ACER_05 ACER_05 ACER_05 Advertisement

Video: Rozhranie mozog – počítač prekonalo rekord v rýchlosti písania

0

Klasický rukopis posunul oblasť rozhrania mozog – počítač (BCI) na ďalšiu úroveň. Ukázalo sa, že predstavovanie si písania rukou je pre nový systém BCI rýchlejšie ako predstavovanie si pohybu kurzora. Vedci zo Stanfordovej univerzity vypracovali systém, ktorý umožňuje mozgu človeka komunikovať priamo s počítačom pomocou vytvárania správ písaných rukou. Tento prístup umožňuje komunikáciu viac ako dvakrát rýchlejšiu ako pri predchádzajúcich experimentoch.

Výskumníci uskutočnili štúdiu na 65-ročnom mužovi s poranením miechy, ktorému implantovali do mozgu pole elektród. Svoje výsledky opísali nedávno v časopise Nature. Pri doterajších postupoch si človek mal predstavovať pohyb kurzora po digitálnej klávesnici a výber písmen. Elektródy medzitým zaznamenávali jeho mozgovú aktivitu a algoritmy strojového učenia dešifrovali vzorce spojené s týmito myšlienkami a prekladali ich do napísaných slov.

Najrýchlejší z doterajších experimentov s „písaním pomocou mozgu“ umožňoval ľuďom zadať asi 40 znakov alebo 8 slov za minútu. V novej štúdii bol účastník schopný komunikovať rýchlosťou asi 90 znakov alebo 18 slov za minútu. Na porovnanie, autori tvrdia, že ľudia s podobným telesným postihnutím, ako má účastník štúdie, môžu písať na smartfóne rýchlosťou asi 23 slov za minútu. Dospelí napíšu na plnohodnotnej klávesnici priemerne okolo 40 slov za minútu.

Predstavovanie si písania rukou je podľa vedcov rýchlejší spôsob, lebo s každým ručne písaným písmenom je spojená iná trajektória pera a veľmi odlišná schéma pohybov prstov a motorických akcií. To vyvoláva jedinečný vzor nervovej aktivity, ktorý sa dá ľahko rozlíšiť.

Naproti tomu systémy, kde si účastník predstavuje pohyb kurzora po obrazovke, zahŕňajú vykonávanie pohybov po priamke k rôznym klávesom, čo evokuje podobné vzorce nervovej aktivity, ktoré nie je ľahké rozlíšiť. Techniky a algoritmy prezentované v experimente sú použiteľné aj v iných oblastiach výskumu, ako je napríklad prepojenie mozgu s protetickými rukami.

Zdroj: spectrum.ieee.org.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať