VMworld 2021 bol zameraný multicloudové riešenia a Edge computing

0

Firmy v poslednom čase čím ďalej tým viac preferujú distribuovanú IT infraštruktúru a objavujú výhody hybridnej a multicloudovej architektúry, nielen čo sa týka prevádzkovania aplikácií vo verejných a privátnych cloudoch a tiež na vlastnej hardvérovej infraštruktúre vo svojich dátových centrách, ale aj využívanie služieb verejných cloudov od viacerých poskytovateľov. Preto aj podujatie VMworld 2021 sa zameralo na multicloudové prostredie a tiež na digitalizáciu pracovného prostredia.

Raghu Raghuram, generálny riaditeľ spoločnosti VMware

Edge computing

Je nelogické a hlavne neekonomické a v neposlednom rade aj neekologické, aby veľké objemy údajov putovali do dátoveho centra poskytovateľa cloudovej službu cez pol zemegule a zbytočne zaťažovali komunikačné linky. V prípadoch, kde záleží na čo najnižšej latencii je to navyše technicky neakceptovateľné. Preto do popredia vystupuje takzvaný Edge computing, to znamená približovanie infraštruktúry na ktorej bežia aplikácie čo najbližšie ku koncovým používateľom.

Predpokladá sa, že približne 75 % údajov bude sprocesovaných v mieste svojho vzniku. Týka sa to hlavne údajov z robotizovaných výrobných liniek, veľkých logistických centier, finančných inštitúcií a podobne. Do Edge computingu bude smerovať minimálne 30 % celkových investícií do IT.

Multicloudové a hybridné prostredie

Keď už spomíname percentá, analytici predpokladajú, že štruktúra IT bude rozdelená tak, že 30 % kapacity bude tvoriť Edge, 30 % verejný cloud a zvyšných 40 % on-premise. Väčšie firmy pre svoje fungovanie potrebujú v priemere až 500 aplikácií, či už sa jedná o podporu výrobných, alebo logistických procesov, finančných a ekonomických procesov vrátane plánovania zdrojov (ERP), vzťahov zo zákazníkmi (CRM), či ľudských zdrojov (HR). Viac než 75 % firiem využíva dva a 45% firiem tri, prípadne viac cloudov. Multicloudový prístup zrýchľuje vývojový cyklus aplikácií a inovácií a zvyšuje akcieschopnosť a odolnosť podnikov. Výhodou multicloudového prostredia je okrem iného aj to, že znižuje závislosť zákazníkov od poskytovateľov cloudových služieb. Ak niektorý nastaví nevýhodné podmienky, zákazníci presunú svoje virtuálne servery, alebo kontejnery s aplikáciami do cloudu ponúkajúceho výhodnejšie podmienky. "Multicloud je digitálny obchodný model pre najbližších 20 rokov," zdôraznil Raghu Raghuram, generálny riaditeľ spoločnosti VMware. "Už nejde o obyčajné uprednostňovanie cloudu, ale o chytré využitie cloudu. Podniky by mali mať slobodu zvoliť si ten správny cloud podľa svojich strategických obchodných cieľov"

Na druhej strane multicloudové prostredie je zložitejšie a komplexnejšie, čo si často vynucuje kompromisy medzi rýchlosťou postupu a riadením rizík. To spomaľuje realizáciu a zvyšuje náklady. Komplexná a zároveň distribuovaná infraštruktúra bude klásť vysoké nároky na správu a v neposlednom rade na bezpečnosť, pretože sa rozširuje pomyslená plocha vystavená prípadným útočníkom. Preto VMware predstavilo nové a vylepšené nástroje na efektívnu správu multicloudového a hybridného prostredia, pričom využívajú svoje dlhoročné skúsenosti z tejto oblasti. Stratégia VMware v oblasti multicloudovej a hybridnej infraštruktúry sa dá vyjadriť jediným slovom – sloboda. Sloboda čo sa týka výberu cloudového prostredia, platformy, či rozdelenia infraštruktúry. Cieľom je, aby akýkoľvek typ aplikácie mohol využívať, akékoľvek cloudové služby, prípadne multicloudové, či hybridné architektúry. Aplikácie môžu využívať služby vlastného dátového centra, privátnych cloudov a verejných cloudových služieb od globálnych poskytovateľov ako sú Amazon, Google, IBM, Microsoft, Oracle a mnohí ďalší.

Hviezdna zostava rečníkov na podujatí

Novinky a inovácie

Balík služieb VMware Cross-Cloud, umožní firmám rýchlejšiu a sofistikovanejšiu cestu do cloudu tým, že umožní slobodne, flexibilne a bezpečnejšie budovať, prevádzkovať a zabezpečovať aplikácie v ľubovoľnom cloude.

Služby VMware Cross-Cloud rozširujú schopnosti portfólia produktov VMware na multicloudový svet a umožňujú zákazníkom voliť presne také služby, aké potrebujú v danom cloude na dosiahnutie svojich aktuálnych obchodných cieľov. Služby VMware Cross-Cloud zahŕňajú päť hlavných stavebných kameňov:

  • Platforma pre budovanie a zavádzanie natívne cloudových aplikácií;
  • Cloudové infraštruktúra pre prevádzku moderných podnikových aplikácií;
  • Cloudové správa pre monitorovanie a riadenie výkonu a nákladov na aplikácie v rôznych cloudoch;
  • Bezpečnostné a sieťové technológie, ktoré pokrývajú celé multicloudové prostredia a prepájajú a chráni všetky aplikácie;
  • Digitálne pracovné prostredie pre distribuovanú pracovnú silu spolu s riešeniami pre zavádzanie a správu natívnych aplikácií pre edge computing.

K najzaujímavejším oznámeniam na VMworlde 2021 v oblasti cloudu patria projekty Arctic, Cascade a Capitola.

Arctic natívne integruje cloudovú konektivitu do vSphere a zavádza hybridný cloud ako predvolený prevádzkový model. Zákazníci budú môcť využívať výhody neobmedzenej cloudovej kapacity dostupnej na vyžiadanie a okamžitého prístupu k službám VMware Cross-Cloud prostredníctvom vCenter.

Cascade rieši potreby vývojárov a pracovníkov DevOps, ktorým ponúka na štandardoch založené programové rozhranie využívajúce Kubernetes, ktoré poskytuje jednotné deklaratívne rozhranie pre konzumáciu infraštruktúry (IaaS) aj kontajnerov (CaaS). Je to posun od IaaS smerom k PaaS, čiže k modelu platforma ako služba

Capitola je softvérovo definované pamäťová implementácia, ktorá ponúkne najlepší pomer výkon/ cena na prostredie pre beh existujúcich aplikácií aj aplikácií novej generácie náročných na pamäť, ako sú napríklad analytické, či iné in-memory aplikácie vďaka agregáciu pamäťových vrstiev DRAM, PMEM, NVMe a ďalších technológií.

Inovácie sa týkali aj kontejnerizácie. VMware Cloud so službami Tanzu je nové portfólio riadených služieb Kubernetes, ktoré budú k dispozícii v rámci riešenia VMware Cloud na AWS. Správcovia IT budú môcť využívať rozhranie VMware vCenter k jednotnej správe virtuálnych strojov a kontajnerov na spoločnej platforme a poskytovať klastre Kubernetes v ráde minút. Správcovia prevádzky a infraštruktúry budú môcť konzistentne spravovať klastre Kubernetes naprieč rôznymi cloudmi s pomocou služieb Tanzu ako multicloudové vrstvy pre správu Kubernetes.

Vylepšené nástroje VMware vRealize Cloud Management umožňujú poskytovanie prostriedkov v ľubovoľnom cloude, aktívny monitoring, optimalizáciu kapacity a nákladov, riešenie problémov s ohľadom na konkrétne aplikácie a komplexný prehľad o sieti vo všetkých cloudových prostrediach. Nový nástroj VMware Skyline Advisor Pro aktívne predchádza výskytu problémov a pomáha zákazníkom vyhnúť sa nákladným neplánovaným odstávkam IT systémov.

Digitalizácia pracovného prostredia

Nielen vplyvom pandémie sa mení aj štýl práce a výhody Home Office a práce na diaľku sa budú využívať aj po skončení pandémie. Analytici spoločnosti Gartner odhadujú, že 70 % pracovnej sily bude v blízkej budúcnosti pracovať minimálne 5 dní v mesiaci na diaľku. Inak povedané, štýl práce vynútený pandémiou sa pre mnohé nesporné výhody stane novým normálom.

Riešenie Workspace One poskytuje komplexnú vrstvu zabezpečenia, podporuje jednotnú autentifikáciu do všetkých aplikácií, ktoré príslušný pracovník využíva, podporuje diaľkovú správu virtuálnych desktopov, prípadne fyzických zariadení a mnohé ďalšie funkcionality, ktoré sú potrebné tak pri BYOD, čiže pri práci na vlastnom zariadení, ako aj pri Home Office. Workspace One je dodávané spolu s bezpečnostným riešením Carbon Black, riešením NSX na vyrovnávanie záťaže a ochranu typu firewall a taktiež s SD-WAN na virtualizáciu WAN sietí. Zmenila sa aj filozofia komunikácie s cloudovým, či hybridným prostredím. Namiesto komplikovaného spôsobu komunikácie, kedy je zamestnanec na Home Office vlastnou linkou pripojený cez VPN na podnikovú sieť a odtiaľ na serverové aplikácie a databázy sa koncové zariadenie zamestnancov bezpečným spôsobom pripojí priamo na tieto služby. Takáto moderná koncepcia konektivity sa označuje aj SASE, čiže Secure Access ServiceEdge.  Riešenia pre digitalizáciu pracovného prostredia  sú o to dôležitejšie, že za posldné dva roky sa aj význam pojmu Home Office. V súčasnosti už neznamená striktne prácu z domu, ale ľudia môžu pracovať prakticky odkiaľkoľvek. A technológie by im mali umožniť efektívnu a bezpečnú prácu.

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
VMworld 2021 multicloud Tanzu VMware

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať