Video: Ako funguje sieť Sigfox pre internet vecí

0

Prioritou pri návrhu siete Sigfox, ktorá je v Európe prevádzkovaná vo voľnom pásme na frekvencii 868 MHz, je úsporná prevádzka, aby zariadenia, ktoré ju využívajú, dokázali fungovať niekoľko rokov bez nutnosti výmeny batérie. Najvyšší povolený vysielací výkon je 25 mW. Prenosový protokol umožňuje prenášať len veľmi malé objemy dát a nie príliš často. Jeden paket obsahuje iba 12 bajtov a koncové zariadenie by malo denne preniesť maximálne 140 paketov, čiže možno poslať správu raz za 10 minút. To predstavuje denný objem prenesených údajov 1680 bajtov. Limit počtu správ vyplýva z legislatívnych obmedzení. Vyslanie jednej krátkej správy trvá napriek veľmi nízkej prenosovej rýchlosti krátko. Prenosová rýchlosť je 100 bit/s, čiže ak počítame aj réžiu prenosového protokolu, na vyslanie 12 bajtov potrebuje približne 2 sekundy, takže aj pri pomerne častom vysielaní 140 správ denne je tento modul denne v prevádzke kratšie ako 5 minút. Vysiela sa buď v periodických intervaloch, alebo vtedy, ak zariadenie niečo signifikantné zistilo a potrebuje to poslať, napríklad prekročenie limitu sledovaného parametra.

Sieť pre technológiu Sigfox je podobne ako sieť GSM budovaná na bunkovom princípe. Každá bunka má základňovú stanicu pokrývajúcu určitú oblasť. Dosah je pri priamej viditeľnosti približne 200 km, v členitejšom teréne 50 km a v urbanizovanej oblasti 2 – 10 km.

Komunikácia je optimalizovaná na odosielanie údajov z koncového zariadenia. Opačne, teda do zariadenia sa predpokladá iba občasné prenášanie údajov, hlavne konfiguračných, prípadne potvrdenie prijatia vysielanej správy. Správa nemá predpísanú štruktúru, takže môže obsahovať čokoľvek. Príjem správy nie je nijako garantovaný. Aby pravdepodobnosť jej prijatia bola čo najvyššia, správa sa vysiela trikrát, zakaždým na inej náhodne vybratej frekvencii. Vysielače prijatú správu pošlú na servery prevádzkovateľa, kde sa skontroluje jej validita a následne sa obsah správy sprístupní klientovi cez REST API alebo sa správa pošle na server klienta cez HTTP callback.

Na Slovensku sieť Sigfox buduje SimpleCell Networks Slovakia v spolupráci so spoločnosťou Towercom, ktorá prevádzkuje sieť terestriálnych rozhlasových a televíznych vysielačov. Predmetom partnerstva týchto firiem je využívanie stožiarov a súvisiacej infraštruktúry spoločnosti Towercom. To umožní sieťou Sigfox pokryť viac ako 90 % územia Slovenska.

Vzhľadom na technické špecifiká je Sigfox vhodný na scenáre, kde sa prenáša len veľmi málo údajov a nie príliš často. Ako príklad scenárov uvedieme diaľkové odpočty spotreby energií (elektrina, plyn, voda), zabezpečovacie systémy objektov či inteligentné parkovisko, kde by na každom parkovacom mieste bol senzor indikujúci jeho obsadenosť. Alebo monitorovanie kontejnerov na komunálny odpad, aby sa vyvážali, iba ak sú plné. Súčasťou obchodného modelu je aj bezplatný roaming, takže ak sa napríklad zariadenie na sledovanie zásielky či batožiny dostane do inej krajiny pokrytej sieťou SIGFOX, bude bez problémov fungovať a komunikovať.

 

 

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Sigfox

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať