PANASONIC PANASONIC PANASONIC

VMware Explore 2022 v znamení multicloudu

Technológie
0

Po trojročnej prestávke vynútenej pandémiou sa podujatie pre komunitu používateľov technológií a riešení VMware konečne uskutočnilo naživo v Barcelone s mottom The Multi-Cloud Universe. VMware Explore je nástupníckym podujatím VMworldu.

CEO VMware Raghu Raghuram

Veľa firiem v procese svojej digitálnej transformácie prešlo etapou nazývanou cloudový chaos. Cieľom stratégie WMware bolo pomôcť firmám túto etapu čo najrýchlejšie prekonať a posunúť ich do fázy Cloud Smart.  

CEO VMware Raghu Raghuram zdôraznil, že: „zákazníci si uvedomujú, že multicloudové prostredie im poskytuje možnosť voľby cloudu, kde budú prevádzkovať svoje aplikácie. Spoločnosť VMware zákazníkom pomáha pri každom kroku zvládnutia multicloudu ako zdroja konkurenčnej výhody. Digitálna transformácia je pre podniky na prvom mieste, pretože je predpokladom urýchlenia inovácií. Rozumieme výzvam, ktorým čelia z hľadiska nákladov, kybernetickej bezpečnosti a spotreby energie. Vďaka inováciám a rozšíreným partnerstvám máme jedinečnú schopnosť im pomôcť tieto výzvy riešiť.“ Pri zvyšovaní počtu využívaných cloudov podniky narážajú na značný nárast zložitosti, bezpečnostné problémy a nedostatok odborných zručností.  Napriek týmto problémom využívanie multicloudu rýchlo stúpa.

Výhody IT infraštuktúry v cloude sa naplno prejavia v kritických situáciách. Typickým príkladom je poškodenie, či zničenie časti fyzickej infraštruktúry firiem, ku ktorému dochádza nielen vplyvom živelných pohrôm, ale v súčasnosti hlavne počas vojnového konfliktu na území Ukrajiny. Firmy, napríklad obchodné reťazce môžu fungovať aj napriek tomu že niektoré budovy boli úplne zničené. V súvislosti s konfliktmi rastie aj počet čoraz sofistikovanejších hackerských  útokov na kritickú infraštruktúru

Masívne využívanie IT si vyžaduje čoraz viac energie, čím prispieva k ekologickej záťaži. Preto je jedno z veľkých výziev nielen zvýšenie výpočtovej, úložnej a prenosovej kapacity, ale aj zníženie spotreby energie. Zvýšenie energetickej efektívnosti je možné dosiahnuť predovšetkým prostredníctvom konsolidácie, čiže nahradením zastaranej hardvérovej infraštruktúry konsolidovanm cloudovým riešením a taktiež aplikovaním Edge computingu aby sa údaje predspracovávali čo najbližšie k miestu kde vznikli. Do cloudu sú následne posielané už koncentrované spracované údaje „očistené“ od duplicít, či nerelevantných nadbytočných údajov.

Multicloudová stratégia - je zásadným predpokladom úspechu moderných podnikov. Podporuje rast a inovácie tým, že zvyšuje flexibilitu a súčasne rieši zásadné požiadavky na zabezpečenie a súlad s predpismi. Súbežne s tým rastie potreba konzistentne poskytovať, prevádzkovať a riadiť rastúce množstvo aplikácií vo verejných a privátnych cloudoch alebo edge prostrediach, aby bolo možné zvládať exponenciálne stúpajúcu zložitosť. Na podujatí boli oznámené vylepšenia portfólia cloud-native aplikácií VMware Tanzu a platformy pre cloudovú správu VMware Aria. Cieľom je ponúknuť šikovný prístup k využitiu cloudu pri vývoji, poskytovaní a správe cloud-native aplikácií, ktorý bude podporovať zákazníkov na každom kroku – pri všetkých implementáciách Kubernetes a všetkých typoch cloudu.

Európskemu podujatiu predchádzala americké a nakoľko VMware je americká firma, tak veľa noviniek bolo predstavené na domácej pôde, avšak hodne tromfov v rukáve si firma nechala aj do Barcelony

Aby bolo možné reagovať na rastúce potreby týkajúce sa správy obsahu, ktorý vstupuje do výrobného reťazca podnikového softvéru, VMware oznámila spustenie beta verzie služby VMware Image Builder založenej na jadre Bitnami, ktorá umožňuje automatizovať balíčkovanie, overovanie a distribúciu artefaktov z katalógu VMware Application Catalog. VMware Image Builder je riešenie SaaS dostupné primárne prostredníctvom rozhrania API, ktoré umožňuje automatizovať vytváranie bezpečných, dôveryhodných a priebežne udržiavaných softvérových artefaktov v súlade s podnikovými štandardmi a pravidlami, ktoré je možné publikovať programátorom ako stavebné bloky na vývoj softvéru.

VMware Tanzu for Kubernetes Operations umožňuje využitie akejkoľvek distribúcie Kubernetes v ľubovoľnom cloude. V Barcelone boli oznámené aktualizácie kľúčových komponentov vrátane VMware Tanzu Kubernetes Grid, VMware Tanzu Mission Control a VMware Tanzu Service Mesh Advanced edition. Cieľom aktualizácií je optimalizácia prevádzky všetkých odnoží Kubernetes v akomkoľvek cloude alebo edge prostredí. Tanzu Kubernetes Grid 2.1, ktorý okrem existujúcej podpory pre AWS, Azure a vSphere zavádza podporu pre Oracle Cloud Infrastructure, čo zákazníkom poskytuje ešte väčšiu flexibilitu a konzistentnosť pri rozvoji multicloudových prostredí.

Nástroj VMware Aria Graph, predstavený na konferencii VMware Explore US je technológia na ukladanie dát založená na grafoch, ktorá poskytuje mapu aplikácií a cloudov takmer v reálnom čase, vrátane súhrnných informácií pre správu z existujúcich riešení VMware Aria aj z riešení iných výrobcov. VMware Aria Graph je k dispozícii ako súčasť centra VMware Aria Hub – novej platformy, ktorá poskytuje centralizované prehľady a ovládacie prvky pre správu celého multicloudového prostredia. V Barcelonebola oznámená dostupnosť novej bezplatnej ponuky VMware Aria Hub založenej na VMware Aria Graph. Táto nová bezplatná ponuka umožní zákazníkom inventarizovať, mapovať, filtrovať a vyhľadávať prostriedky v dvoch svojich účtoch v natívnych verejných cloudoch Amazon Web Services alebo Microsoft Azure.

Anywhere Workspace - hybridné pracovné prostredie prináša nové výzvy. Na podujatí boli predstavené nové vlastnosti platformy Anywhere Workspace, ktoré IT tímom uľahčia prácu spojenú so správou takto zložitého prostredia a zvýšia ich produktivitu pomocou automatizácie. Vylepšenia sú realizáciou vízie „autonómnych pracovných prostredí“ – ďalší krok vo vývoji správy digitálneho pracovného prostredia, ktorý vnáša dátovú vedu a automatizáciu do správy koncových bodov, zabezpečenia a skúsenosti koncových užívateľov. Vylepšenia  zahŕňajú správu digitálnej zamestnaneckej skúsenosti, orchestráciu IT a riešenie VMware Horizon Cloud a prinášajú automatizáciu do každého kroku procesu, aby zjednodušili prevádzku IT a ponúkli bezpečnejšie a flexibilnejšie digitálne prostredie pre zamestnancov.

Workspace ONE Freestyle Orchestrator je moderný orchestračný rámec nevyžadujúci programovanie prípadne len na nízkej úrovni. IT tímom pomáha automatizovať zložité a ručné konfiguračné úlohy. Nové vylepšenia riešení Workspace ONE Freestyle Orchestrator umožnia automatizáciu nad rámec pracovných postupov špecifických pre jednotlivé úlohy na konkrétnych zariadeniach v prostredí Workspace ONE a ponúkajú kontextovo riadené postupy spracovania požiadaviek zahŕňajúce aj IT systémy tretích strán.  Do frameworku je integrovaná aj ochrana pred mobilnými hrozbami Workspace ONE Mobile Threat Defense

Na podujatí boli predstavené aj nové a vylepšené ponuky služieb VMware Cross-Cloud, ktoré zákazníkom pomôžu uspieť v ére multicloudu. VMware Cross-Cloud je portfólio cloudových služieb, ktoré poskytujú jednotný a zjednodušený spôsob, ako vytvárať, prevádzkovať, sprístupňovať a lepšie zabezpečovať akékoľvek aplikácie v ľubovoľnom cloude z ľubovoľného zariadenia.

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
VMware Explore 2022 VMware multicloud

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať