SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Viacdiskové NAS od Synology – konfigurácia

72
Aj malé firmy, živnosti a slobodné povolania často potrebujú ukladať veľké množstvo údajov. Paralelne so súčasným trendom ukladania údajov do cloudu narastajú požiadavky na úložný priestor, predovšetkým v súvislosti s multimédiami vo vysokom rozlíšení, či už je to multimediálna tvorba, alebo údaje z monitorovacích kamier a „veľkými dátami“, čiže údajmi z rôznych typov senzorov. Riešením je bezpečný a spoľahlivý priestor s dostatočnou úložnou kapacitou priamo vo firme pripojený do vnútornej firemnej siete. NAS, čiže network-attached storage sú inteligentné zariadenia na ukladanie údajov, ktoré popri ukladaní a zdieľaní údajov umožňujú aj ich bezpečné zálohovanie a zrkadlenie, streamovanie multimédií a veľa ďalších pokročilých funkcií.  Video ukazuje inštaláciu diskov a úvodnú konfiguráciu pri akceptovaní implicitných nastavení