SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

V kvantovom svete môže skutočne vzniknúť niečo z ničoho

0
Ak sa v prázdnom priestore zrazia dve častice, niekedy vzniknú ďalšie páry častica-antičastica. Vezmite mezón a skúste odtrhnúť kvark od antikvarku a z prázdneho priestoru medzi nimi sa vytiahne nový súbor párov častica-antičastica. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} A dostatočne silné elektromagnetické pole teoreticky môže vytrhnúť častice a antičastice aj zo samotného vákua, dokonca bez akýchkoľvek počiatočných častíc alebo antičastíc. Predtým sa predpokladalo, že na vyvolanie týchto efektov budú potrebné najvyššie energie, aké možno získať iba pri experimentoch s fyzikou častíc s vysokou energiou alebo v extrémnych astrofyzikálnych prostrediach. Začiatkom roka 2022 však boli v jednoduchom laboratórnom experimente vytvorené dostatočne silné elektrické polia využívajúce jedinečné vlastnosti grafénu, čo umožnilo spontánne vytváranie párov častica-antičastica z ničoho. Predpoveď, že by to malo byť možné, je stará 70 rokov, pochádza od jedného zo zakladateľov kvantovej teórie poľa J ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať