SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Jednoduché zálohovanie pre malú firmu, živnostníka, či freelancera

0

Špeciálny projekt

Význam skratky NAS (Network-Attached Storage) výstižne naznačuje účel tohto univerzálneho a veľmi užitočného zariadenia. NAS je jedno z najefektívnejších riešení problému ukladania veľkých dátových a multimediálnych súborov, bezpečného ukladania dôležitých dokumentov a údajov a spoľahlivého zálohovania s možnosťou redundantného uloženia. V prípade NAS Synology je oveľa výstižnejšie označenie univerzálny server alebo privátny cloud, pretože jeho operačný systém DSM (Disk Station Manager) poskytuje množstvo užitočných funkcií. Veľkou výhodou z praktického aj legislatívneho hľadiska je 100 % vlastníctvo údajov na privátnom cloude bez akejkoľvek závislosti od poskytovateľa služby. Ďalšia výhoda NAS oproti cloudovým úložným priestorom je v tom, že prenosy údajov v rámci firmy idú len cez lokálnu sieť. To znižuje záťaž internetového pripojenia a zvyšuje bezpečnosť.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Synology síce vyrába aj hardvér, ale hlavná pridaná hodnota a konkurenčná výhoda spočíva v softvéri, ktorý umožňuje naplno využiť možnosti hardvéru. Pri väčšine aplikácií od Synology sa nevyžadujú žiadne licenčné poplatky, je to jednorazová investícia. Navyše veľa užitočných aplikácií je zadarmo.

Jednoduchá konfigurácia a používanie

Nielen pre freelancerov, živnostníkov a malé firmy, ale aj na domáce použitie odporúčame viacšachtové NAS. Počet šácht, do ktorých sa inštalujú disky, určuje nielen maximálnu úložnú kapacitu, ale aj možnosti zrkadlenia, aby ste v prípade poruchy niektorého z diskov neprišli o svoje údaje. Treba použiť disky určené pre NAS, ktoré sú dimenzované na dlhú životnosť pri nepretržitej prevádzke, také, ktoré sú na zozname kompatibility pre príslušný typ NAS, inak nie je zaručená technická podpora. Ak použijete disky od Synology z produktovej rodiny Plus, stavili ste na istotu.

Pri plánovaní konfigurácie diskov vám pomôže užitočný grafický nástroj Kalkulačka RAID, ktorú nájdete na stránkach Synology. Montáž diskov a takisto inštalácia a konfigurácia operačného systému DSM je jednoduchá a intuitívna, takže ju v pohode zvládnu aj používatelia, ktorých predmetom podnikania nie je IT. Je na vás, či vo vašom NAS využijete maximálnu kapacitu diskov, alebo stavíte na istotu a nakonfigurujete redundantné ukladanie údajov, takže v prípade poruchy niektorého z diskov o svoje dáta neprídete. Konfigurácia s redundantným ukladaním údajov, napríklad SHR či RAID 1, je priam nevyhnutnosť pre tých, ktorí do NAS budú ukladať dokumenty súvisiace so živnosťou či rodinnou firmou, fotografov, filmárov a podobne. Údaje sa zrkadlovo ukladajú na viac diskov. Pokiaľ dôjde k poruche niektorého z diskov, údaje sa nestratia. SHR na rozdiel od klasického RAID rozdeľuje úložný priestor jednotlivých diskov na menšie bloky, takže umožňuje lepšie využiť prípadnú konfiguráciu s diskami rôznej veľkosti. Aj pri konfigurácii RAID 0 bez redundancie je prístup k údajom rýchlejší a efektívnejší, pretože údaje sú rozdelené do rovnakých blokov, ktoré sa zapisujú na viaceré disky. Môžete využiť maximálnu kapacitu, ktorá sa rovná súčtu kapacít inštalovaných diskov, ale pri poruche jedného z diskov dôjde k strate údajov, ktoré bude treba obnoviť zo zálohy na inom diskovom poli alebo úložnom zariadení.

Zálohovanie

Sú len dva typy podnikateľov: tí, ktorí zálohujú, a tí, ktorí budú zálohovať. Zaistením nepretržitej dostupnosti dát, aplikácií a služieb predídete stratám zisku a poškodeniu povesti vašej firmy. Odporúčame osvedčenú stratégiu zálohovania 3-2-1, teda tri kópie údajov na dvoch úložných médiách, z toho jedna kópia zálohovaných údajov by mala byť v inej lokalite. Pri dodržiavaní tejto stratégie dokážete obnoviť údaje nielen v prípade havárie zariadenia, ale keďže jedna kópia zálohy sa nachádza inde, tak aj v prípade živelnej udalosti, napríklad povodne. Bezplatný balík Active Backup for Business (ABB) umožňuje automatické centralizované zálohovanie zo všetkých počítačov, nielen fyzických, ale aj z virtuálnych prostredí. Počítače musia byť k NAS pripojené cez Synology Active Backup for Business Agent, ale konfigurácia je jednoduchá a intuitívna. Zálohovanie môžete naplánovať podľa časového harmonogramu, alebo ak nastane definovaná udalosť, napríklad zamknutie obrazovky, odhlásenie používateľa či zapnutie zariadenia. Samozrejme, môžete využiť aj jednorazové zálohovanie aktivované používateľom. Správcovia môžu zálohovanie nasadiť a nakonfigurovať cez centralizovanú konzolu správcu. Zálohované údaje možno zabezpečiť pred únikom alebo fyzickou krádežou šifrovaním algoritmom AES-256, samozrejme, s dostatočne silným heslom. Správne nastavené zálohovanie poskytuje aj možnosť obnovenia po ransomvérovom útoku. Ransomvérom zašifrované údaje operatívne obnovíte zo záloh, no pred obnovením treba počítače vyčistiť od škodlivého kódu. NAS dokáže uschovať aj 32 predchádzajúcich verzií súboru, pričom zálohy sú chránené proti zápisu. Nezabudli sme ani na poslednú jednotku v stratégii 3-2-1, teda ukladanie údajov mimo sídla firmy. Odporúčame využiť cloudovú službu Synology C2 Backup, určenú pre firemných aj domácich používateľov.

Diaľkový prístup a zabezpečenie

U freelancerov, živnostníkov aj pri rodinných firmách sa predpokladá využitie NAS nielen na podnikanie, ale aj multimediálnu zábavu. Zatiaľ čo filmy, videá a hudbu treba sprístupniť na streamovanie pre PC, smartfóny, tablety či televízory, dokumenty a údaje súvisiace s podnikaním je potrebné dôsledne zabezpečiť. Pri konfigurácii odporúčame rozdeliť úložný priestor na zložky, ktoré budú tvoriť privátnu a verejnú zónu, a definovať pravidlá prístupu, ktoré zložky sú prístupné ktorým používateľom. Pri implicitnej konfigurácii budú vytvorené zdieľané zložky označené ako Video, Photo a Audio, ktoré budú automaticky prístupné z moderných televízorov pripojených k domácej sieti. Operačný systém Synology DSM vám umožní mať nad svojimi dokumentmi a multimediálnymi súbormi úplnú kontrolu a zároveň sú pre vás a vami určené osoby kedykoľvek k dispozícii bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Môžete si napríklad v hoteli na inom kontinente pozrieť video uložené v NAS u vás doma a naopak, zábery z dovolenky alebo hotové postrihané video uložiť na domáci NAS, čím ho jednak sprístupníte ostatným členom rodiny a hlavne ho budete mať bezpečne zálohované.

Užitočné aplikačné balíky

Operačný systém DSM umožňuje nainštalovať množstvo aplikačných balíkov. Ich kompletný prehľad by zaplnil celý časopis, preto spomenieme len balíky, ktoré využívame. Balík Synology Photos je výborné riešenie na správu a zálohovanie fotografií. Fotky vo formáte RAW archivujeme minimálne tri mesiace aj po ich spracovaní a exporte do JPG. Napriek tomu, že súbory RAW uložené na NAS majú typicky niekoľko desiatok megabajtov, ich spracovanie v programoch ako Zoner Photo Studio či Adobe Lightroom je rýchle – okrem iného aj preto, lebo máme NAS pripojený cez 2,5 Gb/s eternet. Takéto pripojenie je postačujúce aj na spracovanie stredne veľkých videosúborov. Na veľké videosúbory odporúčame disky SSD a 10 Gb/s eternetové pripojenie, aby sa využila rýchlosť čítania a zápisu týchto diskov. Veľa však pomôže aj SSD cache, ktorá zrýchli prístup k často používaným súborom.

Balík Synology Drive umožňuje synchronizáciu súborov medzi viacerými zariadeniami vrátane smartfónov a takisto nepretržitý prístup k súborom z akéhokoľvek používateľovho zariadenia. Tento balík a rovnomennú aplikáciu pre iOS oceníte aj pri prístupe z iPadu alebo iPhonu k multimediálnym súborom na NAS, ktoré v tejto aplikácii môžete priamo prehrávať. Z balíkov tretích strán odporúčame Plex Media Server na streamovanie multimédií do TV. Na správu agendy vo firme vyskúšajte balíčky Synology Calendar a Synology Contacts, na dôvernú internú komunikáciu zas balík Synology Chat Server. Na vývoj, ladenie a testovanie webových aplikácií využívame webový server Apache, databázu Maria DB, Python či Wordpress. Na správu verzií zdrojových súborov, ktoré by sa nemali dostať mimo firmy, odporúčame na NAS nainštalovať Git Server.

Tip namiesto záveru

Občasné krátkodobé výpadky elektriny, či už plánované, alebo z dôvodu poruchy, by ste si pri práci s notebookom pravdepodobne ani nevšimli. Batéria notebooku spoľahlivo pokryje aj niekoľkohodinový výpadok. Vypadne však Wi-Fi router a NAS server. Tento problém vyrieši malý zálohovaný zdroj. Stačí, ak pokryje spotrebu routera a NAS niekoľko minút, aby ste si mohli  posťahovať dokumenty, s ktorými pracujete, prípadne podklady z internetu a pokračovať niekoľko hodín na batériu. Operačný systém DSM dokáže spolupracovať s inteligentnými zdrojmi UPS pripojenými k NAS cez USB alebo eternet. Môžete nastaviť, aký čas pred predpokladaným vyčerpaním kapacity UPS zdroja sa má NAS vypnúť, a takisto môžete dostávať notifikácie o výpadku a následnom obnovení napájania zo siete.

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať