PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Video: Čo dokážete zistiť z diagnostickej zásuvky vášho auta

Technológie
7

Moderné automobily majú niekoľko riadiacich jednotiek prepojených zbernicou. V každom aute je diagnostický konektor podľa štandardu OBD II (On-Board Diagnostics). Konektor umožňuje nielen technikom v autoservise, ale aj majiteľovi vozidla, pripojiť viac alebo menej komplexný diagnostický prístroj, pomocou ktorého sa dajú z pamäte riadiacej jednotky načítať a v prípade potreby vymazať chybové kódy.

Takisto sa možno pomocou tohto konektora napojiť na jednotlivé subsystémy vozidla. V Európe sa štandard OBD II zaviedol v roku 2001 pre vozidlá s benzínovým a od roku 2004 aj pre vozidlá s dieselovým motorom. 

Možnosti diagnostiky vozidla pomocou špecializovaného prístroja aj bluetooth adaptéra a mobilnej aplikácie ukazuje naše video. Úmyselne sme auto pokazili, aby sme ukázali fungovanie diagnostiky:

Diagnostická zásuvka je vo vozidlách realizovaná ako 16-pinový konektor typu SAE J1962. Niekedy sa označuje aj DLC (Diagnostic Link Connector alebo Data Link Connector). Zásuvka môže byť umiestnená kdekoľvek pod prístrojovom doskou, v skrinke na poistky, prípadne na dne niektorej odkladacej priehradky, pod popolníkom a podobne. Štandard odporúča, že by tento konektor mal byť umiestnený maximálne 60 cm od volantu, aby bol dostupný zo sedadla vodiča, takže by ste ho v akomkoľvek type vozidla mali pomerne ľahko nájsť. 

Piny konektora OBD II

OBD II predpisuje priebežnú kontrolu parametrov komponentov súvisiacich s emisiami, teda katalyzátora, procesu spaľovania zmesi a systémov sekundárneho vzduchu, odvzdušnenia nádrže a recirkulácie spalín. Každé vozidlo umožňuje načítať chybové diagnostické správy DTC (Diagnostic Trouble Codes) a tieto správy vymazať. Ak riadiaca jednotka zaznamenala chybový stav, rozsvieti sa na palubnej doske kontrolka MIL (Malfunction Indicator Lamp), ktorá má najčastejšie tvar ikony motora. 

Kontrolka indikuje problém, ktorý vplýva na funkčnosť vozidla a môže spôsobiť prekročenie povolených limitov emisií. Ak kontrolka svieti, bol detegovaný problém, ktorý môže, no nemusí, byť závažný, a teda treba čím skôr navštíviť servis. Ak kontrolka MIL bliká, znamená to vážny problém, pri ktorom by vodič už nemal pokračovať v jazde, napríklad nefunkčnosť niektorého z valcov a podobne. Na prístrojovej doske sú aj ďalšie kontrolky indikujúce chyby dôležitých subsystémov ako je mazanie, brzdový systém a ABS a podobne.

Diagnostické prístroje a komunikačné adaptéry

Do konektora môžete pripojiť špecializovaný alebo univerzálny diagnostický prístroj. Najjednoduchšie zariadenia na malom, spravidla dvojriadkovom alfanumerickom displeji, zobrazujú len kód chyby.

Ak je chýb viac, môžete ich pomocou tlačidla zobrazovať postupne. Význam chyby nájdete v manuáli. Takéto zariadenie môžete mať niekde v priehradke vo vozidle a v prípade problémov zistiť, k akej poruche došlo.

Jednoduchý diagnostický prístroj v cene 25 eur, ktorý zobrazuje len kódy chýb. Ich význam nájdete v manuáli

K dispozícii sú aj drahšie prístroje, ktoré na viacriadkovom displeji vypisujú aj opis chyby. Cena takéhoto zariadenia začína od 60 eur. Niektoré umožňujú aj pripojenie k počítaču

Diagnostický prístroj, zobrazujúci aj popis chyby

Univerzálnejšie riešenie je kábel na pripojenie k počítaču, ktorý má na druhom konci konektor USB alebo modul, ktorý komunikuje s počítačom, tabletom či smartfónom bezdrôtovo - buď cez komunikačné rozhranie bluetooth alebo cez Wi-Fi.

Modul na bezdrôtové pripojenie počítača, smartfónu alebo tabletu

Moduly na diagnostiku sú lacné a dostupné

Takýto prevodník môžete využiť s desiatkami rôznych aplikácií pre všetky platformy.

Bohatá ponuka aplikácií k bluetooth modulu pre Android

Veľa zaujímavých parametrov môžete vo väčšine vozidiel sledovať aj počas jazdy. Napríklad aktuálnu polohu plynového pedála, polohu škrtiacej klapky, aktuálny krútiaci moment motora v absolútnej hodnote aj v percentách, dva údaje o priemernej rýchlosti (jeden zahŕňa len pohyb, druhý aj státie), okamžitú a priemernú spotrebu, emisie CO2 v g/km, takzvaný riadený pomer ekvivalencie (získaný z lambda sondy), prípadnú chybu ERG (čiže recirkulácie výfukových plynov), zmiešavací pomer zmesi paliva so vzduchom, výkon motora v kW, stav paliva, predpokladanú dobu dojazdu, teploty oleja, chladiacej kvapaliny, nasávaného vzduchu, výfukových plynov či katalyzátora.

Diagnostické kódy

Najjednoduchšie a najlacnejšie prístroje vybavené displejom, ktorých cena sa začína na 20 eurách, dokážu načítať diagnostické chybové kódy označované DTC (Diagnostic Trouble Codes). Tie sa ukladajú do pamäte riadiacej jednotky vozidla, len čo sa vyhodnotí, že došlo k chybovému stavu.

Príklad zobrazenia chybového kódu na jednoduchom diagnostickom prístroji

DTC je päťmiestny kód začínajúci sa písmenom. Písmeno určuje subsystém, ktorého sa príslušná chyba týka:

 • B  (body) – karoséria
 • C  (chassis) – podvozok
 • P  (powertrain) – systém pohonu vozidla
 • U – systém napájania čiže batéria a alternátor

Ďalšie štyri číslice chybu presnejšie identifikujú napríklad tým, že určia, ktorý senzor ju zistil.  

Prvá číslica číselného kódu udáva typ kódu:

 • 0 – všeobecný kód
 • 1 – špecifický kód definovaný príslušným výrobcom vozidla

Druhá číslica štvormiestneho kódu spresňuje lokalizáciu chyby:

 • 1 – palivový systém, vzduchový systém, katalyzátor, lambda sonda
 • 2 – systémy stlačeného vzduchu
 • 3 – systém zapaľovania
 • 4 – emisie a zloženie výfukových plynov (stav paliva)
 • 5 – regulácia voľnobehu a brzdné systémy
 • 6 – riadenie motora a palubný počítač
 • 7 – prevodovka a senzory hydrauliky
 • 8 – tlak hydrauliky
 • 9 – automatická prevodovka

Posledné dve číslice, prípadne písmená, sú chybový kód.

Praktické skúsenosti

Pri diagnostike pripojte diagnostický prístroj, kábel alebo modul na bezdrôtovú komunikáciu a následne zapnite zapaľovanie. Netreba štartovať motor. Na prístroji, prípadne pomocou menu aplikácie, spustite diagnostiku. Ak niečo nie je v poriadku, prístroj zobrazí zoznam chýb. Pomocou modulu bluetooth a mobilnej aplikácie môžete sledovať parametre aj počas jazdy.

Aby som overil fungovanie diagnostiky, odpojil som na vozidle Fabia II konektory viacerých senzorov, ktoré boli relatívne ľahko dostupné, predovšetkým lambda sondy a sondy, ktorá monitoruje tlak v potrubí klimatizácie. Takisto som odpojil prívod nasávacieho vzduchu, čo okamžite musí narušiť prácu motora a produkciu emisií, pretože vzduch išiel do motora priamo, a nie zvyčajnou cestou cez filter, potrubie a podtlakový posilňovač bŕzd. Je to vážna chyba, s ktorou sa nedá jazdiť v bežnej premávke, lebo brzdy fungujú bez posilňovača.

Po niekoľkých sekundách jazdy sa rozsvietila kontrolka MIL. Po prejdení asi 100 metrov som vozidlo diagnostikoval. Zistil som poruchy súvisiace s obsahom kyslíka v zmesi. Po ďalších asi 500 metroch sa prejavili aj chyby v zložení emisií spôsobené odpojením lambda sondy a súvisiacich senzorov.

Bežné diagnostické prístroje ani modul bluetooth neindikovali nefunkčnosť klimatizácie spôsobenú odpojením snímača tlaku v potrubí. Riadiaca jednotka klimatizácie sa na základe informácie o neprítomnosti tlaku domnievala, že uniklo chladivo, a klimatizáciu nespustila. Je logické, že prístroje diagnostikujúce motor túto chybu nezaznamenali, pretože prístup k riadiacej jednotke klimatizácie je sprostredkovaný cez komfortnú zbernicu CAN.

Klimatizácia patrí medzi subsystémy zaisťujúce komfort vo vozidle. Platenou verziou diagnostickej aplikácie som identifikoval aj tento problém. Napokon som všetky poruchy opravil a pomocou diagnostického prístroja vymazal chyby z pamäte riadiacej jednotky. Po následnom naštartovaní kontrolka MIL na palubnej doske zhasla. Priebeh testovania si pozrite na našom videu.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
auto doprava pamat dáta displej pocitac aplikácia smartfóno Bluetooth Wi-Fi

7 komentárov

piston - obd pre android reakcia na: Video: Čo dokážete zistiť z diagnostickej zásuvky vášho auta

10.9.2018 11:09
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clockworkbits.piston&hl=en
Reagovať

pristroj reakcia na: Video: Čo dokážete zistiť z diagnostickej zásuvky vášho auta

27.6.2018 20:06
Lepsiu diagnostiku aj so softwarom zozeniete uz za 30 eur.
Reagovať

Takisto som odpojil prívod nasávacieho vzduchu ... reakcia na: Video: Čo dokážete zistiť z diagnostickej zásuvky vášho auta

27.6.2018 14:06
tá odpojená hadica určite nebol "prívod nasávacieho vzduchu" - vyzeralo to ako hadica odvetrania vika ventilov/hlavy, ktorá sa často používa s tepelným ventilom aby uľahčil chod motora v zime prisávaním teplého vzduchu, a ktorá sa tiež prejaví na diagnostike, pretože ste narušili vypočítané pracovné tlaky v sacom potrubí motora, no len malé percento nasávaného vzduchu išlo mimo filtra (hlavný prívod predsa ostal zachovaný), s tým obchádzaním filtra pozor hlavne keď je sucho, riskujete zadretie motora pomocou nasatia prachu ..
Reagovať

RE: Takisto som odpojil prívod nasávacieho vzduchu ... reakcia na: Takisto som odpojil prívod nasávacieho vzduchu ...

27.6.2018 15:06
Je to možné, no po odpojení toho potrubia sa úplne stratil podtlak z posiľňovača brzd a chod motora bol veľmi nepravidelný, senzory hlásili problém s koncentráciou O2 preto som usúdil, že to bude hlavný prívod vzduchu.
Reagovať

RE: RE: Takisto som odpojil prívod nasávacieho vzduchu ... reakcia na: RE: Takisto som odpojil prívod nasávacieho vzduchu ...

27.6.2018 16:06
zrejme je to prepojené s vývevou, ktorá robí podtlak, ale vlastne je to nepodstatné (len na upresnenie), keďže článok je o ničom inom :)
Reagovať

OBD nástrojčeky reakcia na: Video: Čo dokážete zistiť z diagnostickej zásuvky vášho auta

26.6.2018 09:06
Takýmto "gadgetom" dokážete veľmi ťažko zistiť závadu. To by museli byť jednoznačné chyby a tiež závisí od značky auta.
Keď máte napríklad vadné čidlo tlaku v klimatizácii pri Renaulte, tak vám to ukáže až riadna diagnostika a nie toto malé čudo. Daný chybový kód vám nič nemusí povedať, môže to byť viac porúch.
Reagovať

RE: OBD nástrojčeky reakcia na: OBD nástrojčeky

26.6.2018 09:06
Máte pravdu, preto v závere videa ukazujem aj diagnostiku špecializovanou aplikáciou, ktorá ukáže úplne všetko. Tie sú však väčšinou drahé. Diagnostické kódy sú primárne zamerané na závady súvisiace s emisiami. Navyše niektoré závady napríklad súvisiace so sondami vo výfukovom potrubí sa indikujú až po určitom čase. Téme sa budem venovať aj vo voľnom pokračovaní.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať