dopravu najmä u mladej generácie.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Cieľom centra je vzbudiť najmä u detí a mládeže záujem o vedu a techniku, podporiť ich logické myslenie a porozumenie fungovania sveta okolo nás. V Motio budeme realizovať popularizačné a inovatívne aktivity, ktoré sú založené na experimentálnom učení, prostredníctvom 38 interaktívnych exponátov, digitálnej techniky a aplikácií na tému pohyb, pohon a robot. Súčasťou centra je aj interaktívna trieda a virtuálna realita.

Motio vzniklo na základe memoranda o spolupráci, ktoré 27. 4. 2023 podpísala Žilinská univerzita v Žiline a Nadácia Kia Slovakia.

Zážitkové centrum na popularizáciu vedy a techniky - Motio bude otvorené od mája 2024 pre základné a stredné školy. Po letných prázdninách sa otvorí aj počas víkendov - soboty budú určené pre rodičov s deťmi, ale aj dospelých. Organizované budú postupne taktiež súťaže, workshopy, či diskusie s vedcami. Detaily budú zverejnené na motio.uniza.sk a www.motio.sk.

Som veľmi rád, že do roka a do dňa, od podpísania memoranda, sa nám podarilo tento projekt zrealizovať. Žilinská univerzita v Žiline vníma potrebu popularizácie vedy a techniky v spoločnosti ako významnú úlohu už dlhodobo, zároveň, aj ako jedno z poslaní univerzity. Sme radi, že vďaka spolupráci s Nadáciou Kia Slovakia sa nám darí toto poslanie napĺňať. Zážitkové centrum vedy a techniky - Motio je jedinečné svojim tematickým zameraním na pohyb a dopravu, ako aj umiestnením v priestoroch univerzity,“ hovorí prorektor Žilinskej univerzity v Žiline, Jozef Ristvej.

Existenciu zážitkových centier na popularizáciu vedy a techniky považujeme za výbornú súčasť rozvoja vzdelávania, inovácií a v neposlednom rade aj približovania vedy ako takej. Spoločne s univerzitou sme vytvorili príležitosť pre deti, mládež, ale aj dospelých spoznávať a pochopiť základy fungovania vecí okolo nás v interaktívnom a atraktívnom prostredí. Centrum poskytuje zážitky, ktoré robia abstraktné koncepty prístupnými a zábavnými. Veríme, že sme na začiatku výnimočného partnerstva s cieľom povzbudiť detskú zvedavosť a prirodzenú túžby po poznaní, “ doplnil správca Nadácie Kia Slovakia, Tomáš Kováč.

Žilinská univerzita v Žiline je moderná vysoká škola univerzitného typu s bohatou tradíciou. Na siedmich fakultách (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Stavebná fakulta, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta humanitných vied) aktuálne vzdeláva takmer 8 000 študentov spolu v 169 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Na Žilinskej univerzite v Žiline úspešne ukončilo štúdium viac než 90 000 absolventov, z toho takmer 2000 zahraničných. Na univerzite pôsobí 1 447 zamestnancov, z toho 556 vysokoškolských učiteľov. Svojou sedemdesiatročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore, a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznými výskumnými a medzinárodnými aktivitami.

Projekt Motio vznikol vďaka podpore Nadácie Kia Slovakia

Nadácia Kia Slovakia

Nadáciu Kia Slovakia založila v roku 2013 spoločnosť Kia Slovakia s. r. o. s cieľom realizovať filantropické aktivity. Nadácia Kia Slovakia sa zameriava na podporu športu, vzdelávania, mobility a dobrovoľníctva. Nadácia sa snaží zapájať komunity a vytvárať predpoklady na to, aby sa zlepšili podmienky pre život, aj s prihliadnutím na sociálne a zdravotne znevýhodnených a na environmentálne dopady.

Zobrazit Galériu

Žilinská univerzita v Žiline

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať